HEEMLAND 21 (zomer 2001)

'Forum voor nederlandse politiek'Naar de hoofdbladzijde van Heemland

                                                                         
 

Dit is het inleidende artikel uit Heemland nummer 21, uitgegeven in augustus 2001. De internet-versies van de meeste artikelen uit dit nummer zijn met aanklikken te bezoeken

                                      


Heemland 21 (zomer 2001):

 

Ten geleide

Antiliberalisme, tegen de globalisering--door Mart Giesen

De Imam-- door Eduard den Hollander

Islam en leefruimte--door Mart Giesen

Beschouwingen--door de Redactie

Leefbaar Nederland, een opzetje--door Mart Giesen

Dure woongelegenheid onder paars--door Linda Gouderak

Criminaliteit onder allochtonen--door Eduard den Hollander

Liberalisme, de almacht der markt--door Lode van Boonen en Mart Giesen

Ingezonden

Over de globalisering (1)--door Marcel Rüter, uit Revolte 103

                                      

                                                                     
 

                                                                                       

HEEMLAND 21 (zomer 2001)

 

TEN GELEIDE

Het tijdschrift Heemland wil een partij-onafhankelijk forum bieden aan allen die van ganser harte de nederlandse vrijheid zijn toegedaan en die de nederlandse cultuur naar de eigen aard willen behouden en ontwikkelen. Onderwerpen die de belangen van ons volk aangaan, worden in beschouwingen en commentaren aan de orde gesteld. Ook aan U als lezer vragen wij met klem om uw schriftelijke inbreng aan het forum te willen leveren, wat de verscheidenheid aan onderwerpen en meningen in het tijdschrift slechts ten goede kan komen en de uitwisseling van gedachten bevordert. De rubriek "Ingezonden" bevat gelukkig steeds meer bijdragen van onze lezers. Eveneens middels internet via de mailbox heemland@heemland.nl kunt U korte reacties kwijt; we gaan onze webstek www.heemland.nl vaker gebruiken. Deelname van U aan de discussies binnen het forum Heemland stellen we zeer op prijs.

Sommigen vragen de redactie weleens waarom er geen nieuwe politiek partij wordt opgericht of aanbevolen. Naast het feit dat de redactie partij-onafhankelijk wil blijven, acht zij de tijd er ook niet rijp voor; het besef dat er wezenlijke veranderingen moete komen, moet in veel bredere lagen van de bevolking leven, wil een nieuwe partij door het gewraakte establishment heen kunnen dringen, dat alle middeleen zal gebruiken dat te verhinderen, (ook van Leefbaar Nederland en Fortuyn verwachten we zo’n gezagsdoorbreking niet, spijtig genoeg / mg).

Topconferenties leiden regelmatig tot grote protestbetogingen ter plaatse. In "Antiliberalime, tegen de globalisering" een redactionele beschouwing over de achtergronden van deze demonstraties. Lode van Boonen sluit er min of meer bij aan met een pleidooi voor een kritische bezinning over hoe het ultraliberalisme -van de markt, dat de economie-beherende en -regelende macht van de Staat inperkt, gekeerd kan worden, door de verdere privatisering en liberalisering van nutsbedrijven te stoppen voor de uitverkoop totaal voltooid en onomkeerbaar is. Hij pleit in "Liberalisme, de almacht der markt" voor een ‘rechts’sociaal-economisch offensief ten dienste van beschaving en algemeen belang; communautair-rechts dan, als antwoord op het rechtse en linkse, antinationale liberalisme van tegenwoordig.
De islamisering van Nederland rukt in de stedelijke gebieden onverstoorbaar op en laat zich weinig in de weg liggen. Individueel en collectief zijn leden uit de etnische gemeenschappen zich tegeover autochtone Nederlanders hooghartig en veeleisend aan het opstellen. Nederlanders worden gemaand zich aan te passen in dit al multi-etnisch verklaarde land. De Marokkaanse regering vraagt aanpassing van Nederlands recht aan Marokkaans recht. Soms, met name bij jonge Marokkanen is sprake van regelrechte bandeloosheid in de openbare ruimtes, dwars tegen de Nederlandse normen en waarden in. Op grond van de islamitische geloofsleer of tradities worden minachtende uitspraken gedaan tegen de rest van de Nederlandse bevolking en tegen de gangbare gebruikeen. Te herleiden valt veel door de jarenlang van de kansel beleden en van overheidwege geboden zelfverloochening en gedogen van vreemde misstanden. In de "De Imam" en "Islam en leefruimte" bespreken Eduard de Hollander en Mart Giesen de heikele toestanden. De etnische ombouw verloopt niet zo zachtzinnig en zorgeloos als menigeen huichelt te denken; lees ook "Criminaliteit onder allochtonen". Als andere Nederlanders er niet tegen kunnen moeten ze maar ‘ophoepeleen’; dit wordt steeds vaker gezegd door zowel linkse als allochtone voorlieden.
Ondanks een economische terugval naar minimale groei, slechte negatieve ontwikkeling van het vrijbesteedbaar inkomen voor velen ten gevolge van de stijgingen van de vaste lasten en door de sterke inflatietoename, wil ‘links’, PvdA, D66 en GroenLinks doorgaan met extra overheidsuitgaven. In "Beschouwingen" laten we het sociaal-economische en financiële wanbestuur van ‘paars’ van de laatste tijd de revue passeren. Op de drempel van de invoering van de euro laten de prijsstijgingen en inflatie onder ‘paars’ heel veel Nederlandse burgers met een enorme kater Europa binnentereden : hun is de strop aangehaald. Dat zijn niet de gesttelde mensen die onder paars zo leuk ‘rijk’ werden, maar voor datzelfde paars onbelangrijke anderen. De "Dure woongelegenheid onder paars", beschreven door Linda Gouderak, drijft velen het land nu reeds uit, naar elders in Europa.
Er heerst veel afkeer tegen de gevestigde politieke partijen maar politiek oppositie is er bijna niet, het is vrijwel verdwenen. Misschien komt er wat. Politieke intolerantie onder het mom van antifascisme steekt zelfs weer de kop op bij het zogenaamd ‘populistische’, krachtig door de media geholpen Leefbaar Nederland met Jan Nagel, een initiatief dat wel degelijk z'n voorgangers gehad heeft: na te lezen in: "Leefbaar Nederland, een opzetje ?".

De redactie wenst U veel leesplezier toe,

augutus 2001


De redactie

 

                                                                         
Terug naar Heemland 2001,19-22

Terug naar Hoofdblad Heemland

Naar Heemland 21, Antiliberalisme, tegen de globalisering