HEEMLAND 21 (zomer 2001)

 

DE IMAM

De Imam en de reacties van het Nederlandse gezag

Was dat even schrikken voor onze verlichte elite, minister van Boxtel voorop. Ook buitenlanders kunnen discrimineren! Daar hadden ze nu nog nooit rekening mee gehouden. De Rotterdamse Imam El-Moumni noemde homoseksualiteit een ziekte. "Homoseksualiteit blijkt niet beperkt tot de mensen die deze ziekte hebben", aldus de imam. "Dus als de ziekte zich verspreidt, kan iedereen besmet raken." Volgens El-Moumni wordt de samenleving met uitsterven bedreigd nu homo’s mogen trouwen.

De reacties logen er niet om. Een meerderheid van PvdA en VVD vond dat imams met dergelijke ideeën over homoseksualiteit het land uitgezet moeten worden.GroenLinks pleitte meteen voor een inburgeringscursus waarbij hun "de Nederlandse waarden en normen worden bijgebracht". Men heeft het helemaal niet meer over integreren of wat dan ook. Nee, de buitenlandse imams moeten zich aanpassen aan de Nederlandse normen en waarden. Anders het land uit. Eigenlijk best wel rechtse reacties. Op zich een heel aardige ontwikkeling, want wat PvdA en VVD, ondermeer bij monde van het Tweede-Kamerlid Rehwinkel zeggen, is eigenlijk niets anders dan "Aanpassen of opkrassen". En laat dát nu juist de laatste verkiezingsleus van het Vlaams Blok zijn...!

Homoseksualiteit nergens onomstreden

Wat moeten we hier nu van de heer El-Moumni denken?

Als twee mannen of vrouwen van elkaar houden heb ik daar opzich niets tegen. Persoonlijk heb ik eerlijk gezegd veel moeite met deze vorm van seksualiteit. Maar ik wil de homo’s hun geaardheid niet ontzeggen. Waar ik wel bezwaar tegen heb, is de enorm provocerende manier waarop homo’s tegenwoordig voor hun geaardheid uitkomen. Iedereen die wel eens beelden heeft gezien van de Gay-Pride parade in Amsterdam weet wat ik bedoel. Persoonlijk vind ik dat een walgelijke vertoning. Een enorme nadruk op (vulgaire) seks, die mij zeer afstoot. Deze sfeer hangt ook altijd bij homocafés en bij homo-ontmoetingsplaatsen. Het hele homo-cultuurtje is vaak ontzettend sterk gericht op seks, los van een onderliggende relatie. En ongehoorde promiscuïteit is het gevolg. Meer dan 100 partners per jaar is niet ongewoon in die kringen. En dat gaat helemaal in tegen mijn opvattingen.

Bovendien heb ik me altijd geërgerd aan het feit dat homo’s erin zijn geslaagd om een taboe te leggen op de ziekte aids. Dragers van deze ziekte, die mede veroorzaakt wordt door het grote aantal wisselende contacten, hoven niet in quarantaine en mogen vrijelijk hun levenswijze voortzetten. Dit heeft vele onnodige slachtoffers veroorzaakt.

Dus samenvattend accepteer ik homoseksualiteit opzich wel, maar het provocerende en promiscuë homo-cultuurtje dat in Nederland zo heerst, niet.

Dus als El-Moumni negatieve uitspraken over het gedrag van homo’s doet, sta ik daar eigenlijk nog niet eens zo afwijzend tegenover. Juist in Marokkaanse kringen zitten er ook veel jongelui in de homo-prostitutie en ik kan me voorstellen dat El-Moumni zich daar als geestelijk leider van de Marokkanen zorgen over maakt. Tegen deze achtergrond kan ik eigenlijk best wel begrip opbrengen voor zijn uitspraken. Ik kan me best voorstellen dat iemand die net uit Marokko komt (en daar overigens een preekverbod heeft wegens te reactionaire opvattingen !!) gechoqueerd wordt door wat hij in Nederland allemaal ziet en hoort. Bovendien wordt er in Nederland helemaal niet zo eensgezind gedacht over homofilie. Het mag in bepaalde kringen wel geaccepteerd zijn, in andere kringen helemaal niet.

Denk bijvoorbeeld aan de uitspraken van kardinaal Simonis en RPF-Tweede-kamerlid Leen van Dijke. Ook zijn er talloze ouders die veel verdriet hebben als hun eigen zoon of dochter homoseksueel blijkt te zijn. Dus als minister Van Boxtel de imam in een gesprek de Nederlandse opvattingen omtrent homoseksualiteit heeft bijgebracht, dan vraag ik me af wat hij gezegd heeft. Ook binnen het autochtone bevolkingsdeel is homoseksualiteit niet onomstreden.

Het verschil betreft de tolerantie vanuit cultuur en geloof

Toch is er wel een verschil tussen Simonis en Leen van Dijke enerzijds en El-Moumni anderzijds. De eerste twee veroordelen homoseksualiteit. Maar ik weet zeker dat zij homoseksuelen in de praktijk met rust willen laten. Er zijn mij ook geen gevallen bekend van katholieke of reformatorische jongeren die op grond van de uitspraken van Simonis of Van Dijke op homo-jacht gingen.

En dát is nu juist het verschil met El-Moumni.

Hier te lande blijkt de Marokkaanse cultuur een tartende offensieve cultuur van de vermoorde onschuld te zijn waar men zich snel beledigd veinst, waar neergezien wordt op anderen en waar zonder berouw of spijt juist zwakkeren gepakt worden; en het Islamitische geloof is een agressie geloof, niet wars van geweldsgebruik (1). Homo’s in Rotterdam hebben het dan ook niet gemakkelijk. Leraren houden hun geaardheid angstvallig geheim om niet het slachtoffer te worden van hun Marokkaanse leerlingen en ook nop andere plekken worden homo’s het slachtoffer van Marokkaanse agressie.

Juist op dit punt heb ik angst voor types als El-Moumni. Hij zet zich niet alleen af tegen homo’s; neen, El-Moumni zet zich af tegen de hele westerse cultuur. Europeanen staan "lager dan honden of varkens". Ongeveer de grootste belediging die een moslim kan uiten. En hij houdt zijn volgelingen voor dat ze niet moeten omgaan met ongelovigen. Moslimmeisjes mogen niet trouwen met Nederlanders. Moslimjongens mogen alleen met moslimmeisjes trouwen. Het Westen wordt beschouwd als verdorven en decadent. Over de hele wereld zien we dat moslims, opgejut door geestelijke leiders als El-Moumni, andersdenkenden en andersgelovigen verjagen of uitroeien. Bijvoorbeeld op de Molukken, op de Philippijnen, en in de Soedaan. We zien hoe een land als Algerije verwikkeld is in een waanzinnig wrede burgeroorlog die zijn oorzaak vindt in Islamitisch fanatisme á la El-Moumni. Overal is het hetzelfde liedje ...!

Nu zijn er ook van dit soort geestelijken in Nederland. Want volgens een bericht in Vrij Nederland is El-Moumni niet eens de ergste imam. Er zijn er die nog veel fanatieker zijn in hun afwijzing van de westerse cultuur.

Het beteugelen van escalaties

Wat moeten we nu met deze types? Eigenlijk kan ik maar één oplossing bedenken. De Islamitische cultuur is niet te integreren met onze cultuur. Dat hebben talloze Nederlanders uit de grote steden al ervaren. Werden zijn nog weggezet als racist, nu El-Moumni met dit soort uitspraken komt, kan ook onze politieke elite er niet meer omheen (2). Als we dit soort mensen hier hun boodschap van haat laten uitdragen zal er op den duur in Nederland een onleefbare situatie ontstaan. Daarom moeten we El-Moumni, maar ook zijn volgelingen, het land uitzetten. Als we dat niet doen, zitten we over tien of twintig jaar met de gebakken peren. Want zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

Eduard den Hollander


Naschrift van de auteur: Eén reactie op de uitspraken van de imam wil ik u niet onthouden. Woordvoerder M. Maris van het Rotterdamse antidiscriminatiebureau Radar vindt de reacties op de uitspraak van de imam overdreven. Maris zegt dat er elk jaar slechts "enkele incidenten" zijn in Rotterdam van allochtone jongeren die homo’s pesten of lastig vallen.

Maris: "Ik wil niet zeggen dat er niets tegen dit probleem gedaan moet worden, maar er zijn wel meer gevallen van allochtonen die uit hun wijken worden gepest. Dat krijgt veel minder aandacht."

Als je deze uitspraak zet tegen de enorme witte vlucht uit Rotterdam die op dit moment plaats vindt, dan vraag je je af wat deze man bezielt met deze uitspraak. Het is namelijk 100% andersom. Juist de autochtone Nederlanders worden hun wijken uitgetreiterd. Deze uitspraak is tekenend voor het hele anti-racisme-wereldje, waar men de autochtone Nederlander niet ziet staan, en de allochtoon altijd gelijk krijgt. (EdH)Noten bij het artikel "De Iman"

  1. S. Huntington " The Clash of Civilizations and the remaking of World Order" (1996)
  2. Niet ongewoon voor de PvdA, waar Judith Belinfante Nederlanders voorhoudt dat de PvdA de macht heft in Nederland en aanzegt dat, als je dat niet bevalt, je maar naar het buitenland moet gaan!
  3. Bron: Vrij Nederland, 26 juni 2001.

 


Terug naar Heemland 2001, 19-22

Terug naar hoofdblad Heemland

Naar Heemland 21, Islam en leefruimte

 

 

Naar Heemland 22, Einde van Paars, een evaluatie