HEEMLAND TIJDINGEN


'Forum voor nederlandse politiek'TIJDINGEN

Middels deze tijdingendienst schenken wij aandacht aan actuele gebeurtenissen 
en geven wij zo nodig onze bevindingen

 

 

Nederlands als hoofdtaal in de Grondwet, eindelijk!  3 september 2010

Verkleuring versus vergrijzing  6 september 2009

Over democratie gesproken   11 mei en 12 juni 2009

Geen lastenverlagingen in het verschiet  25 maart en 16 april 2009

Onwelgevallige klimaattop doodgezwegen  10 maart 2009

Wat is er al niet heilig ?    6 februari 2009

Topambtenaar wil meevaller afpakken
 
  6 januari 2009

Grootbanken waren jarenlang geldwolven  15 october 2008

'Taart van eigen deeg'  20 augustus 2008

Ieren zeggen nee tegen hervormingsverdrag van de EU    21 juni 2008

Zelfvoldaan kabinet Balkenende IV  21 mei 2008

Gesprek van de Telegraaf met Wilders  12 mei 2008

De politiek, inbegrepen de SP, hekelt het eigen volk  27 februari 2008

Visie van Wouter Bos is hovaardig en hachelijk voor onze toekomst   3 februari 2008

Stompzinnige eurokratie ten voeten uit   23 januari 2008

Nederland gegijzeld door de Islam   15 januari 2008

Dagblad Trouw laat zich spannen voor karretje van Nederlanderhaat  2 januari 2008

Nederlandse volk is weer geloochend door het koningshuis 25-30 december 2007

Demonisering van de PVV komt op stoom   5 december 2007

Gevestigde politiek heeft maling aan Nederlandse identiteit 16 november 2007

Nederland steeds banger voor moslims   21 november 2007

Nederland mist zeggenschap over immigratie  9 november 2007

WRR is bezig politieke correctheid op te vijzelen   24 september 2007

Overlijden van H.J. Schoo, auteur van 'De verwarde natie'   5 september 2007

Regering opent jacht op buitenparlementaire oppositie   27 augustus 2007

Repressief liberalisme ?   27 augustus 2007

Onze lieve, multiculturele PvdA   15 juli 2007

Venijnige neoliberale angel is uit EU-grondwet ?    22  juni 2007

Lastenverlichting, vergeet het maar !    17-22 mei, 14 juni 2007

Ernstige beknotting van meningsuiting is weer springlevend 19 april 2007

Beroering over dubbele nationaliteit   15-18 februari 2007

Kritiek van de oppositie op het regeerakkoord   7 februari 2007

Demonisering hervat door 'kwaliteitskrant' NRC  13 januari 2007

Rampzalig generaal pardon dreigt en eigen volk mag barsten   3 en 6 december 2006

Massa's kiezers middenlaag missen politieke vertegenwoordiging 13, 16 en 22  november 2006

Einde hypotheekrenteaftrek geeft economie impuls  15 september 2006

Filialisering: de uitverkoop van Nederland  25  juli 2006

Ontwikkelingshulp is spookhulp; Wilders wil bezuinigen    5 juli 2006  

Regeren per enquête en de argwaan van de kiezer  26 mei 2006

Balkenende vraagt meer verzet tegen racisme, maar Wilders haalt uit naar koningin Beatrix  7 juni 2006

Wilders wil 16 miljard lastenverlichting  26 april 2006

Politieke kaste haat saamhorige middenlaag  21 april 2006

Rechtse gevestigde partijen door kiezer afgestraft   8 maart 2006

Balkenende vergist zich deerlijk  9 februari 2006

Hoe anti-nationaal wil de AIVD uitpakken?  18 januari 2006

Vrije woord niet veilig bij de politiek  29 oktober, 31 oktober en 11 november 2005

Kleine man boet voor de leut van de bovenlaag  19 oktober 2005

Sociale discriminatie in de middenlaag   18 oktober 2005

Nee tegen de Europese Grondwet, 10 bezwaren  30 april 2005

De Groep Wilders belicht  14 maart 2005

Geen plek voor Nieuw Rechts  5 maart 2005

Baarlijke onzin van Balkenende  7 december 2004

Veertig jaar lafheid   7 december 2004

Nederlanders gaan inburgeren in eigen land  4 december 2004

Zorg om het andere volk 11 en 13 november 2004

Theo van Gogh vermoord  2 november 2004

Amsterdam petitie tegen toetreding Turkije tot de EU   augustus 2004

De politiek krijgt klop 11 juni, 14 juni en 7 juli 2004

Een rampplan voor de democratie 28 april 2004 

Politiek vonnis in België 21 en 22 april 2004

Multicultureel slagveld 16 januari 2004

Een heel erg rapport 19 januari 2004

'Club van Tien Miljoen' richt politieke partij op 20 october 2003

Afschaffen van positieve discriminatie  6 october 2003

Commissie integratiebeleid 25 september 2003

Moslims in Nederland móeten mores leren 28 september 2003

Voorbereiden op WO 3      augustus 2003

Het gure klimaat voor de Centrumdemocraten in rechterlijk Nederland    juli 2003

 Nederlands als hoofdtaal in de Grondwet, eindelijk ?!

Het kabinet gaat de Nederlandse taal in de Grondwet opnemen, zo besloot het vandaag. Het Nederlands wordt erin vastgelegd als de officiële taal van ons land. Ook komt erin te staan dat de overheid het gebruik van het Nederlands bevordert.

Het is voor alle Nederlanders de gemeenschappelijke taal en de hoofdtaal, stelt het kabinet. ,, Het voorstel tot wijziging van de Grondwet moet waarborgen dat men in Nederland te allen tijde met de Nederlandse taal terecht kan in het verkeer met de overheid.''

Daarbij kunnen andere talen een gewaarborgde positie in de wet hebben, zoals het Fries. 

ANP, 3 september 2010

Noot van de Redactie: Hopelijk betreft het laatste punt alleen van oudsher inheemse talen, dus geen Engels en Turks!

Naschrift: Doordat het kabinet tijdens het Catshuis-beraad voortijdig viel, is het tot op heden nooit tot uitvoering van deze grondwetswijziging gekomen.Verkleuring versus vergrijzing
Opvattingen rond bevolkingspolitiek verscherpen zich
 


Geen duidelijkheid over kosten allochtoon
 
(Novum) - Het kabinet weigert uit te rekenen hoeveel de kosten en baten van allochtonen zijn. De Partij van de Vrijheid van Geert Wilders had om die informatie gevraagd, maar het kabinet wil om principiële of fundamentele redenen geen antwoord geven.

Novum, 04 september 2009


Ons bevind:

Over de kosten van de vergrijzing wordt moord en brand geschreeuwd, maar over de kosten van de verkleuring geen woord. Autochtoon Nederland bloedt - ook financieel - al tientallen jaren voor de multiculturele idealen van de elite.

Verdienstelijk is dat de PVV zich nog meer dan voorheen gaat inzetten - blijkens de uitspraken van Wilders op 5 september jongstleden - voor het zonder nieuwe beperkingen en voorwaarden in stand houden van de kleine inkomensonafhankelijke, arbeidsverledenneutrale oudedagsvoorziening van staatswege, geldend voor iedere ingezeten burger ('volksverzekering'), welke de AOW thans nog is. Spijtig is dat om redenen van bezuinging de AOW reeds jaren achtereen uitgehold wordt door (tijdelijke) bevriezing van de bedragen, versobering van de regelingen en belastingheffing met een niet-vergoede bijdrage Zvw.

De PVV toont zich in toenemende mate een sociale partij met gezond verstand. Dat geldt voor haar standpunten over ontwikkelingshulp, defensie (onder meer missies en aanschaf JSF), subsidiebeleid en belastingverlaging. Op de woningmarkt heeft ze echter een behoorlijk scheve kijk om niet te willen tornen aan fiscale bevoorrechtingen zoals de hypotheekrenteaftrek. 

Na een dagenlang overleg met de coalitiepartijen (CDA, PvdA en ChristenUnie) baart het kabinet op 16 oktober een Aow-gedrocht. Het is afzichtelijk ingewikkeld gemaakt. Het wordt een soort basale werknemersverzekering tegen ouderdom van staatswege. Jongeren krijgen de rekening op hun bord als ze ouder worden: later AOW en vaak veel minder dan thans. Pech met werk (een late start, geen betaald werk, omscholing, langdurige uitval of een breuk in het arbeidsverleden) zal dan zwaar worden afgestraft. 

Op grond van heden openbaar gemaakte voorlopige resultaten van onderzoeksinstituut Nyfer uit een door de PVV aangevraagd rapport is met het stoppen van de massa-immigratie meteen op jaarbasis minstens 6 miljard en waarschijnlijk veel meer te besparen! Waarom moet dan toch nog de onzalige verhoging van de Aow-leeftijd er doorgedrukt worden? 

 

Redactie Heemland, 6 september 2009 , 14 november 2009, 7 april 2010

 

Men leze bij HVV ook "De meesterzet van Wilders" en bij Elsevier "Immigratiekosten: Balkenendes weigering onverteerbaar". Lees ook Jeroen de Boer in Analyse op www.z24.nl: Hypotheekrenteaftrek - de schandvlek van Balkenende IV

Lees vooral ook over de AOW zelf:  "Maak van AOW geen ratjetoe" van Dirk-Jan van Baar in de Volkskrant.

En lees berichten over het rapport van Nyfer: "Immigratie kost zes tot tien miljard euro per jaar" (Telegraaf, 7 april 2010) en in Elsevier: "Lek komt boven: Nyfer berekent immigratiekosten", en beluister Syp Wynia's toelichting of bekijk Elseviers berekening immigratiekosten
 


Over democratie gesproken

Voor een bondig, onpartijdig commentaar op de uitslagen van de Europese verkiezingen
 leze men het artikel van Henk Rijkers in KN van 12 juni 2009 onder de titel:
De natiestaat is terug

PvdA-leider Bos wil niet met Wilders regeren

Politieke uitsluiting
De PvdA, de ChristenUnie, de SP, D66 en GroenLinks sluiten op voorhand uit dat ze met de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders willen regeren. Wilders noemt de opstelling van de partijen een "links cordon sanitaire" en een "belediging van de kiezer". De VVD sluit geen enkele partij uit.

De afgelopen tijd maken steeds meer partijen duidelijk dat ze in een volgende kabinetsperiode niet met de PVV willen regeren. De Tweede Kamerverkiezingen staan gepland in 2011.

Ondenkbaar
PvdA-leider Wouter Bos is zeer stellig. "Het is voor mij volstrekt ondenkbaar dat de PvdA met de PVV samenwerkt in een regering", zo zegt hij in een uitzending van NOVA-College Tour, die woensdagavond wordt uitgezonden.

"Dat heeft niets te maken met de persoon Wilders, maar hij staat voor zo'n ander Nederland. Wij willen mensen kansen bieden, en mensen geen kansen ontnemen," aldus Bos. Het Nederland dat de PVV wil, noemt hij 'koud en kil'.

Bron: NOS, 11 mei 2009Geen lastenverlagingen in het verschiet

Crisis kost gezinnen vermogen

Het vermogen van de Nederlander is sinds het begin van de financiële en economische crisis tot nu toe afgenomen met gemiddeld 26.000 euro per volwassen burger. Dat blijkt uit cijfers van PricewaterhouseCoopers. In totaal zijn huishoudens 325 miljard kwijtgeraakt. Dat bedrag komt overeen met 56 procent van het BBP, het Bruto Binnenlands Product.

Volgens het accountants- en adviesbureau PwC zit bijna tweederde van het vermogensverlies in de opbouw van de pensioenen. Hoofdoorzaak zijn de gedaalde aandelenkoersen. De daling van de huizenprijzen speelt nog bijna geen rol. Huizen zijn nu even duur als 15 maanden geleden, op 1 januari 2008. PwC denkt wel dat de dalende huizenprijzen de komende tijd de vermogens verder aantasten.

Volgens PwC leidt de afname van de vermogens ertoe dat volwassenen dit jaar gemiddeld 300 euro minder uitgeven
.

Bron: ANP, 13 april 2009


Burgerij moet boeten voor 'houdbaarheid overheidsfinanciën'

Ons bevind over het crisisberaad:

De uitkomsten van het crisisberaad van het kabinet Balkenende IV zijn ronduit beschamend. Het kabinet weigert ook maar iets aan de eigen overheidsuitgaven te veranderen. Integendeel: het gaat onverstoorbaar door met het uitgeven van vele miljarden aan christensocialistische hobby's waarvoor de gewone burger wel belasting betaalt, maar waaraan hij helemaal niets heeft: ontwikkelingshulp, militaire missies in Afghanistan, bestellingen van JSF-toestellen, vette subsidies aan allerhande instellingen, milieu- en klimaatficties, Vogelaarwijken en zo voorts. Door snijden in eigen vlees zijn op korte termijn al miljarden te besparen, maar niet bij deze regering 
.
Het wordt dus geen vet opruimen uit de schappen van de dikgevulde staatsruif. Die ruif moet elk jaar wel weer opnieuw vlug aangevuld worden. Onder de noemer 'houdbaarheid van de overheidsfinanciën' worden de jongere generaties met een verhoging van de AOW-leeftijd opgescheept. Die zullen zich afvragen of het daarbij blijft of dat de hele Aow-regeling op termijn verdwijnt. (1). Laakbaar is dat het kabinet de beslissing over de Aow-regeling eigenlijk uitbesteedt aan de SER met sociale partners; een half jaar wordt iedereen in onzekerheid gelaten en dan gaat het kabinet nog 's wikken en wegen. Over andere oplossingen om in de financieringsbehoeften van de overheid op de lange termijn te voorzien is echter duidelijk niet nagedacht. Nee, sterker nog, andere plannen zijn onbespreekbaar verklaard zoals het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek, de toeslagen, de buitensporige uitgaven voor de AWBZ  en dergelijke. Dit zijn de politiek-bepaalde taboes van de linker- en rechterzijde. De eigen achterban van aan de ene kant lage inkomensgroepen en aan de andere kant rijke huizenbezitters moet tevreden gehouden worden.

Deze regering is echt gespeend van visie en moed. Bij het stimuleringspakket, ook wel investeringspakket genoemd, dat 6 miljard mag kosten, zijn het weer de stokpaardjes van deze coalitie die geld gaan vreten: milieumaatregelen, de kooldioxide-mythe, windmolenparken, oudere auto's opruimen, kostbare woningisolatieplannen, grote infrastucturele werken op instigatie van de bouwlobby,  intensivering in de aanpak van wijken waar de bewoners er een zooi van maken, en ga zo maar door. Minister Cramer (VROM) noemt het 'het meest groene plan uit de Nederlandse geschiedenis; een prachtige vierslag': "Iedere regel van dit akkoord ademt de geest van de duurzame economie.(2)"  Ook dit alles mag natuurlijk betaald worden door Jan Modaal. 

Als de regering het gaat hebben over bezuinigen, investeren of stimuleren, zijn het enkel de gewone burgers die de gelagen moeten betalen. Aan de torenhoge belastingen en de kosten van primaire voorzieningen als zorg, onderwijs, huisvesting, gas, electra, water en telefonie wordt niets gedaan. Burgers zijn slechts onderdanen. Voor hen komt de politiek niet in het geweer. Voor hen geen lastenverlichting; nee, helemaal niets. Deze overheid doet alsof de burgers zelf niet massaal getroffen zijn door de financiële en economische crisis. Per huishouden gaat het vaak om zeer aanzienlijke verliezen, bij voorbeeld bij de opbouw van pensioen of anderszins.(zie ANP-bericht hiervoor). Door de beurskrach is bij menige burger het geld net zo snel verdampt als bij banken en pensioenfondsen. Maar de regering geeft niet thuis om aan hun financiële zorgen tegemoet te komen met passende fiscale maatregelen. Het wordt precies andersom: de regering gaat opnieuw op extra rooftochten, die al zijn aangekondigd voor 2011, ten behoeve van de staatsruif der overheidsfinanciën en voor het bedrijfsleven.       


Mart Giesen, redacteur Heemland

25 maart 2009

Noten:
(1) Jongeren laten zich door de gevestigde politieke partijen massaal bedotten als ze de verhoging van de AOW-leeftijd beschouwen als een solidariteitsbijdrage van ouderen aan jongeren en voordelig voor henzelf. Hun politieke ageren tegen vakbonden die de AOW-voorwaarden niet willen veranderen, is kortzichtig en dom.

(2) De term 'duurzaam': Het woord is erg in de mode en wordt veelvuldig misbruikt. Maak niet de vergissing te denken dat 'duurzaam' betekent dat goederen op een spaarzame manier vervaardigd, van degelijke materialen gemaakt en voor langdurig gebruik geschikt zijn; dat is niet meer zo in het taalgebruik van links.

 
Wat de eurokraten niet zint:

Onwelgevallige klimaattop doodgezwegen in de media

14 maart 2009

Wist u dat van 8 tot 10 maart jongstleden in New York the 2009 International Conference on Climate Change werd gehouden, een klimaatconferentie waar meer dan 600 wetenschappers zich gezamenlijk bogen over de staat van het klimaat? Nee? Wist u dat niet? Nou, deze conferentie werd geopend met de inmiddels gebruikelijke vrijheidslievende toespraak van Vaclav Klaus, de president van Tsjechië, die onlangs in het Europees Parlement nog werd getracteerd op een progressief fluitconcert

Bron www.standejong.nl   auteur Percolator   

Lees ook: "Stompzinnige eurokratie ten voeten uit" in Heemland (Tijdingen 2008) en de tien "Klimaatsprookjes" van Hans Labohm. Onlangs besteedde Uitkijk aandacht aan de onrendabele, akelige windmolenparken op land en in zee met "Duurzaam duur".

 
Wat is er al niet heilig ?

Hypotheekrenteaftrek heilig voor premier


Premier Balkenende wil niet dat er aan de hypotheekrenteaftrek getornd wordt. Hij houdt vast aan het standpunt dat hij eerder heeft ingenomen, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Gisteren zei Balkenende dat niets moet worden uitgesloten in de strijd tegen de crisis. Vandaag laat hij weten dat de hypotheekrenteaftrek daar niet onder valt. Beperking zou onverantwoord zijn gezien de zwakke huizenmarkt, vindt hij. 

Vice-premier Bos zei gisteren dat ambtenaren alles bekijken, ook het eigen huis. VVD-leider Rutte zei vandaag dat Balkenende het uit zijn hoofd moet laten om de renteaftrek te beperken.


NOS, 6 februari 2009

Ons bevind:

Het lijkt erop dat de regering het maar moeilijk heeft om grote bezuinigingen te vinden die de burgerij niet teveel treffen. Zelf weigert ze de besparingen te vinden in de eigen politiek-bepaalde uitgaven, terwijl die daar toch volop te vinden zijn (Lees Linksom en rechtsom besparen --lijst van besparingsvoorstellen bij de Miljoenennota 2005 en Geld in eigen vet zoeken). 

Over de veronderstelde hogere levensverwachting welke een verhoging van de pensioenleeftijd zou rechtvaardigen, is al veel geschreven; men leze terzake: "Zoveel ouder worden we niet" door Martin van der Laan, Trouw  5 januari 2006. Dat de Aow-premieopbrengsten ontoereikend zouden zijn voor het uitbetalen van de Aow-pensioenen, is een door de politiek bedachte fictie.("AOW-premie kan flink worden verlaagd" (Volkskrant, 25 januari 2008)). Ouderen worden murw gemaakt zich voortdurend te schikken en in te leveren. Overigens wordt het steeds moeilijker een passende pensioenopbouw te verwezenlijken vanwege de forse beperkingen opgelegd door opeenvolgende kabinetten.

Aangaande de hypotheekrenteaftrek is er een buitengewoon krachtig bolwerk van diverse belangengroepen actief om deze - koste wat het koste - veilig te stellen tegen aantasting. Extreme stijging van de huizenprijzen en extreme verschillen in woonlasten hebben hun beslag gekregen. Dat daarmee de belangen van heel veel anderen reeds jarenlang diepgaand geschaad worden, daar heeft deze sociaal-politieke lobby van bouwers en projectontwikkelaars tot vastgoedmagnaten en gemeenten (*) maling aan. Lees kortgeleden nog in de NRC: "Grote lobby voor ingrijpen op woningmarkt". Vanuit Heemland wordt al geruime tijd heftig stelling genomen tegen dit bolwerk van belangengroepen, lees bij voorbeeld "Cordon rond woningmarkt wordt niet opgebroken".  

Redactie, 7 februari 2009

  
Een schunnig voorstel van de secretaris-generaal van EZ

Topambtenaar wil meevaller afpakken  

De Nederlander raakt zijn koopkracht-meevaller dit jaar snel kwijt, als het aan topambtenaar Buijink van Economische Zaken ligt.

De koopkracht van de gemiddelde Nederlander stijgt dit jaar, hoewel de economie er slecht aan toe is. Dat komt onder meer doordat olie en voedsel goedkoper worden. Secretaris-generaal Buijink vindt dat het onvoorziene extraatje van de burger moet worden afgenomen, schrijft hij in zijn traditionele nieuwjaarsartikel. De koopkrachtstijging, met name bij ex-werknemers in een uitkering, is niet afgesproken met de vakbonden, en daarom vindt Buijink dat het geld anders ingezet kan en moet worden. 

Hij wil werken aantrekkelijker te maken met het geld, hoewel hij voor dit jaar op basis van de CPB-cijfers een stijging van de werkloosheid voorziet. Op langere termijn echter is hij niet bang voor de werkgelegenheid: "De arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door structurele krapte". "Geef werkende mensen een extra lastenverlichting", waarbij volgens hem te denken valt aan het nog verder verhogen van de arbeidskorting met het geld dat je van 'niet-werkenden' afpakt. 

De topambtenaar stelt dat toenemende arbeidsparticipatie door de vergrijzing een noodzaak blijft. Ook wil hij vanwege de vergrijzing een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd.


Bronnen  RTL, Min. van EZ, NRC,  6 januari 2009

Loopbaan van deze secretaris-generaal

Drs. Chris Buijink (geb. 1954) is in 1980 cum laude afgestudeerd in de politicologie aan de UvA. Sindsdien is hij al bijna dertig jaar verbonden aan het ministerie van Economische Zaken, sedert 2007 als secretaris-generaal.

Grootbanken waren jarenlang geldwolven

Gemeentemiljoenen bij Landsbanki

Diverse Nederlandse gemeenten blijken hun begrotingsgeld te hebben gestald bij de omgevallen IJslandse bank Landsbanki. Zo hadden Pijnacker-Nootdorp (Zuid-Holland) en Goes (Zeeland) ieder 12 miljoen euro weggezet bij de bank. Pijnacker-Nootdorp meldt dat het gaat om 'tijdelijke overschotten"die bij Landsbanki werden geplaatst vanwege de gunstige rentetarieven. Groningen heeft net op tijd ingegrepen. De gemeente had geld bij Landsbanki weggezet, maar kon dat terughalen doordat een oplettende medewerker onraad rook.

RTL4, 13 oktober 2008

Ons bevind:

Het is helemaal niet verwonderlijk, laat staan verwijtbaar, dat burgers en - zoals nu blijkt - zelfs lokale overheden met hun geld gevlucht zijn naar Icesave e.a. om een billijke rente te ontvangen. Het bankwezen is, net als andere geliberaliseerde sectoren van algemeen nut, al jaren bezig zijn dienende publieke functies en klantvriendelijkheid jegens burgers en kleine bedrijven af te bouwen, en heeft zodoende veel goodwill onder hen verloren. 

De banken zijn tot hun zeer karige vergoedingen in staat gesteld door een onbeperkt vertrouwen van de politiek in de 'heilzame' werking van de zogenaamde 'vrije markt'. Die markt zou middels mededinging leiden tot goede producten, lagere prijzen en betere dienstverlening, maar dat is geenszins het geval geweest. In tegendeel, het bankwezen heeft zich volledig vertild, redt het niet en moet nu worden bijgestaan door centrale banken en overheden. 

Het ongebreidelde liberalisme (kapitalisme) heeft geleid tot uitwassen en doet de wereld thans in rap tempo schudden op zijn economische grondvesten. Opgebouwde vermogens van jaren zijn ondanks allerlei geruststellende praatjes in een paar maanden verdampt. Een ware depressie als in de dertiger jaren ligt op de loer en alom is er de roep om een grondige herziening van het wereldwijde financiële stelsel. De gevolgen zijn zeer ongewis en veroorzaken bij menigeen grote zorgen, niet in de laatste plaats bij gewone burgers.


Mart Giesen, redacteur Heemland, 15 oktober 2008

Voor oudere artikelen over de slechte werking van het (neo)liberalisme en globalisme voor de samenleving leze men in het Archief van Heemland, bij voorbeeld Solidariteit op de tocht, Einde van Paars, een evaluatie en Liberalisme, de almacht der markt--door Lode van Boonen en Mart Giesen

 


'Taart van eigen deeg'

Duijvendak krijgt taart in gezicht  

Voormalig Tweede Kamerlid Duyvendak (GL) heeft bij zijn boekpresentatie een taart in zijn gezicht gekregen.

Voorposters afgevoerd
De drukbezochte bijeenkomst was extra beveiligd. De taartgooier werd door de politie ingerekend. Vermoedelijk is hij lid van de organisatie Voorpost. De politie heeft het groepje actievoerders dat pamfletten met de kop 'terrorist' verspreidde onder het publiek, overmeesterd en afgevoerd. Ze presenteerden zich als leden van de rechtse beweging Voorpost, die onder meer ijvert voor vereniging van Nederland en Vlaanderen.

Schertsbekering  
Duyvendak moest aftreden door het boek 'Klimaatactivist in de politiek'; hij biecht erin op dat hij in zijn jonge activistenjaren onder meer betrokken was bij een inbraak bij het ministerie van Economische Zaken in 1985. Extreemlinks beheerste de roerige jaren '80; de multiculturele samenleving werd het volk opgedrongen. Daar hij pas nu enige afstand neemt van het gebeuren, is de geloofwaardigheid van zijn bekering omstreden. Zijn voormalige mede-activisten zijn niet erg blij met de openhartigheid van Duyvendak. Dat laten ze onder meer merken door het boek 'proletarisch' te verspreiden op internet via de website m2m.streamtime.org, onder de titel 'De wraak van Bluf!'.


Bronnen: RTL, ANP e.a., 20 augustus 2008Ieren zeggen nee tegen hervormingsverdrag van de EU

Iers 'nee' tegen verdrag tekent zich af  

Iers nee heeft grote gevolgen
In de meeste Ierse kiesdistricten is tegen de aanvaarding van het Verdrag van Lissabon gestemd. Dat meldt de Ierse omroep RTE op basis van de tot nu toe bekende resultaten. Europese leiders reageren verontwaardigd en teleurgesteld.  

Duurdere wijken  
Het lijkt erop dat in maar weinig kiesdistricten de meerderheid voor heeft gestemd; dat was vooral in de duurdere wijken van Dublin, erkent de Ierse minister van Justitie, Ahern.

Bron RTL Nieuws, vrijdag 13 juni 2008


Ons verslag

Men leze de snelle reactie van HVV. Ook de PVV en SP zijn verheugd over de uitslag. Dit Europa van de EU mist draagvlak bij de bevolking. Premier Balkenende wil echter onverstoorbaar doorgaan met ratificatie van het zogeheten Verdrag van Lissabon ondanks de ruime Nederlandse en Franse afwijzingen bij referenda van de eerdere EU-grondwet, de voorloper van dit verdrag. 

De meeste Europese leiders, onder wie Barroso, de voorzitter van de Europese Commissie, leveren alom voorspelbaar negatief commentaar op de Ierse verwerping van het verdag. Uitzondering is de Tsjechische president Vaclav Klaus, die de uitslag "een overwinning van de vrijheid en de rede op de kunstmatige eliteprojecten en de Europese bureaucratie" vindt. 

Terwijl de Europese Commissie de Ieren berispt om onkunde en nationalisme, verwoordt Smalhout in zijn Telegraaf-column van zaterdag 21 juni de wijsheid van gewone burgers. Die doorgronden heel goed dat "hun nationale identiteid, hun zelfbeschikkingsrecht en hun eigen maatschappelijke cultuur hun geleidelijk ontnomen worden" door de activiteiten van deze EU.

Zelfvoldaan kabinet Balkenende IV

Premier laakt zelfbeeld Nederland

Volgens premier Balkenende heeft Nederland een negatief zelfbeeld. Hij zei dat op Verantwoordingsdag, waar het kabinet terugblikt op vorig jaar. Balkenende en vice-premier Bos noemen vergeleken met andere landen de lonen hier hoog en de werkloosheid laag. Toch zijn Nederlanders geneigd alles breed uit te meten dat niet goed gaat.

Bos ziet geen lijn in de kritiek, omdat zowel links als rechts ontevreden is. De ontevredenheid zal nog oplopen door impopulaire maatregelen, zei Bos.

Het kabinet erkent wel dat de aanpak van de probleemwijken traag verloopt en de inburgering niet op schema ligt.


NOS 16:39 21 Mei 2008

Ons bevind:

De premier verwart - opzettelijk - het beeld dat Nederlanders mogelijk als volk van zichzelf kunnen hebben met het beeld dat ze hebben van het landsbestuur. Maatschappelijk draagvlak voor het kabinetsbeleid is er nauwelijks. De meeste burgers ervaren de overheid als steeds roofzuchtiger en bemoeizieker, gericht tegen hun belangen, vrijheden en wensen. Toch meent Balkenende dat de samenleving het helemaal verkeerd ziet omdat er economische voorspoed zou zijn. 
Maar zeker ook materieel gaat het echt niet goed met Nederland. Het bedrijfsleven mag floreren en de overheid kan inderdaad geld bij de vleet uitgeven, maar bij de gewone burgerij is dat allerminst het geval. De lonen zijn weliswaar relatief hoog in vergelijking met het buitenland en de werkloosheid laag, maar de woonlasten (*), kosten voor nutsvoorzieningen en belastingen zijn buitensporig hoog, en het dagelijkse leven is heel duur geworden.

Redactie HL, 21 mei 2008

(*) De Nederlandse woningmarkt wordt bij vergelijking in een Angelsaksisch verband van stedelijke gebieden gekwalificeerd als 'ernstig onbetaalbaar' (CPB-document nr.165, 22 mei 2008). 


Gesprek van de Telegraaf met Wilders

Wilders voor fusie met Vlaanderen

ANP gepubliceerd op 12 mei 2008 08:55, bijgewerkt op 12 mei 2008 09:58  

AMSTERDAM - Premier Balkenende moet zijn Vlaamse collega eens polsen over een samensmelting van Nederland en Vlaanderen. Dat bepleit PVV-voorman Geert Wilders maandag in De Telegraaf.  

Hij wil dat Nederlanders en Vlamingen zich in referenda uitspreken over zo'n fusie. In november bleek uit onderzoek dat veel Wilders-stemmers positief waren over een fusie tussen Vlaanderen en Nederland. Volgens Wilders zou de nieuwe unie economisch goed zijn voor Nederland. Hij vindt de politieke strubbelingen in België het bewijs dat het land beter kan ophouden te bestaan. 

Wilders zegt overigens geen contact te hebben met het Vlaams Belang, de partij van Filip Dewinter. Wel zegt Wilders dat zijn partij zich oriënteert op de Europese Verkiezingen van volgend jaar. Bij welke Europese fractie de PVV past, weet hij nog niet.

zie ook Gazet van Antwerpen

 

In het Telegraaf-gesprek worden door Wilders de verschillen met ToN van Rita Verdonk benadrukt met de slagzin "Wij komen op voor de gewone man".  De PVV heeft bijvoorbeeld tegen een eigen bijdrage in de zorg gestemd, tegen huurverhoging boven inflatiepeil (plan Dekker) en tegen de salarisverhoging van ministers, maar mevrouw Verdonk was ervóór. 

Het belangrijkste punt van de PVV (naast de strijd tegen de Islam) wordt het verlagen van de belastingtarieven en de lastendruk. In de eerste, tweede en derde schijf moeten de heffingen omlaag. Maar verlaging van het toptarief ten gerieve van de bovenlaag zoals Verdonk wil, is niet nodig. De lastenverlagingen zijn te financieren door te bezuinigen op onzinnige subsidies voor Europa, ontwikkelingshulp en ook cultuur. 

Totaal wil de PVV zo'n 16 miljard euro teruggeven aan de burgers. Met Wilders' woorden: "De mensen zijn het helemaal zat: Alles wordt duurder, door de vliegtaks, de kilometerheffing, de verpakkingstaks, de btw-verhoging, ..". Met deze insteek lijkt de PVV sociaal-economisch van plan te zijn om de belangen van de middengroepen - de ruggegraat van ons volk - te gaan behartigen, dwars tegen de gevestigde orde van polderende linkse en rechtse partijen in. 

Misschien krijgt de middenklasse, de gewone burgerij met wier belangen maar gesold wordt, eindelijk een behoorlijke politieke vertegenwoordiging ? 


HL, 12 mei 2008

Lees in HL ook Politieke kaste haat saamhorige middenlaag en
Massa's kiezers middenlaag missen politieke vertegenwoordiging. Zelfs Andries Knevel (EO) bespeurt het verlies van vertrouwen in de gevestigde politiek bij de slinkende autochtone middengroepen, "Onze ruggengraat". 

Het PVV-pleidooi voor een unie van Nederland met Vlaanderen is op 7 juli opnieuw verwoord in: Nederland en Vlaanderen horen bij elkaar. Het PVV-pleidooi voor een unie van Nederland met Vlaanderen is op 7 juli opnieuw verwoord in: Nederland en Vlaanderen horen bij elkaarDe politiek, inbegrepen de SP, hekelt het eigen volk

Opvallend vaak richten politici van de gevestigde partijen hun pijlen van gramschap op vertegenwoordigers van kiezers uit volksdelen die zich niet (meer) kunnen vinden in deze partijen en in de belangen en denkbeelden waar deze partijen voor staan. Tot op heden waren we dit wilde schieten niet gewend van de SP; bij de opmars van Fortuyn hoorde ze niet tot zijn verguizers ondanks zijn kritiek op artikel 1 van de grondwet. 

Nu blijkt uit de uitspraken van de heer Marijnissen van eind februari (zie hierna) dat dit zwijgen de laatste jaren slechts om puur opportunistische redenen is nagelaten om de achterban van autochtone Nederlandse kiezers die het moeilijk hadden en hebben met de culturele en materiële veranderingen van de laatste decennia, die er nogal eens zelf de dupe van werden en soms woedend zijn op de gevestigde orde welke hen deze veranderingen heeft opgelegd, om die achterban bij verkiezingen niet van zich te vervreemden en toch met sociaal lijkende beloften hun stemmen binnen te krijgen. 

Niet zelden is door opeenvolgende regeringen grote morele druk op de Nederlanders uitgeoefend om zich erbij neer te leggen. In de tachtiger en negentiger jaren heeft deze strategie van de politieke kaste, die zich gesteund wist door het beruchte middenveld van vakbonden, kerken, welzijnsorganisaties en lobbygroepen, dat hecht verweven is met diezelfde gevestigde politiek, uitstekend gewerkt om de grote meerderheid als makke schapen in het gareel te houden. Het was het beproefde recept tegen de Centrumpartij en andere groeperingen. 

Ons volk werd voorgehouden dat het niet paste om te denken in termen van volksbesef, culturele eigenheid en nationaal belang. Denken in wij-en-zij was uit den boze. Verwijzingen naar WO II lagen klaar om degene die zich er niet aan wilde houden, monddood te maken. Het was begin jaren tachtig dat de SP kortelings meedong naar de stem van veel van dezelfde kiezers als de Centrumpartij. Ze liet de brochure "Gastarbeid en Kapitaal" verschijnen maar trok die schielijk terug toen extreem-linkse actiegroepen de SP op de brochure aanvielen. Nadien hield ze zich in de luwte bij het debat over de multiculturele samenleving en schaarde zich naar de opinie van het heersende gezag. Ze kwam overigens niet al te openlijk voor deze wending uit zodat veel kiezers haar bleven vertrouwen en erop stemden. 

Zelfs criminalisering van weerspannige personen en verbanden werd toegepast, zoals Hans Janmaat en met hem de CD ondervonden. Het heersende gezag is er in de tachtiger en negentiger jaren goed in geslaagd om alle wezenlijke politiek-kritische stromingen in het land om zeep te brengen. Van de kwalijke rol die Bolkestein in deze strategie vervuld heeft, zijn maar weinigen zich bewust. De politieke en culturele elite heeft ruim baan gekregen om van Nederland een multiculturele samenleving in een globaliserende wereld te maken. 

Het geestelijk klimaat in al die jaren werd vrijwel volledig bepaald door opiniemakers van de Linkse Kerk die elk gevoel voor eigenwaarde van Nederland wilden vernietigen. De levende notie onder autochtone Nederlanders dat we een  volksgemeenschap zijn, werd weggevaagd; wat telde was enkel de Staat. We werden als het ware verbrijzeld tot een naamloze massa individuen, waar alleen godsdienst nog mocht binden. Om de woorden van columnist wijlen H.J. Schoo aan te halen "De propaganda voor de multiculturele samenleving is eigenlijk een dringende oproep om te vergeten, tot collectieve amnesie".

Er broeide ondergronds wel verzet maar het duurde tot Pim Fortuyn met artikelen, boeken en zijn openbaar optreden als lijsttrekker van aanvankelijk Leefbaar Nederland eraan gestalte gaf. Pas toen durfden velen eindelijk te bekennen dat ze jarenlang hun ongenoegen en woede hadden moeten opkroppen. Zijn verkiezingssucces met de LPF opende de politieke kaste pas de ogen dat grote delen van ons volk zich niet hadden kunnen vinden in het jarenlange politieke beleid van de gevestigde partijen van links tot rechts. Ons volk had even een spreekbuis gevonden. Dat hij vermoord zou worden, was te voorzien. Dat het zo vlug zou zijn, niet. De elites voelden zich ernstig bedreigd.  

Balkenende nam het roer van de paarse kabinetten over. Zijn kabinetten hebben er de afgelopen jaren alles aan gedaan om de staatskas flink te spekken, het bedrijfsleven van grote dienst te zijn en het Europese project aanvaard te krijgen. Bezuinigen betekende steeds het verder financieel uitpersen van de bevolking, níét het beperken van de overheidsuitgaven. De samenleving wordt met allerlei lapmiddelen en zoethoudertjes in het gareel gehouden, terwijl vooral de gewone autochtone middenlaag voortdurend wordt opgezadeld met de bijbehorende kosten en lasten. Nooit heeft de gevestigde politieke elite de moeite genomen om de oorzaken van het maatschappelijke ongenoegen bij grote bevolkingsgroepen te begrijpen, laat staan eraan tegemoet te komen. 

Integendeel, deze elite wil - getuige de boodschappen van het Koninklijk Huis, Balkenende en Bos - niets liever dan voortgaan met haar multiculturele beleid, ingebed in europeanisering, globalisering en (neo)liberalisme. Wie het er niet mee eens is, wordt vermaand en zonodig uitgesloten. Het volk heeft zich weer te voegen in de verzuilde politieke ordening. Restauratie van het voorbije repressieve klimaat is hiertoe nogal noodzakelijk. Vandaar de talloze oproepen van gezagsdragers tot 'tolerantie en respect'. 

Onder leiding van Marijnissen sluit de SP zich thans bij deze visie van de elite aan, nu de van hogerhand georkestreerde acties die gevoerd worden tegen politieke kritiek steun krijgen van het maatschappelijk middenveld (Doekle Terpstra c.s.): acties zowel tegen de parlementaire oppositiefracties PVV en Groep Verdonk als tegen kritici van buiten het parlement. De laatste kritiek is flink kunnen groeien dankzij het toegenomen gebruik van het nieuwe medium internet alwaar op diverse websites wekelijks scherp weerwoord wordt gegeven op de politieke activiteiten en opvattingen van de gevestigde orde. 

De SP ziet de stemmers op partijen als PVV en TON als kiezers die mede door het optreden van Wilders 'bang' zijn geworden, en denkt door linkse, socialistische voorstellen hun zieltjes te winnen. Ze schildert de politieke kritiek af als rechts, het grootkapitaal dienend, gericht tegen de kleine man. En ze noemt de kritici zelfs 'extreemrechts' en 'gevaarlijk'. Haar geschrift "Wat Wilders wil" dat moet aantonen dat Wilders' politiek niet sociaal zou zijn ondanks dat door de PVV jaarlijks 16 miljard euro aan lastenverlichting gegeven zou worden, bevat veel verdachtmakingen en rare interpretaties; het mist behoorlijke onderbouwing. Hebben we zo'n verhaal uit linkse hoek niet jaren geleden al gehoord toen ook opkomend politiek verzet gesmoord moest worden? 

Het is een grove vertekening van de werkelijkheid. De wereld op z'n kop. Het gros van de misnoegde kiezers is ook niet bang maar juist boos: boos op de bestuurlijke, politieke kaste en om het gevoerde (wan)beleid. 

Dat de SP door haar herziene opstelling waarbij ze op immaterieel vlak aanschurkt bij de politieke correctheid van het gezag, heel wat van haar aanhangers met een nationale gezindheid (die vinden dat de Nederlandse Staat er in de allereerste plaats is voor het echte Nederlandse volk en dat Nederland wel degelijk Nederlands moet blijven) in de kou laat staan, deert haar kennelijk niet. De partij is onderhand aardig multicultureel geworden en kan met de allochtone aanwas een stootje velen. Bekend is het verschijnsel als 'het verraad van links', beschreven in het gelijknamige boek van Carel Brendel.

 

Redactie Heemland, 24 februari 2008, laatst herzien op 27 februari 2008

Lees over wat er leeft onder het volk "Overspelig gras bedreigt de natiestaat" van Bart Jan Spruyt

 

SP haalt uit naar Wilders en Verdonk

SP-leider Jan Marijnissen heeft felle kritiek op Geert Wilders en Rita Verdonk.  

'Levensgevaarlijk'  
Op een SP-bijeenkomst in Amersfoort nam hij afstand van zijn collega-Kamerleden. Marijnissen noemde Rita Verdonk (Trots Op Nederland) 'extreem-rechts'. Wilders (PVV) omschreef hij als 'levensgevaarlijk'. Tegelijkertijd riep hij zijn eigen SP op om het gevoel van onbehagen in de samenleving te lijf te gaan. Als SP moeten wij vooraan staan om deze ideeën te bestrijden, altijd en overal.  

Benoemen en oplossen  
De SP moet de problemen die leven in de samenleving benoemen en deze actief oplossen, voordat extreem-rechts ermee aan de haal gaat, zei Marijnissen. Volgens de woordvoerder van de SP is het de eerste keer dat Marijnissen zo fel en openlijk stelling nam tegen Wilders en Verdonk.


Bron RTL 23 februari 2008

 
Visie van Wouter Bos is hovaardig en hachelijk voor onze toekomst  

'Duurzame globalisering vraagt om een duurzaam draagvlak'


Op 2 februari 2008 sprak minister Bos op de jaarlijkse Bilderbergconferentie van de werkgeversorganisatie VNO-NCW een rede uit met de titel 'Duurzame globalisering vraagt om een duurzaam draagvlak'. Bos besprak de winnaars en verliezers van de globalisering en de noodzaak tot eerlijk delen. Bos benadrukte dat excessen in de sfeer van beloning funest zijn voor het draagvlak voor ondernemerschap, handel en economische globalisering. Graaiende managers in het berdijfsleven drijven kiezers tot 'uitersten'.

In de gevoelens van de verliezers bij globalisering zoekt hij één van de belangrijkste verklaringen voor de huidige vlucht van kiezers naar de 'flanken’ in de Nederlandse politiek. De groeiende populariteit van partijen als PVV, Trots op Nederland (TON) van Rita Verdonk en SP heeft volgens hem direct te maken met de globalisering. Maar politici die doen of de wereld niet verandert en alles bij het oude willen laten, ‘bedonderen’, zo zegt hij, de burger. Hij typeert de stemmers op deze partijen met het duitse woord ‘modernisierungsverlierer’ en verwijt deze partijen in te spelen op de angsten van burgers. 

Daarentegen ziet Bos de gevestigde politiek als 'het bestuurlijk en internationaal georiënteerde midden', dat met 'genuanceerde antwoorden' komt.

Hij roept de winnaars, zowel werkgevers als bestuurders op om ‘de zorgen en angsten’ van deze mensen niet te bagatelliseren, omdat anders uiteindelijk ook bedrijfsleven en politiek aan het kortste eind kunnen gaan trekken. De voedingsbodem voor protectionisme, economisch en politiek chauvinisme en anti-bedrijfsleven sentimenten zal groter worden en een duurzaam draagvlak voor globalisering en modernisering wordt dan aangetast. 

De vice-premier beweert in zijn rede dat "dit kabinet ervoor gekozen heeft om ons niet te laten leiden door de zorgen en onzekerheden van mensen, maar er wél rekening mee te willen houden en er een antwoord op te willen geven".


3 februari 2008

Noot van de redactie: '
duurzaam' betekent in Bos' rede ouderwets 'langdurig' in plaats van modieus 'milieuverantwoord'.

Stompzinnige eurokratie ten voeten uit

EU-klimaatplan kost burger geld  

Maatregelen treffen burgers en bedrijven

De Europese Commissie heeft ingrijpende voorstellen gedaan om het broeikaseffect in de Europese Unie tegen te gaan. Het plan kost de EU 60 miljard euro per jaar. Dat is voor Nederland 3 miljard euro per jaar. De CO2-uitstoot moet in 2020 met eenvijfde zijn verminderd. Voor de verbetering van het milieu zijn per lidstaat verplichte doelstellingen opgesteld. In totaal moet 20% van alle energie in de hele EU duurzame energie worden. Minister Els Cramer is tevreden; ze zegt dat Nederland de normen ruim gaat halen. 

De energierekening gaat omhoog na goedkeuring van het plan door het EP 
Door de maatregelen gaan de energierekening waarschijnlijk fors omhoog. Volgens berekeningen van de Commissie gaat het de burger 3 euro per week kosten. Het Europese Parlement moet de voorstellen nog wel goedkeuren en ook alle lidstaten gaan nog kijken naar de plannen van de commissie.


Bronnen ANP, RTL, NOS, 23 januari 2008

Bevind:

De geschatte kostenpost van 3 euro per week per inwoner komt voor een gemiddeld huishouden eventjes neer op minstens zo'n 500 euro per jaar als elk huishouden er daadwerkelijk, dus zonder kwijtscheldingen, op aangeslagen wordt. Het is echter zeer de vraag is of hierdoor de kooldioxide-uitstoot ook maar enigszins verminderd wordt, laat staan dat de bereikbare minimale vermindering van zo'n natuurlijk gas als CO2 wetenschappelijk bewezen zou bijdragen aan klimaatbeheersing. 

Handel in lucht middels emissierechten (Kyoto, Bali) waardoor de graad van kooldioxide-vervuiling van de lucht met geld afgekocht wordt, verandert nergens wat aan, en zeker niet aan het verhinderen van klimaatveranderingen. Noem het maar windhandel. Het aandeel CO2 dat de mens door verbranden van fossiele brandstoffen aan het totaal van broeikasgassen (dat is voornamelijk waterdamp !) bijdraagt, is slechts 0,04 procent. Dit heeft geen enkel effect op de temperatuur en ook niet op de zeespiegel.
 
Het komt hoogstwaarschijnlijk gewoonweg neer op het spekken van de schatkist. zodat uit de opgehoogde 'algemene middelen' andere zaken die niets met het milieu te maken hebben, bekostigd kunnen worden. Er bestaat vreemd genoeg bij de gevestigde politiek geen enkel dringend besef dat de overheid zelf de uitgaven fors moet beperken in plaats van dat ze almaar kosten afschuift op de burgerij. Die snakt naar aanzienlijke algemene lastenverlichtingen na jarenlang inleveren.

 

Lees ook: Minder CO2? Draaikolk in je portemonnee van Jos Schmitz op HVV 

 Nederland gegijzeld door de Islam

 

Nederlandse volk moet Wilders weerhouden  

Grootmoefti: volk moet Wilders stoppen  
Als het na de koranfilm van Geert Wilders komt tot bloedvergieten, is Wilders daarvoor verantwoordelijk, zegt de grootmoefti.

Verscheuren  
De grootmoefti van Syrië, een heel belangrijke man in de islamwereld, heeft dit gezegd in het Europees Parlement. "Mocht Wilders besluiten in de film de Koran te verbranden of verscheuren, betekent dat simpelweg dat hij aanzet tot oorlogen en bloedvergieten. Dan is hij daarvoor verantwoordelijk", aldus grootmoefti Ahmad Badr al-Din al-Hassoun.

Weerhouden  
"Het is de verantwoordelijkheid van het Nederlandse volk om hem ervan te weerhouden", voegde de grootmoefti er aan toe. De grootmoefti is een invloedrijk religieus rechtsgeleerde in de islamitische wereld. Hij kan fatwa's (religieuze decreten) uitvaardigen.  

RTL4 , 15 januari 2008

Angst voor rellen zoals bij Deense cartoons  

Overheid vreest gevolgen film Wilders  
De overheid bereidt zich met een reeks noodscenario's voor op moslimgeweld na de film van Geert Wilders  

Rellen  
Wilders zal de film waarschijnlijk volgende week lanceren. Hij is een fel tegenstander van de Koran, en zal mogelijk voor moslims beledigend met het heilige boek omgaan. Het kabinet is bang dat de film zal leiden tot rellen, vlagverbrandingen en handelsboycots. Alle gemeenten zijn eind vorig jaar al per brief ingelicht over de kwestie, en de politie bereidt zich voor op ongeregeldheden.  

Evacuatie  
Bijna het hele kabinet is deze week in het diepste geheim bijeengekomen in het Catshuis om over de mogelijke reacties op de film, en maatregelen om geweld en spanningen te voorkomen. Er zijn zelfs al maatregelen genomen om de snelle evacuatie van Nederlanders uit moslimlanden mogelijk te maken, meldt RTL-correspondent Conny Mus vanuit het Midden-Oosten.  

Cartoons  
In 2005 zorgden Deense cartoons waarin de islam werd beledigd tot grote rellen in moslimlanden. Deense ambassades werden in brand gestoken. Het kabinet zou ook bezig zijn met de voorbereiding van evacuaties van Nederlanders uit islamitische landen.

RTL4 , 16 januari 2008Dagblad Trouw laat zich voor het karretje spannen van Nederlanderhaat*

Oproep prominenten tot tolerantie  

De omslag van ochtendkrant Trouw is vandaag een oproep om in 2008 prettiger met elkaar samen te leven. De oproep is geplaatst door prominente Nederlanders.

Spiraal
Onder de titel 'benoemen en Bouwen' roepen de ondertekenaars van de advertentie onder wie NOC-NSF-voorzitter Erica Terpstra, voormalig CDA-lijsttrekker en thans voorzitter van 'Bouwend Nederland' Elco Brinkman en voetbaltrainer Foppe de Haan, op om de 'neerwaartse spiraal van intolerantie en onverschilligheid' in Nederland te doorbreken

Verwildering
De oproep is ontstaan nadat CDA-prominent en voorzitter van de HBO-raad Doekle Terpstra enkele weken geleden in dezelfde krant opriep om de 'verwildering' van de samenleving tegen te gaan.

Intolerantie
"Van oudsher staat de Nederlandse cultuur bekend als open en tolerant", zo stellen de opstellers van de oproep. "In de afgelopen periode is die cultuur onder druk komen te staan". .... "Het is tijd dat wij terugkeren naar de wortels van de Nederlandse traditie en een nieuwe balans vinden tussen de waarden van toen en de waarden van nu."

Wilders
PVV-fractieleider Geert Wilders moet niets hebben van de oproep die prominenten via dagblad Trouw hebben gedaan voor tolerantie en respect. Volgens hem zijn de ondertekenaars 'onnozele en naïeve dwazen'. Wilders noemt ze ook 'dhimmi's', waarmee hij niet-moslims bedoelt die zich uit vrees onderdanig gedragen ten opzichte van moslims


Bron: RTL Nieuws, 2 januari 2008

Prominente dhimmi's: Coen Abbenhuis, Marleen Barth, Pieter Jan Biesheuvel, Leendert Bikker, Piet Boekhoud, Hans de Boer, Geri Bonhof, Désanne van Brederode, Bernard Bot, Désanne van Brederode, Elco Brinkman, Ina Brouwer, Dick Corporaal, Geert Dales, Sybilla Dekker, Arthur Docters van Leeuwen, Aalt Dijkhuizen, Hans Dijkstal, Arjan Erkel, Ton van Eijk, Bernard Fransen, Sjors Frohlich, Jacobine Geel, Yvonne van Gennip, Rene Grotenhuis, Rene Gude, Foppe de Haan, Fred van Haasteren, Jacques van Ham, Jaap Jongejan, Herman Kaizer, Ella Kalsbeek, Arjo Klamer, Henk van der Kolk, Arie Kraaijeveld, Jan Douwe Kroeske, Willem van Leeuwen, Sywert van Lienden, Geert Mak, Harry Mens, Frits van Oostrom, René Paes, Bas Plaisier, Kick van der Pol, Henk Pijlman, Louk de la Rive Box, Annemiek Schrijver, Rene Smit, Abraham Soetendorp, Jeroen Straathof, Harry Starren, Frans van Steenis, Doekle Terpstra, Erica Terpstra, Kars Veling, Joris Voorhoeve, Gijs de Vries, Lodewijk de Waal, Anton Westerlaken.

 

 

 

 

*Aldus HetVrijeVolk van heden ; met Nederlanderhaat wordt bedoeld de 'weg met ons'-mentaliteit. Voor inlichtingen over de betoging tegen de islamisering onder de leus 'Genoeg is genoeg' kijk op SIOE-Nederland

Men leze voor een goed commentaar ook 'De teerling is geworpen' van Erik van Goor. Dat Harry Mens zich schielijk bij de politiek-correcten voegt, mag niemand verwonderen: Dat deed hij al eerder toen het menens werd bij Janmaat, erna bij Fortuyn; en nu dan bij Verdonk.
Nederlandse volk is weer geloochend door het koningshuis


 

Kerstrede Beatrix over diversiteit  


Tegenstellingen verscherpen
Koningin Beatrix heeft in de kerstrede de bevolking opgeroepen om verdraagzaam en tolerant te zijn jegens minderheden. De geschiedenis zou geleerd hebben dat tolerantie een basis biedt om spannnigen te boven te komen. Ze stoort zich aan de 'grofheid'. Volgens de koningin zien we nu juist veel tegenstellingen verscherpen en discussies ontaarden in verharde verhoudingen. Dit zou leiden tot generaliseren en het zou de 'gemeenschapszin' ondermijnen. Onder gemeenschapszin verstaat ze gevoel voor de multiculturele samenleving, níét de inheemse volksgemeenschap. Van iedereen wordt gevraagd om "aandacht en begrip voor de angst en onvrede die bij andere maatschappelijke groeperingen kunnen leven." Ze wil dat grieven erkend worden, want "Voorkomen moet worden dat gekwetste gevoelens omslaan in wanhoop en agressie."

Verwijt van onverdraagzaamheid en egoïsme     
De koningin stelde de onverdraagzaamheid en de naar puur egoïsme neigende individualisering aan de kaak. "Een maatschappij die in zichzelf is gekeerd, sluit ook de ogen voor de wijdere wereld, ontloopt verantwoordelijkheid voor gerechtigheid en miskent de noodzaak tot solidariteit." Ze sprak vooral over de diversiteit in de samenleving. Vertrouwen begint met het aanvaarden van verscheidenheid. Niet iedereen denkt, doet en gelooft hetzelfde, aldus de koningin. Ze vroeg de inwoners van Nederland toenadering te zoeken tot mensen uit andere tradities en overtuigingen.


Bronnen: NOS, RTL en Kersttoespraak, 25 december 2007   

Kerstpreek vol politieke lading 


PVV wil rol van Koningin beperken tot ceremoniële functie
PVV-leider Geert Wilders vindt dat de koningin geen deel meer moet uitmaken van de regering. Hij is zelfs van mening dat de grondwet moet worden aangepast. Hij kondigt een motie aan voor een grondwetswijziging om het staatshoofd een louter ceremoniële rol te geven. De aanleiding is de inhoud van de kersttoespraak van Beatrix, die tot zijn woede "boordevol multi-culti-onzin" stond en impliciet bedoeld was als aanval op de PVV.

Multicultuur verheerlijkt en tegenstanders gegispt 
"De naam PVV staat er nog net niet in. Maar het is een politieke toespraak tegen ons, waarin het multiculti-ideaal wordt opgehemeld, door iemand die niet gekozen is en die ik politiek niet kan aanspreken. Ik vind dat zij als een haas de regering uit moet worden gestuurd," aldus Wilders in het dagblad Trouw.
 "Beatrix zoekt steeds vaker haar grenzen op."
. "In korte tijd zie je drie voorbeelden van vergaande uitspraken (over Tolerantie, Europa en Identiteit) die politiek onder de verantwoordelijkheid van de regering vallen.(*)”

Nederland volgens Balkenende 
Minister-president Jan Peter Balkenende heeft vandaag vanaf zijn vakantieadres laten weten volledig achter de woorden van de koningin te staan. Verder zegt hij graag in debat te willen gaan met Wilders. "Wilders zegt het belang van Nederland te willen verdedigen, maar breekt ondertussen datgene af wat Nederland tot Nederland maakt: ons koningshuis, onze tolerantie en de solidariteit met anderen ook over grenzen heen."


27 december 2007

Men leze ook de brief van SIOE-Nederland aan de koningin

(*) "Drie politieke uitspraken in korte tijd doen op z’n minst vermoeden dat hier sprake is van een agenda. Die agenda is kort te typeren als pro-Europees (‘kosmopolitisch’) en pro-multicultureel. En in geen van de drie teksten klinkt ook maar enig begrip door, laat staan enig gevoel, voor de vervreemding die beide idealen in de levens van grote groepen autochtone Nederlanders hebben opgeroepen. Die hopen nu een stem te vinden bij Wilders en/of Verdonk.

In navolging van het politieke establishment in het centrum van de politieke macht, loopt de koningin met dit alles het gevaar dat zij zich van de achterbannen van deze politici vervreemdt. Eerst bestaan zij niet, die Nederlanders, dan moeten ze maar vertrouwen hebben in een elite die het Europese project zonder hen gaat voortzetten, ondanks hun duidelijk uitgesproken ‘nee’, en dan krijgen ze de schuld van de onverdraagzaamheid die zij door hun ‘grove woorden en daden’ veroorzaken."
(B.J. Spruyt in 'Binnenlands Bestuur')

Bevind: 

Verrassende en snelle reactie van Wilders. En hij heeft nog wel een punt ook. In plaats van de bedekte aanval op zijn persoon namens het politiek correcte establishment in de vorm van de kersttoespraak van de koningin, die toch in ieder geval tot voor kort groot moreel gezag had, lijdzaam te ondergaan, gaat hij in stijl in de tegenaanval. Hij is in mijn achting gestegen. Een koningin dient er te zijn voor alle Nederlanders en gezien haar kersttoespraak is een beperking tot ceremoniële handelingen meer passend. Steeds minder mensen steunen het politiek correcte gedachtengoed. Maar hieraan hebben de koningin en het PC-establishment kennelijk geen boodschap.

J.J. v.d. Gulik, (27-12-2007)

PVV oogst hoon met aanval op kerstrede 

Beledigd als hij is door de kerstrede van de koningin, pleit Geert Wilders voor een uitgeklede rol van het staatshoofd. Een onbegonnen klus. PVV-leider Geert Wilders ontvangt hoon in politiek Den Haag nu hij de kerstrede van koningin Beatrix over dreigende verharding in de samenleving aangrijpt voor een discussie over de toekomst van de monarchie. 

Sommige Kamerleden hielden gisteren vol dat Wilders spoken ziet. Anderen kozen voor de lijn: wie de schoen past trekke hem aan. Zoals CDA-Kamerlid Liesbeth Spies: „De koningin heeft waardevolle dingen gezegd. Het is buitengewoon moeilijk voorspelbaar dat iemand daar aanstoot aan neemt. Dat hij het persoonlijk opneemt, zegt vooral iets over de heer Wilders zelf.” PvdA-woordvoerster Mariëtte Hamer stelt vast dat Beatrix terecht oproept tot verdraagzaamheid en dat de koningin dat ’al jaren’ doet.

D66-fractieleider Alexander Pechtold, wiens partij al eens eerder begon over modernisering van de monarchie en een puur ceremonieel koningshuis naar Scandinavisch model, houdt zich dit keer ver van het voorstel van Wilders. Volgens Pechtold rammelt diens argumentatie. „Ik ga niet serieus in op een vent die commentaar geeft op de kerstboodschap van de koningin.


Bron  redactie politiek Trouw28 december 2007

Bevind: 

Het is de hoon van de hoogmoed, van de Haagse kaasstolp die zich veilig waant voor de vox populi. De hoon van degenen die denken dat het volk ze in het stemhokje toch wel weer een mandaat zal geven ondanks al het gesputter. De hoon van dedain voor de stem van het volk. Het is de hoon van mensen als Alexander Pechtold die zegt dat hij niet serieus ingaat op een vent die commentaar levert op de kersttoespraak van de koningin hoewel hij notabene wel voor een ceremoniële functie van de koningin is. Het is zo de hoon van politici die vinden dat de koningin en haar politiek correcte achterban boven alle kritiek verheven zijn.

Als politici van het bestuurlijke establishment eens de moeite namen om alle reakties op het internet te lezen, dan zouden ze zien dat echt niet alleen Wilders zich ergert of zich beledigd en gekwetst voelt door deze kerstboodschap.

J.J. v.d. Gulik {28-12-2007)  

Redactioneel bevind: 
 
Beatrix noemt man noch paard als ze het heeft over 'gevaarlijk bezig zijn' en 'egoïsme', zodat ze er moeilijk op aangevallen kan worden en er zodoende mee wegkomt.  Bovendien is ze ook nog 's bizonder machtig en onschendbaar. Vroeger leek het volk dit jaarlijkse geneuzel gewoon te slikken, maar gelukkig biedt nu het internet een vrij platform. Om Beatrix te citeren uit haar vorige kerstrede: "Elk woord moet bedacht zijn op een wederwoord."  
De bestuurlijke elites en gedienstige media moeten tegen hun zin toelaten dat het vrije woord op internet de ruimte krijgt. Het verzet tegen veel beleid, opgelegd door de elites, verspreidt zich er sneller door en groeit. Aan deze maatschappelijke ontwikkeling storen zij zich dan ook ten zeerste zoals blijkt uit de beleden politieke steun voor de kerstpreek vanuit de regering en gevestigde politiek. Soms horen we over beraad om de vrijheid op internet aan banden te leggen en van overheidswege te laten inperken. De censuur ligt op de loer.

De redactie, 30 december 2007

Voor een uitstekende nieuwjaarsboodschap aan de gevestigde politiek verwijzen we naar "Jan Peter begrijpt het niet" op de webstek van Het Vrije Volk van de hand van Henk Lomax.
Demonisering van de PVV komt op stoom

Anti-Wilders beweging op komst


AMSTERDAM - Er is een tegenbeweging tegen Geert Wilders in oprichting. Dit heeft René Danen van 'Nederland bekent kleur' zondag 2 december bevestigd. Het is de bedoeling dat het een breed platform wordt van kerken, vakbonden en migrantenorganisaties, aldus Danen. Het is nog te vroeg om te zeggen wie zich erbij aansluiten.

Het initiatief is een reactie op de oproep die voorzitter van de HBO-Raad Doekle Terpstra afgelopen vrijdag in Trouw deed om "op te staan tegen de verWildering van de samenleving'' met ondermeer een uitspraak als  "Wilders is het kwaad en dat kwaad moet gestopt worden."

Wilders noemde de oproep van Terpstra zondag 'ronduit walgelijk'. Terpstra wil Wilders demoniseren en de half miljoen PVV-kiezers beledigen. Ook zou de CDA'er geweld willen uitlokken tegen aanhangers van de PVV en Wilders zelf.

Prominente Nederlanders, onder wie Eelco Brinkman van Bouwend Nederland, rabbijn Awraham Soetendorp, bondscoach Foppe de Haan van Jong Oranje, beroemd schrijver Geert Mak en burgemeester Annemarie Jorritsma van Almere staan achter het initiatief van Doekle Terpstra om een tegengeluid te laten horen tegen de ideeën van Geert Wilders. Dat heeft Terpstra gezegd bij Pauw en Witteman.  

(ANP) 2 en 4 december 2007


Ons bevind:

'Nederland bekent kleur' is als 'antiracisme'-stichting opgericht in 1992 om de destijds groeiende aanhang en kiezers van de CD van Hans Janmaat sociaal te brandmerken en heeft in 2002, samen met de Internationale Socialisten, demonstraties gevoerd tegen Pim Fortuyn ('De Hollandse Haider'). Thans roept ze op met de leuze "voor tolerantie in Nederland en tegen het racisme van de PVV". 

De organisatie heeft een lange staat van dienst in demonisering van Nederlanders met andere politieke opvattingen dan de hare. De werkwijze onder het mom van racismebestrijding past in de - al jarenlang publiek gedoogde en vaak gewelddadige - repressieve praktijken van 'extreemlinkse' actievoerders, waarvan door het bevoegde gezag maar al te graag misbruik gemaakt is om onwelgevallige politieke tegenstanders, voorheen Centrumpartij en CD, in hun grondwettelijke vrijheden en democratische rechten ernstig te beknotten. 

De redactie, 5 december 2007

Men leze over deze repressie het onlangs in Elsevier verschenen vraaggesprek met mr. L. van Heijningen "Voor wie in nood verkeert, sta ik open" en over de hedendaagse politieke zetten van het Openbaar Ministerie tegen Wilders "Wilders spreekt van politieke intimidatie".


 

Gevestigde politiek heeft maling aan Nederlandse identiteit

Geert Wilders ziet cordon sanitaire rond PVV


PVV is woest over bejegening

De Tweede Kamer heeft een cordon sanitaire gelegd rond de Partij voor de Vrijheid (PVV). Tot die conclusie is PVV-leider Geert Wilders gekomen. Hij veroordeelt het besluit van de andere fracties in het parlement om een motie over een immigratiestop voor moslims niet in behandeling te willen nemen. "Daarmee ontneemt de Kamer het recht van een partij waarop een half miljoen mensen hebben gestemd om voorstellen te doen. Dat is ondemocratisch en een belediging van de PVV-kiezer'', stelde Wilders vrijdag.

Motie zou discrimineren
De Tweede Kamer nam donderdagavond tijdens een debat het uitzonderlijke besluit om een motie van PVV'er Sietse Fritsma over een immigratiestop voor moslims niet te behandelen, omdat de fracties het verzoek 'discriminerend' vinden. Het was VVD’er Henk Kamp die het protest aanstak. Hij noemde de motie van Fritsma als eerste discriminerend, en wees erop dat de VVD daar niet aan mee wilde doen. De PVV stelde in de motie dat het behoud van de Nederlandse identiteit en kernwaarden onder grote druk staat ‘door de voortgaande immigratie van moslims die onze waarden vaak niet blijken te delen’.

Moslim-motie van PVV toch in stemming
De Tweede kamer zal de omstreden motie toch behandelen. Volgens Kamervoorzitter Verbeet was er bij nader inzien toch voldoende steun voor de motie. Verbeet zegt dat er bij de indiening vijf handen omhoog gingen en dat er dus genoeg steun was. De motie van Fritsma staat gewoon op de lijst en wordt, zo verwacht Verbeet, op dinsdag 27 november in stemming gebracht. De motie wordt zeker verworpen; alleen de PVV is voor.

Bron ANP en NOS, 16 november 2007

'Nederland steeds banger voor moslims'

afbeelding vergroten

BRUSSEL - Zowel in Nederland als in de Europese Unie is sprake van een toenemende angst voor moslims en voor de islam. Dat concludeert het Europese Netwerk tegen Racisme (ENAR) in het woensdag verschenen jaarrapport over 2006.  

Volgens ENAR nemen sommige vormen van racisme in Europa nog steeds toe. De onderzoekers vermelden in het bijzonder de islamofobie, de angst voor de islam. Ook is er meer sprake van racistisch geweld.

Over Nederland stelt het rapport: ,,Behalve de zorgwekkende en voortdurende trend waarin moslims en de islam worden beschouwd als gevaar voor de Nederlandse samenleving, waren er drie positieve ontwikkelingen in 2006.'': Die gaan over de extra aandacht die de (gevestigde/ Red) politiek en het Openbaar Ministerie geven aan de bestrijding van racisme.


ANP woensdag 21 november 2007
 

Ons bevind:

Het ENAR, een bundeling van meer dan 600 instellingen tegen 'racisme' (de beruchte antidiscriminatiebureau's) binnen de EU, heeft duidelijk geen enkele boodschap aan de vrees voor massale immigratie, achteruitgang en omvolking welke de inheemse gemeenschappen - aanvankelijk vooral in het Westen van Europa - al tientallen jaren te verduren krijgen. Verweer tegen multicultuur en islamisering wordt door dit netwerk afgedaan als xenofobie en het liefst betiteld als 'racisme'. Gemakshalve wordt daarbij de betekenis van 'vrees' (xenofobie) valselijk gewijzigd in 'haat' (xenomisie) en 'onderscheiden' in 'zich superieur beschouwend' om degenen die zich verweren als 'fout' weg te zetten (demoniseren, tot duivel verklaren) en zo mogelijk te laten veroordelen (incrimineren, tot misdadiger verklaren).  
Nederland mist zeggenschap over immigratie

Flinke toename Oost-Europese immigranten

Het aantal immigranten uit de nieuwe EU-landen is dit jaar flink gestegen, terwijl het aantal Turken en Marokkanen dat naar Nederland kwam, is afgenomen. Het aantal inwoners van Nederland liep op naar 16,4 miljoen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat in de eerste negen maanden van dit jaar 6000 Bulgaren en Roemenen zich in Nederland vestigden. Voor de toetreding van die landen tot de EU, op 1 januari 2007, waren dat er 1000. In de afgelopen drie kwartalen kwamen er 7000 Polen naar Nederland.

In totaal stonden in september 75.000 Oost-Europeanen in Nederland ingeschreven. Over drie jaar zijn het er naar verwachting 100.000, aldus het CBS. Dat begint in de buurt te komen van het aantal Antillianen in Nederland, rond 130.000. Bulgarije en Roemenië zijn sinds 1 januari 2007 lid van de Europese Unie, Polen sinds mei 2004. Deze nieuwe EU-bewoners mogen zich vrij in Nederland vestigen, als ze werk en inkomen hebben of hier studeren.

Volgens recente mededelingen van minister Donner zijn er thans ruim 100.000 Oost-Europeanen met inbegrip van Russen, Oekrainers e.d. werkzaam in Nederland, waaronder 80.000 Polen, en zou de invasie warempel niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt en verkrapping van de woningmarkt (*). 


Bron CBS 9 november 2007

(*)
Bij navraag worden de aantallen telkens vlug verhoogd/ Red.


Minister Vogelaar wil geen inburgeringscursus voor Oosteuropeanen. Over de toelating zelf en een beetje inburgering van de tienduizenden zich hier vestigende Oost-Europeanen, nu nog voornamelijk Polen mag je het vanwege Europese richtlijnen niet eens meer hebben. Vanaf 2012 zijn er invasies van honderdduizenden te verwachten om gebruik te maken van onze sociale voorzieningen onder welke veel Roma voor wie destijds Winnie de Jong van de LPF al waarschuwde. 

De waakzame opmerkingen over deze massale immigratie zoals er gemaakt zijn door Syp Wynia in Elsevier en anderen, lijken bij de elite tot op heden aan dovenmansoren gericht. Lees de  vermaningen van Jos Schmitz over de kortzichtigheid ter zake van oud-minister Verdonk in HVV onder "Met Rita de afgrond in" en "Ik maak geen grapjes". Onlangs stuurde hij naar de meeste politieke groeperingen een brandbrief met de titel "Naderende ramp". Hoe de politiek antwoordde, leest u in "Naderende ramp II".
WRR is bezig politieke correctheid op te vijzelen

Máxima: De Nederlander bestaat niet


Prinses Máxima zegt dat ze nog steeds niet weet wat precies de nederlandse identiteit inhoudt. De prinses zei dat in een toespraak bij de presentatie van een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Volgens Máxima bestaat de Nederlandse identiteit niet, net zo min als 'de Argentijn'. Er is wel een Nederland-gevoel, maar dat is moeilijk te omschrijven, vertelde ze in een persoonlijke toespraak.

De WRR vindt het onder meer geen probleem als mensen een dubbel paspoort hebben. Het WRR-rapport is vandaag aan minister Hirsch Ballin overhandigd.NOS 112 teletekst ma 24 september 2007

Van de hand van prof Ankersmit verscheen in Trouw onder de titel "Dit is politiek, geen wetenschap", een lezenswaardig weerwoord op het botte WRR-rapport "Identificatie met Nederland", in welk rapport betoogd wordt dat er geen Nederlandse identiteit zou zijn, dat die in ieder geval van geen waarde is bij integratie en dat een identificatie middels een soort menu à la carte volstaat voor de inburgeraar, die onderwijl wel z'n nationaliteit en al z'n vreemde achtergronden, opvattingen en gedrag, z'n geloof, zeden en gewoonten mag blijven vasthouden, praktizeren, koesteren en zelfs uitdragen.  

Ook over een beetje inburgering van de tienduizenden zich hier vestigende Oost-Europeanen, nu nog voornamelijk Polen mag je het vanwege Europese richtlijnen niet eens hebben. Vanaf 2012 zijn er invasies van honderdduizenden te verwachten om gebruik te maken van onze sociale voorzieningen onder welke vele Roma voor wie destijds Winnie de Jong van de LPF al waarschuwde. De waakzame opmerkingen over deze massale immigratie van Syp Wynia in Elsevier en anderen lijken bij de elite aan dovenmansoren gericht. Lees de  vermaningen van Jos Schmitz
over de kortzichtigheid van oud-minister Verdonk in HVV onder "Met Rita de afgrond in" en "Ik maak geen grapjese".   

Lees over Maxima's bemoeienis en de restauratie van de politieke correctie door de kliek van bestuurlijke elites en koningshuis, die maling heeft aan het vergeten eigen volk, ons volk een collectieve identiteit (- een eigen etniciteit/ red. -) ontzegt en het
in hoge mate uitsluit bij de besluitvorming over de toekomst van Nederland, het vertoog "Politiek in tijden van verwarring" van Bart J Spruyt.
 

De redactie, 5 october 2007


Heden, 5 september 2007 overleed op 61-jarige leeftijd Hendrik Jan Schoo. Wij betreuren ten zeerste zijn verscheiden en condoleren zijn famililie, vrienden en kennissen. Hij was columnist bij de Volkskrant. Voordien was hij hoofdredacteur van weekblad Elsevier en als zodanig wegbereider voor Pim Fortuyn. In 2000 verscheen van hem een bundeling van zijn spitse, uiterst lezenswaardige columns in de "De verwarde natie , dwarse notities over immigratie in Nederland". 

Redactie Heemland,  5 september 2007

Regering opent jacht op buitenparlementaire oppositie


Regering heeft de jacht geopend op de buitenparlementaire oppositie en noemt deze "extreemrechts”. De overheid middels het ministerie van Justitie en de gedienstige pers met de NRC voorop, zijn een campagne van ernstige verdachtmaking en onverdraagzaamheid gestart. Websites die niet stroken met de gangbare opinie van de gevestigde politieke kaste en samengeveegd worden onder de noemer ‘extreemrechts’, worden nader onderzocht onder het mom van zoeken naar haatzaaien en discriminatie want dat zou op die sites normaal zijn. Nu zijn dat wel zeer subjectieve, omstreden begrippen. Begrippen die tevens zo rekbaar zijn als elastiek bij het hanteren van een ruime interpretatie. Door het strafrecht op de verdachten los te laten komt de overheid dan op een gemakkelijke manier van zijn critici af die erdoor gemarginaliseerd en soms gecriminaliseerd kunnen worden.

Onder de noemer van extreemrechtse sites valt een breed scala van ‘verdachte’ personen en organisaties, zo kunnen we lezen bij de NRC in een artikel van Joep Dohmen met de titel: “Opkomst en ondergang van extreemrechtse sites“(*). Door ze te vatten onder de term ‘extreem’, worden ze al bij voorbaat gediskwalificeerd, terwijl het gros van de opgesomde websites waarschijnlijk nog nooit aan het doordrukken van de eigen ideeën middels grove intimidatie en geweld gedacht heeft of ermee te maken wil hebben. Ze erkennen meestal zondermeer het geweldsmonopolie van de staat. Het verwijt van het plaatsen van extreme uitspraken, haatzaaien en discrimineren wat op de sites gedaan zou worden, is - als die uitingen er al op voorkomen, wat meestal zeer aanvechtbaar zal zijn - een volstrekt loze redengeving om deze websites te belagen. Zulke uitingen komen namelijk overal voor, zelfs bij vooraanstaande personen. Denk aan de moord op Pim Fortuyn. Die moord was in niet geringe mate het gevolg van het bewust demoniseren door de gevestigde orde van Fortuyn, welk laakbare gedrag werd begaan door haar gezagsdragers zelf en oud-hoofdredacteur Folkert Jensma van ook toen al de NRC !

Na lezing van het verhaal over de websites, zullen de meeste bezoekers van deze sites en de beheerders zelf zich nauwelijks of helemaal niet herkennen in het voorgeschotelde beeld dat de journalist meent te moeten schetsen over (extreem)rechts. Sommigen vinden zich buitendien niet rechts. Alles lijkt op een offensief van overheidszijde en gezaghebbende pers om buitenparlementaire oppositie klein te houden en zo nodig de mond te snoeren. 

Met de opkomst van internet als dagelijks communicatiemiddel, is het bereik van niet-gevestigde belangengroepen en ideële verenigingen en personen om ook aan hun visies ruchtbaarheid te geven buitengewoon veel groter en doeltreffender geworden. Dankzij het internet heeft er als het ware een democratisering plaats gevonden van het vrije woord. Men is voor het uitwisselingsverkeer van publieke boodschappen gelukkig niet meer volslagen afhankelijk van de goedwillendheid van een oligopolie van verslaggevers, opiniemakers en overheid. 

Er kan filosofisch en ideologisch weerwerk gegeven worden op de ‘newspeak’ van gezagsdragers die maar al te graag sleutelen aan de betekenis van bestaande woorden of nieuwe woorden invoeren. Die semantische veranderingen dienen ertoe hun beleid te ondersteunen. Het beleid moet immers aan burgers uitgelegd en desnoods opgelegd worden. Denk aan het Europa-debat of aan de toetreding van Turkije tot de EU. Indoctrinatie wordt niet geschuwd, en evenmin vormen van repressie zoals smadelijk woordgebruik met het opplakken van termen als ‘extreemrechts’. 

Geven we toe aan de wensen van de gevestigde politiek tot uitsluiting van haar onwelgevallige meningen in de publieke opinie ? 

We zouden terugvallen in de journalistieke censuur die voorafgaand aan het internettijdperk zo gebruikelijk was. Opkomende politieke partijen werd toen de pas afgesneden om op onbevangen wijze mensen tegemoet te treden en in staat te stellen kennis te nemen van hun gedachtengoed. Minstens doemt verregaande zelfcensuur op om toch maar aan de wensen van het gezag te voldoen. Het ‘vrije woord’ dreigt alsdan weer ernstig gekneveld te worden. 

Bestrijding van radicalisering en polarisatie, eveneens een bekende politieke bezweringsformule tegen andersdenkenden, wil de politieke kaste vooral bereiken met een methode waarbij jongeren worden 'geherprogrammeerd' naar andere maatschappijopvattingen. Hiermee maakt ze zich schuldig aan anti-democratische methodes, waar met name de overheid verre van zou moeten blijven. Het kan maar al te gemakkelijk feitelijk ontaarden in bestrijding en criminalisering van burgers met opvattingen en gedachten die geenszins extreem zijn maar simpelweg de heersende elitaire kaste niet zinnen.  

Het zou echt zonde zijn als de buitenparlementaire oppositie - niet zelden kwalitatief van hoog niveau - die de laatste jaren dankzij internet is kunnen ontstaan, onder druk van de overheid zou moeten inbinden. Velen geven met grote inzet, geestdrift en ijver vorm aan deze inmiddels rijkgeschakeerde oppositie. Ze geven een welkome aanvulling op de reguliere media. De meesten verdienen het allerminst om hinderlijk gevolgd te worden door politie/justitie en gestigmatiseerd rond te lopen, van overheidswege beplakt met vooroordelen (en soms een veroordeling). 

Gelukkig wordt er dus tegenwoordig op internet van onderop via de verdachtgemaakte websites tegenwicht gegeven aan de politieke partijdigheid van de media en wordt het werk van regering en overheid niet meer klakkeloos gepikt. Men kan er in ieder geval z'n gemoed luchten over vaak reeds jaren achtereen ervaren maatschappelijk onrecht. Met hun nieuwsgaring, berichtgeving, meningvorming, artikelen over allerlei onderwerpen, toelichtingen en fora dragen deze websites bij tot een onafhankelijker kijk van de gemiddelde Nederlandse burger op beleid en gebeurtenissen in de wereld en eigen land. Daar zou het overheidsgezag zelfs blij mee kunnen zijn.

 

Redactie Heemland, 27 augustus 2007

(*) Opkomst en ondergang van extreemrechtse sites, NRC zaterdag 25 augustus 2007. Terzake is door het schrijverscollectief Het Vrije Volk een klacht tegen NRC-Handelsblad ingediend bij de Raad voor de journalistiek


NRC: Repressief liberalisme ?

In ‘Opkomst en Ondergang van Extreemrechtse Sites’ (NRC 25 augustus 2007) geeft J. Dohmen een eenzijdig beeld. Immers ook op linkse sites als Indymedia en tal van andere wordt gebrald en bedreigd. Dit euvel is toe te schrijven aan het verval van politiek onderricht op school, de politieke correctheid aan de universiteiten en het tientallen jaren onderdrukken van partijpolitieke kadervorming met vergader-, zend-  en beroepsverboden. Daardoor stagneert de politieke theorievorming. Nu de grote idealen zoals marxisme (iedereen arbeider), nazisme/zionisme (iedereen eigen volk), kapitalisme (iedereen consument), monotheïsme (iedereen heilssoldaat/slachtoffer) hebben afgedaan weet de liberale staatsfilosofie niet beter dan terug te grijpen op het cynisch realisme van Machiavelli ( ‘De Vorst’) en de Dao De Jing  (in de interpretatie van sinoloog B. Mansvelt-Beck): sc.: Vreedzaam samengaan van verschillende bevolkingsgroepen afdwingen door symboolpolitiek en charisma.

Geen van de liberale theoretici zoals John Gray ('Black Mass: Apocalyptic religion and the death of Utopia’; zie ook het artikel over hem in NRC 25 augustus 2007, 'Religie is basisbehoeft voor de mens', waarin hij voor mensen zonder geloof geen waarde laat) , John Rawls ('A Theory of Justice') met zijn nominale uitloging van structuurverschillen middels een constituerende vergadering ex ante of Claude Lefort ‘l’Intervention démocratique; Les limites de la Domination totalitaire’ die de macht legitimeert op ‘het verlangen van het volk om niet te weten (sic!)’, heeft nog maar een begin gemaakt met het grootste politieke probleem van onze tijd: Hoe tem je een monotheïstisch fanatisme, een aanslag op de democratie door een uniculturele veroveringsstrategie (islamisme), zo voortreffelijk in kaart gebracht door Roger Scrutton in ‘The West and the Rest’ en door Guillaume Faye in ‘La Colonisation de l’Europe’.<Dan past toch wel bescheidenheid en het zou de liberale NRC sieren om uit het gebral en gescheld op de websites die vraagstukken en visies te destilleren die relevant zijn voor een hoognodige verbetering van de liberale staatsfilosofie. Bij voorbeeld: Is het een probleem als we in 2050 weer 60 miljoen Europeanen (meer dan in twee wereldoorlogen) hebben verloren doordat we demografisch onder vervangvruchtbaarheid leven? (Buchanan, ‘The Death of the West’). Het zou een liberale krant sieren om een discussieforum te bieden in plaats van iedereen te verbieden die zoekende is naar oplossingen van problemen die zij laat liggen. De liberale NRC gaat zelfs mee met de reactionaire onzin van Jaap van Donselaar die in z'n eentje namens de Anne Frank Stichting, de Universiteit Leiden en de AIVD jaarlijks de ‘Monitor Racisme & Extremisme’ schrijft stelt hem voor als onderzoeker, terwijl hij functioneert als zelfbenoemde expert/rechter, een politieke figuur waarvoor politicoloog Alain-Gérard Slama zo heeft gewaarschuwd in zijn ‘Angélisme Exterminateur’. Die Van Donselaar blijft maar iedereen neersabelen met zijn dominante repressieterm (Michel Foucault, ‘Les Mots et les Choses’) het zogenaamde ‘extreemrechts’ wat hij zelf nergens defininieert, en dat volgens politicoloog Fennema te onpas werd opgeplakt op Janmaat, Fortuyn, noem maar op. Hij ziet ook niet het andere, ‘rechtse’ denken als de dialectische antithese op het dominante ‘linkse’ multiculturalisme, dat interculturele verrijking juist belemmert! (Zie ‘Donselaritis gravis gravis’ op www.alfredvierling.web-log.nl of www.heemland.nl ). 

Laat de NRC een voorbeeld nemen aan de Academie van Dijon die in 1750 een prijsvraag uitschreef over de vraag of de wetenschappen en kunst bijgedragen hebben aan de zuivering van de zeden en nu dus veelbelovende liberale theoretici een platform geven om voormelde problemen inzake de comptabiliteit van monotheïsme met democratie en de comptabiliteit van omvolking met democratie op te lossen.. Mogelijk kunnen we dan de 17-jarige nationalist Roel uit Gelderland behoeden voor zelfmoord en wie weet ook nog enige leeftijdgenoten/jihadstrijders. Liberalen leven van een concert d’opinions, niet van bange Denkverbote !

drs. Alfred Vierling, 27 augustus 2007


 

Inburgeringsbeleid op de schop

Minister Vogelaar komt met een nieuw 'Deltaplan Inburgering'. Ze wil stevige veranderingen aanbrengen in het beleid dat minister Verdonk had opgezet. Het plan van Vogelaar wordt binnenkort in het kabinet besproken.

Veel mensen die de inburgeringscursus volgen boeken nauwelijks vooruitgang. Meer dan de helft haalt het gewenste niveau niet. Volgens Vogelaar heeft het alleen zin mensen Nederlands te leren als ze er direct gebruik van kunnen maken. Daarom moeten ze stage lopen, een baan krijgen of vrijwilligerswerk doen.

Ze wil verder dat allochtonen niet meer hoeven te betalen voor de cursus.21 Augustus 2007 NOS

Onze lieve, multiculturele PvdA

Kritiek VVD,PVV,CU op Vogelaar

VVD, PVV en ChristenUnie vallen over het interview dat minister Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie) aan Trouw heeft gegeven over de plaats van de islam in Nederland. De islam nestelt zich volgens haar zo diepgaand, dat op den duur sprake is van een christelijk-joods-islamitische traditie.

Vogelaar vindt financiële steun aan religieuze islamitische insteliingen geen probleem.

VVD-leider Rutte wil weten of Vogelaar namens het kabinet heeft gesproken. Voor hem is het duidelijkdat Nederland geen islamitische traditie heeft. PVV-leider Wilders eist dat Vogelaar haar woorden intrekt en anders opstapt.


NOS zo 15 juli 2007

Zie ook in de NRC: Nederland moet spil van islamitisch bankieren worden , en lees het commentaar van La Befana onder SOS: Hoe schoffeer je je eigen cultuur en Kruisiging christenen in Irak.

In tal van artikelen op internet wordt uiting gegeven aan boosheid, afschuw en verslagenheid. De algemene verontwaardiging over de opstelling van de PvdA inzake immigratie en integratie zal toch wel waargenomen worden door de leden van het kabinet ? Of moeten ze er weer een rondtrip voor maken waarvan ze toch niets opsteken omdat ze horende doof en ziende blind zijn voor de echte noden van ons volk ? Venijnige neoliberale angel is uit EU-grondwet ?

EU schrapt concurrentiedoel uit verdrag

De Europese Unie blijkt minder belang te hechten aan concurrentie.  

Ontwerpgrondwet

Dat de Europese Unie streeft naar een ongestoorde concurrentie in Europa, wordt geschrapt uit artikel 2 van de doelstellingen van de Unie in de ontwerpgrondwet. Een Franse eis hiertoe blijkt te zijn ingewilligd door huidig EU-voorzitter Duitsland, bevestigen diplomaten in de marge van topberaad over de tekst vrijdag in Brussel.

Achtergrond van de Franse eis
In Frankrijk bleek het Europees voorstel voor vrije concurrentie van diensten een groot bezwaar tegen de ontwerpgrondwet. De lidstaten worden al jaren onder druk gezet vanuit Brussel om publieke diensten en nutsbedrijven zoveel mogelijk te privatiseren. Acceptatie van het voorstel Sarkozy zou daaraan een einde kunnen maken. Mede vanwege de zogeheten Bolkestein-richtlijn verwierpen de Fransen de grondwet in een referendum in 2005.

Interne markt
 
Het toonaangevende artikel stelt nog wel dat de EU streeft naar een interne markt, veel werkgelegenheid en economische groei.

Concurrentie
Schrappen van het doel zou het de Europese Commissie moeilijker kunnen maken om op te treden tegen bedrijven of landen met oneerlijke concurrentie. Dat is momenteel juist de voornaamste bezigheid van EU-commissaris Neelie Kroes (Mededinging).

Kerndoelen
Een woordvoerster van de Europese Commissie wilde vrijdag niet reageren zolang de nieuwe tekst niet definitief is vastgesteld. ''Maar voorzitter Barroso van de Europese Commissie heeft steeds gezegd dat de tekst in het algemeen geen stap terug mag zijn in de kerndoelen van de EU'', voegde ze eraan toe. 

Draagwijdte van de wijziging
De vraag is dus wat dit in de praktijk betekent: in de bestaande EU-verdragen is het doel van vrije concurrentie evenmin te vinden, terwijl de vrije markt wel als basaal uitgangspunt van de gemeenschappelijke markt kan worden beschouwd. 

Voetnoot
Veelzeggend is dan ook de voetnoot die aan het verdrag is toegevoegd onder druk van Blair en Barroso, waarin wordt uitgesproken dat in de bestaande interne markt de vrije concurrentie niet mag worden verstoord.


22 juni 2007

Over de belabberde uitkomsten van het Europees overleg leze men vooral het commentaar Cosmetisch succes voor Balkenende en Weggemoffeld in Elsevier en het artikel In Europa's fuik in het Katholiek Nieuwsblad. 

Ons bevind: 

Heemland heeft achting voor de Franse aanzet tegen het ultraliberalisme van de Europese elite. De boodschap van de vermeende zegenrijke werking van de vrije markt geldt lang niet overal, in alle omstandigheden noch grenzenloos, en mag zeker niet tot een sociaal-economische heilsleer voor Europa verheven worden. Anders dan Elsevier vinden we het dan ook een bijzonder goede zaak dat (nationale) diensten van algemeen belang (publieke voorzieningen) zoals gezondheidszorg,r onderwijs, volkshuisvesting, pensioenen en sociale zekerheid buiten de Europese regelgeving voor de interne markt kunnen blijven.

De omvangrijke overdracht van bevoegdheden van nationaal naar Europees niveau, zoals inzake asiel en immigratie, waar nu nog een vetorecht voor de afzonderlijke lidstaten bestaat, wijzen we beslist af. Spijtig genoeg blijven én deze machtsoverdracht aan de eurocratie én de drift tot verregaande liberalisering van publieke sectoren als energievoorziening, spoor en dergelijke de kern vormen van het grondwettelijke verdrag. Nederland had net als Engeland en Denemarken bepaalde beleidsterreinen voor zichzelf kunnen laten uitzonderen.   

Naschrift:

Achteraf is onder druk toch het Franse voorstel weer volledig ongedaan gemaakt.


Lastenverlichting, vergeet het maar !

Verwarde boel rond beleidsprogramma kabinet

UTRECHT (ANP) – Het kabinet heeft maandag 22 mei zijn periode van (bijna) honderd dagen overleg met 'de samenleving' over zijn plannen afgesloten met een bijeenkomst in Utrecht en een gezamenlijk optreden in het tv–programma van Knevel en Van den Brink. De trip door het land was ‘leuk en gezellig’, zegt de premier. Eerder op de dag waren veel bewindslieden nog een laatste keer het land in geweest voor gesprekken met burgers en vertegenwoordigers van organisaties en bedrijven.

Doel van die gesprekken is om te horen wat de burger van het kabinet verwacht. De 'honderd dagen' moet uitmonden in een beleidsprogramma, een uitwerking van het regeerakkoord, dat op 14 juni verschijnt. De ideeën die de bewindslieden hebben opgedaan in het land, zullen hierbij helpen bij het uitwerken van de plannen. Bovendien worden de burgers op deze manier meer bij het beleid betrokken, aldus Balkenende. 

Vicepremier Bos snapt de scepsis van de oppositiepartijen niet over het „rondreizende circus" van het kabinet. „Ik heb nergens in het land iemand ontmoet die vroeg: wat kom je doen?" Volgens Bos is het beleid altijd te veel in de achterkamertjes gemaakt. „Mensen zien politiek als iets dat ze in de weg zit". Minister Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie) is de afgelopen dagen het meest het land in geweest. Ze heeft 22 buurten bezocht die ze wil omvormen tot prachtwijken. „Nog 18 te gaan". Naar ander soort wijken gaat ze niet.

Bos, minister van Financiën, bleef het meest in Den Haag. „Iemand moet op het geld passen", grapte hij. In het kabinet is onenigheid over het beleidsprogramma ontstaan. Dat zijn de plannen die mede worden gemaakt op basis van 100 dagen gesprekken met burgers. Hieruit zijn tot nu toe 137 voorstellen voor maatregelen gekomen. Volgens minister Bos zijn die zonder duidelijke lijn of structuur.

Bos komt de komende dagen aan zet. Hij moet, samen met Balkenende, de discussie over de afronding van het beleidsprogramma coördineren. Vorige week bleek dat de ministers veel meer geld willen uitgeven dan de 10 miljard die in totaal beschikbaar is voor nieuw beleid en lastenverlichting. Volgens Balkenende en Bos is het niets bijzonders dat elke minister het onderste uit de kan wil hebben. „Zo gaat het toch altijd?", aldus de premier.  

De bespreking in het kabinet is uitgekomen op 74 beleidsvoornemens, die op 14 juni bekend gemaakt worden.


Ons bevind 

Zogenaamd is er door de regeringsploeg gesproken met de mensen in het land om hun problemen en opvattingen te beluisteren. Een grotere leugen is nauwelijks denkbaar want u, gewone burger van Nederland , is geen gesprekspartner geweest bij deze honderdagentrip van het kabinet. De ministers gaan niet naar de gewone wijken zoals Vinex-lokaties waar het voor de aldaar op de klei weggestopte burgers heel duur wonen is. Ze hebben met deze grote middenlaag van Nederlanders niets gemeen.
Gehoord zijn wel de lobbyisten van belangen- en actiegroepen en de managers van het beruchte polderende middenveld, dat wil zeggen de bestuurlijke bovenlaag  en door deze naarvoren geschoven 'burgers'. Meer is het niet geweest. Het is een aanfluiting van wat een directe raadpleging van ons volk zou moeten zijn. En het gevolg is ook nog eens een warboel van prijzige verlangens ten koste van de gewone burgerij. Die moet al die boel immers betalen. Heeft u hierop zitten wachten ? 

Heemland, 17 mei 2007


Geld over de balk smijten

Na ruim 100 dagen wachten was het op 14 juni dan eindelijk zover. Niet in de Tweede Kamer maar in het Catshuis werden de kabinetsplannen voor de komende 4 jaar (min 100 dagen dus) onthuld. Van die plannen ten bedrage van meer dan 10 miljard euro wordt een belastingbetaler niet blij. Van belastingverlaging is geen spat te vinden in  het beleidsprogramma. Problemen die er niet zijn worden met miljarden bestreden, en problemen die er wel zijn zoals de zonder overheidssteun onbetaalbare woningmarkt, de hoogte der overheidsfinanciën en de belastingen die hard aan herziening en verlaging toe zijn, de arbeidsmarkt, de immigratie, de economische samenspanningen, het doorgeschoten liberalisme (*) van de markt en Europa worden niet besproken. Dit kabinet staat met z'n rug naar het merendeel van de echte Nederlandse volksgemeenschap toe.

Onderwijl wordt er wel die 10 miljard euro uitgetrokken voor plannen die onder meer 'integratie' bevorderen. Daartoe worden een heleboel, vooral gemeentelijke instanties opgetuigd om problemen van burgers aan te pakken en veronderstelde ‘zwakkeren in de samenleving’ bij te staan. Het lijkt lovenswaardig, maar het gevolg van deze omhelzing en betutteling is dat veel mensen nog apathischer worden dan ze nu al zijn. Vroeg of laat - waarschijnlijk dat laatste  - zal de politiek ontdekken dat een heterogene samenleving als de Nederlandse toch echt niet maakbaar is. Intussen zal er een enorme bureaucratie zijn ontstaan. Want al die hulpinstanties moeten wel bemand worden en krijgen hun eigen kantoor. Van een Centrum voor het Gezin in elke gemeente tot een Meldpunt Fietsendiefstal (hadden we dat niet al: de politie?). Anders gezegd: de boterzachte reorganisatie bij het Rijk, dat moet krimpen met 12.800 arbeidsplaatsen, wordt elders dubbel en dwars teniet gedaan. Met daarbij de aantekening dat het kabinet in deze tijd van hoogconjunctuur het begrotingstekort bewust laat oplopen, in de hoop dat er later extra geld kan worden binnengehaald.


Lees ook: 10 miljard naar de verkeerde problemen  (artikel van Johan Tsjoender) en (*) Privatisering bedreiging voor democratie (artikel van prof. Frank Ankersmit)

14 juni 2007

 

Rampzalig generaal pardon dreigt en eigen volk mag barsten

 

Generaal pardon is zeer omstreden

Het kabinet vindt een pardonregeling onwenselijk en onuitvoerbaar en vindt dat er tijdens de kabinetsformatie naar gekeken moet worden.
 
Generaal pardon kan van 26.000 oplopen naar 200.000 ex-asielzoekers 
Een pardonregeling of het stopzetten van uitzettingen is volgens Verdonk niet mogelijk. Vanwege de onduidelijkheid over de omvang van de groep zou een pardonregeling volgens Verdonk kunnen betekenen dat ongeveer 200.000 ex-asielzoekers die sinds 1994 zijn teruggekeerd of met onbekende bestemming zijn vertrokken, zich melden met de mededeling dat ze al die tijd in Nederland hebben gewoond. Dat is moeilijk te bewijzen en het zou voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) enorme capaciteitsproblemen opleveren.

Oppositie vindt brief Verdonk onvoldoende
PvdA, ChristenUnie en GroenLinks vinden de brief van minister Verdonk over een generaal pardon voor en het uitzetten van uitgeproduceerde asielzoekers onvoldoende. Het kabinet zou gelegenheidsargumenten gebruiken. Volgens Pechtold (D66) wil Verdonk "alleen maar angst zaaien" door het - zijns inziens ten onrechte - te doen voorkomen dat het om 200.000 mensen gaat.


6 december 2006

Ons bevind

Zodra de gelegenheid zich voordeed, bij de eerste samenkomst van de Tweede Kamer in nieuwe samenstelling tracht de linksliberale elite haar moraliteit van politieke correctheid bliksemsnel weer aan de rest op te leggen. Die verziekende politieke moraal was goddank sinds de revolte van Pim Fortuyn niet meer allesoverheersend, niet meer de algemeen gangbare. Maar nu blijkt met het optreden van Bos, Halsema en Pechtold dat we er slechts vijf jaar van verschoond zijn geweest. De nipte aanneming van de motie voor een generaal pardon aan volledig uitgeprocedeerde, afgewezen asielzoekers betekent dat de nieuwe wetten en regels met betrekking tot immigratie en integratie door links opzij geschoven worden en dat allochtonen weer op voorhand gekoesterd gaan worden.

Blaam treft hierbij vooral de meelopers: ChristenUnie, SP en Partij voor de Dieren. Deze partijen lenen zich hiermee voor dit herstel van de antinationale 'politieke correctheid', die gedurende tientallen jaren het Nederlandse volk zo ontzettend geknecht en geschaad heeft. Die schade is met name toegebracht aan de bevolkingsgroepen die nu in hoge mate de SP steunen en erop stemmen. Deze partij had zich nooit voor dit karretje van een generaal pardon mogen laten spannen. Zowel cultureel als materieel is er ten nadele van ons volk waaronder zich toch ook zeer veel SP-stemmers bevinden, door de politieke kaste, met de PvdA voorop, gestalte gegeven aan de "multiculturele samenleving" zoals de gevestigde orde zich die toen wenste door herinrichting van de maatschappij volgens haar modieuze antinationale en neoliberale leerstelligheden.

Het eigen volk is ten behoeve van dat 'liberale' multiëtnische ideaal destijds mentaal gebroken; het mocht zich niet meer vinden in een eigen levende volksgemeenschap met beschermwaardige bijzondere cultuur. Men denke bij voorbeeld aan de nietsontziende demonisering van politieke tegenstanders als de Centrumpartij van weleer. Het Nederlandse volk heeft sociaal en financieel-economisch jaren achtereen, tot de dag van vandaag toe, voor dit wezenlijk vijandige ideaalbeeld zware offers moeten brengen. De maatschappelijke schade wordt eens te meer verergerd door het nu tegen alle staatsrecht in door 'links' afgedwongen generaal pardon. 

Per kerende post mochten we ook al kennis nemen van  herstel van de morele inquisitie die de linksliberale elite voor ogen staat. Pechtold gaf een voorproefje af door een uitspraak van Wilders "walgelijk" te noemen. Te hopen valt dat deze backlash de komende jaren niet de toon gaat zetten. Na vijf jaar van gebrekkig oppositievoeren, blijken de 'linkse' politieke partijen over de ruggen van het merendeel van hun stemmers toch weer door te willen gaan met de vernieling van eigen land en volk.  Als deze linksliberalen het voor het zeggen krijgen, staat ons straks uit naam van integratie nog heel wat nieuwe ellende te wachten. Ze lijken uit op wraak omdat ze als gevolg van de Fortuyn-revolte even buiten spel stonden. Het onbegrip tussen elite en gewone burgerij wordt zo steeds groter. Voor de kloof tussen burgers en politiek, en voor de onderlinge maatschappelijke verhoudingen is dit alles natuurlijk buitengewoon slecht.

 

De redactie, 3 december 2006Massa's kiezers middenlaag missen politieke vertegenwoordiging

Verkiezingen zijn lastige puzzel 

De politiek heeft van deze verkiezingen een lastig te leggen puzzel gemaakt. Als de honderdduizenden bezoekers van Trouws Kieskompas één ding duidelijk hebben gemaakt, dan is het wel dat er geen politieke partij te vinden is die in de pas loopt met de opvattingen van de kiezers.

Kort samengevat, in sociaal-economisch opzicht zijn de kiezers ’links’, op een ouderwetse, bijna Drees-achtige manier. In immateriële zaken, zoals een strikt asielbeleid, de oprichting van islamitische scholen, of het inperken van burgerlijke vrijheden ten behoeve van de bestrijding van terrorisme, neigt men meer naar rechts. Een partij die deze combinatie van voorkeuren in het vaandel heeft geschreven bestaat niet.

Deze verrassende mix verklaart niet alleen waarom veel kiezers bij het invullen van een stemwijzer relatief vaak op een partij uitkomen waar ze nooit aan gedacht hadden. Het verklaart ook waarom er zoveel zwevende kiezers zijn, alsmede kiezers die tobben met de vraag of ze dit keer al dan niet ’strategisch’ zullen stemmen. Valt er op deze manier nog wel een parlement te kiezen, dat geacht mag worden een getrouwe afspiegeling te zijn van de bevolking?

Eigenlijk is zelfs dat geen vraag meer sinds het in campagnes meestal draait om het gewenste kabinet en de bijbehorende premier. Het is een manier om te verbloemen dat we geleidelijk aan afgestapt zijn van het idee dat een representatief parlement onmisbaar is voor onze democratie. De aandacht is gericht op het kabinet; hoe en door wie het volk vertegenwoordigd wordt, is bijzaak.

Deze ontwikkeling is niet zonder gevaar, zo bleek wel tijdens de revolte van Fortuyn. Het kiezersvolk voelde zich niet meer vertegenwoordigd en koos massaal voor een buitenstaander. Zo’n vaart zal het dit keer niet lopen. Dat neemt niet weg dat het onverstandig is voorkeuren van kiezers zoals die blijken uit Kieskompas te negeren. Die zou je ook aldus kunnen samenvatten dat kiezers nog altijd op zoek zijn naar zekerheid, veiligheid en geborgenheid. Dat is een gegeven dat ook telkens weer opduikt in de bevindingen van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Ten dele blijken politieke partijen die boodschap ook begrepen te hebben, ze willen zekerheid bieden. Daar hoort echter ook een ’links’ getinte sociaal-economische agenda bij, maar juist op dat punt lopen de wegen van partijen weer op wonderlijke wijze uiteen. Dat maakt dat deze verkiezingen voor veel kiezers een lastig te leggen puzzel zijn.


Bron: Commentaar Trouw 13 november 2006

Verkiezingsuitslag: gevestigde orde lijdt zwaar verlies aan vertrouwen


De kiezers hebben op 22 november 2006 uit het voor velen weinig passende aanbod aan politieke partijen toch maar een keuze gemaakt al naar gelang hun belangrijkste zorg. De keus is dan vooral bepaald door welke partij hen de minst slechte lijkt. Het resultaat is thans bekend. Partijen die ofwel sociaal-economisch, zoals met name de SP van Marijnissen ofwel sociaal-cultureel zoals de PVV van Wilders de meeste zekerheden willen geven, hebben geweldige verkiezingswinsten behaald. 

Laten nu uitgerekend juist deze partijen door de gevestigde orde met ontzettend veel argwaan bekeken worden. Alle zijn ze zeer kritisch tegenover de Europese Unie. Ze worden vaak getypeerd als extreem, maar dan wel volgens het sjabloondenken in links en rechts, terwijl er waarschijnlijk vaak juist bij veel stemmers op deze zogenaamde uitersten een grote mate van overlap in voorkeuren te vinden zal zijn, namelijk: conservatief, nationaal voelend, voor gemeenschapszin en tegen het doorgeslagen liberalisme


Ons bevind:

De gevestigde politiek biedt slechts een keuze aan binnen de overheersende sociaal-economische ordening, te weten het economisch liberalisme oftewel kapitalisme. Het economische denken is in termen van vrije markt en globalisering; een andere wijze van denken en een andere ordening zijn nauwelijks toegestaan. Zo'n andere ordening dan de liberalistische vraagt om staatsinterventie in de vrijheid van handelen van het bedrijfsleven waar de politiek alom voor terugdeinst. De politiek heeft zich zodoende gedegradeerd tot een verlengstuk van de machtigste clubs in het bedrijfsleven. Het gevolg is, dat ook het dominante denken over de samenleving zelf nagenoeg alleen bepaald wordt door de wensen van die economisch machtigen. De politieke 'democratie' is hieraan volledig ondergeschikt geraakt. 

Het politiek debat gaat dan voornamelijk over de vraag in hoeverre de 'economie' ergens mee gebaat is, zonder te overwegen welke andere belangen voor de bevolking wellicht wezenlijker zijn, en of en hoe aan die andere belangen en waarden tegemoet gekomen kan worden. Het gesprek gaat over de "BV Nederland", niet over land en volk. Nationale en regionale identiteit, rechtvaardige welvaartsverdeling, nationaal belang en zelfbeschikking, duurzaamheid, etnische verbondenheid, dit alles is in de visie van het liberalisme niet in tel en zelfs verdacht of fout.

Samenlevingen behoren in de visie van liberalisten 'open' te zijn, ook voor immigranten, en ze mogen geen beperkingen opleggen aan welk vrij verkeer dan ook. Protectionisme mag niet. De politieke keuze die overblijft, is hierdoor beperkt tot de aangeboden keuze tussen het links en het rechts zoals deze zich nu voordoet. Links mag morrelen middels enige herverdeling om de laagste inkomensgroepen te gerieven mits de belangen van de bovenlaag niet in het geding zijn, en rechts mag morren over 'uitkeringstrekkers'. De maatschappelijke bovenlaag heeft er toch alle belang bij dat de onderklasse, het grauw niet door onvrede en armoede in opstand komt tegen het politiek-economische bestel. Onverstoorbaar wordt, naast deze twijfelachtige sociale bekommernis van de bestuurlijke elite, de vermarkting van de gehele samenleving gewoon voortgezet. 

De werking van het nog aanwezige, wel merendeels gespeelde politieke verschil leidt dus tot het verschaffen van uitgebreide toeslagen aan de wassende klasse van minima en gaat als vanzelf - bij gebrek aan financiële middelen, of gewoon uit moedwil of modern liberale leerstelligheid - ten koste van solidariteit met weinig weerbare groepen uit de middenklasse voor wie de klassieke, wederkerige solidariteit (de sociale zekerheid ingericht volgens Willem Drees) afgebroken wordt tot minimaal niveau. 

De toegestane politieke marges worden bepaald door de heilsleer van het liberalisme van de zogenoemde vrije markt. Verreweg de meeste politieke partijen hebben zich ondertussen aangepast aan het nieuwe 'geloof', soms puur praktisch uit angst anders verketterd te worden. Met andere opvattingen wordt men namelijk al snel uitgemaakt voor niet-democratisch en extreem, en met verbod bedreigd. Meningsvrijheid is er, maar wel binnen zeer nauwe grenzen. 

Bijsturende maatregelen op materieel gebied mogen, mits ze niet te veel ten koste gaan van competitie, marktwerking en sociale mobiliteit die geacht worden de drijfveren bij uitnemendheid te zijn voor economische groei. Bijstellingen op sociaal-cultureel gebied zijn al evenzeer beperkt door de geloofsgeboden van het liberalisme zoals open grenzen, multiculturele pluriformiteit en vrij verkeer. De politieke speelruimte is voor partijen zowel materieel als cultureel afgepaald. 

Een partij met een "verrassende mix zoals veel kiezers wensen", die opkomt voor de hierboven opgesomde niet-liberale belangen, een partij die materieel solidair (links) en tegelijk cultureel behoudend (rechts) wil zijn, is volgens de gevestigde orde en het merendeel der politieke kaste op z'n minst bedenkelijk bezig, zo niet verdacht.  Het is dus niet vreemd dat rechtse partijen zo tegen materiële solidariteit en linkse partijen zo tegen culturele identiteit zijn. Alleen Pim Fortuyn had er lak aan en wist de demonisering met verve te doorbreken. 

De publieke zaak, het algemeen belang, de nationale volkshuishouding, het lijken vergeten begrippen geworden in deze tijd waarin slechts oog is voor groepsbelangen en voor het wel en wee van het transnationaal op winst belust rondtrekkende bedrijfsleven.  

De redactie, 16 november 2006

Zie ook Heemland 30, Beschouwingen

Lees vooral ook:Rechtse koffie & Links koffiedikEinde hypotheekrenteaftrek geeft economie impuls'


Belangrijk artikel met een voorstel van het CPB om te komen tot een billijker lastenverdeling


DEN HAAG - Uitgerekend twee maanden voor de verkiezingen zet het Centraal Planbureau het H-woord weer op de agenda. Een forse beperking van de aftrekbaarheid van hypotheekrente is goed voor de economie. CDA en VVD willen er niet van weten.  

Dertigduizend mensen meer aan het werk, een groei-impuls voor de economie van 0,2 of 0,3 procent, dalende huizenprijzen, waar starters van profiteren. Waar wachten we nog op? Een forse beperking van de hypotheekrenteaftrek zal de Nederlandse economie goed doen, aldus het Centraal Planbureau (CPB) in een gisteren verschenen studie over de eigen woning en de fiscus. Wel zien huiseigenaren de waarde van hun bezit dalen (4 tot hooguit 14 procent) en gaan ze gemiddeld 1,75 procent in koopkracht achteruit. Hoe werkt het CPB-model uit in de portemonnee van de kiezer, waar politieke partijen meteen aan denken?

Een rekenvoorbeeld. De familie Baksteen bewoont een huis van 230.000 euro. Ze hebben een hypotheekschuld van 200.000 euro, net zoveel als getaxeerde waarde, tegen 5 procent rente. De betaalde rente (10.000 euro) kunnen ze nu van het belastbaar inkomen aftrekken, tegen een tarief van 42 procent. Maar ze moeten ook belasting betalen, het zogeheten 'eigenwoningforfait', een soort woonbelasting (0,85 procent) die gebaseerd is op de waarde van een woning, volgens taxatie door de gemeente. Daarom moet de familie Baksteen 1700 euro weer bij het belastbaar inkomen optellen. Resteert een netto belastingvoordeel van 3486 euro, (10.000-1700) x 42 procent.

In het CPB-voorstel is de familie Baksteen flink de pineut. Zij moeten de eigen woning onderbrengen in een aparte belastingbox, waar ze 0,5 procent van de getaxeerde waarde moeten optellen bij het belastbaar inkomen. In dit geval 1000 euro. Aftrekbaar is niet meer de betaalde rente, maar de volledige hypotheekschuld - maar tegen een minimaal tarief van 1,2 procent. Voor de familie Baksteen betekent dit een aftrekpost van 2400 euro. Netto kan de familie dus nog maar 1400 euro aftrekken van de belastingen, wat 588 oplevert. Vergeleken met de oude situatie levert de familie Baksteen 2898 euro in.
 

Over die wonde plakt het CPB de volgende pleister: dankzij de lagere hypotheekrenteaftrek houdt het rijk geld over, dat kan worden teruggesluisd naar alle burgers. De tarieven voor de inkomstenbelasting kunnen met 2,75 procentpunt omlaag. 

Dat scheelt de familie Baksteen bij een inkomen van 50.000 euro dan weer 1300 euro, zodat het  verlies tot 1600 euro beperkt blijft. Een gemiddelde eigenwoningbezitter blijft daardoor achter met een koopkrachtverlies van zo'n 1,75 procent, schat het CPB.

Volgens het CPB is de huidige subsidiëring van het eigen woningbezit, waarmee jaarlijks 14 miljard euro is gemoeid, amper te rechtvaardigen. ,,Het kan moeilijk worden gemotiveerd vanwege de positieve effecten, bijvoorbeeld omdat woningbezitters meer doen aan huis- en tuinonderhoud,'' aldus het Planbureau. Bovendien heeft het woningbezit ook negatieve gevolgen, tekent het CPB aan. ,,Eigen woningbezitters zijn minder mobiel dan huurders, waardoor de fileproblematiek wordt versterkt.'' Ook zou de rente-aftrek vooral 'overconsumptie' bevorderen.

Het CPB-rapport is koren op de molen van PvdA-fractieleider Wouter Bos, die eveneens voor beperking van de hypotheekrenteaftrek pleit, zij het minder rigoureus dan het CPB. CDA en VVD hebben dit onderwerp taboe verklaard. Volgens VVD-kamerlid Dezentjé begeeft het CPB zich op glad ijs. ,,Ik kan het niet anders lezen dan als een politiek pleidooi voor inkomensnivellering. Onbegrijpelijk dat het CPB met dit verhaal komt. Er blijkt toch overduidelijk dat afschaffing van de rente-aftrek leidt tot een bloedbad op de woningmarkt.'' CDA-kamerlid De Nerée hekelt de 'ongelukkige timing' van het CPB, ,,zo vlak voor de verkiezingen''.

Volgens het CPB zijn er niettemin goede redenen om naar dit onderwerp te kijken. Als de subsidiëring van de eigen woning wordt gehalveerd tot 7 miljard euro en de opbrengst wordt 'teruggesluisd' in de vorm van lagere tarieven voor de inkomstenbelasting, gaan circa 30.000 meer mensen aan het werk en krijgt de economie een groei-impuls van 0,2 tot 0,3 procent, aldus het Planbureau. Huurders profiteren ook van de verlaging van de inkomstenbelasting, waardoor deze groep er gemiddeld drie procent op vooruit gaat

Omdat de prijs van woningen met vier tot 14 procent daalt, profiteren starters op de woningmarkt van lagere prijzen. Huidige woningbezitters kunnen worden ontzien door de hypotheekrente-aftrek langzaam af te bouwen, waardoor de daling van de huizenprijzen geleidelijker verloopt, suggereert het CPB. Het CPB vraagt zich tot slot af of er nog wel behoefte is aan het van rijkswege bevorderen van het eigen woningbezit.

De variant van het CPB gaat aanzienlijk verder dan voorstellen van PvdA, SP, GroenLinks en ChristenUnie om de hypotheekrenteaftrek aan banden te leggen. Die komen erop neer dat de rente slechts tegen een lager belastingtarief mag worden afgetrokken. Het CPB spreekt geen waardeoordeel uit over deze voorstellen.

Tweede Kamerlid Frans de Nerée van het CDA zegt in een reactie niet te willen praten over welke variant dan ook om de hypotheekrenteaftrek aan te pakken. ,,Het CDA tornt niet aan de renteaftrek. Wij zitten daar heel geharnast in.'' De Nerée heeft er zijn vraagtekens bij dat het CPB zo kort voor de verkiezingen een studie over de politiek gevoelige hypotheekrenteaftrek publiceert. ,,Qua timing en onderwerp komt dit de onafhankelijkheid van het CPB niet ten goede.''

Bron:  Nederlands Dagblad, redactie economie, 15 september 2006

 

Bevind van onze redactie:

Wij vinden de hierboven besproken variant van het CPB een eerste aanzet tot opheffing van de fiscale en sociale discriminatie van huurders ten opzichte van eigenwoningbezitters die huurders al jarenlang lijdzaam ondervinden. De gevestigde politiek heeft door wanbeleid op de woningmarkt mede bijgedragen aan de krankzinnige huizenprijsexplosie en daarmee aan de huidige slechte betaalbaarheid van het wonen. De politieke partijen hebben deze opdrijving niet willen terugdringen, maar integendeel de hoge prijzen willen consolideren ondermeer door de belastingherziening van 2001. 

De economische voordelen en de verruiming van de woningmarkt door lagere prijsstellingen welke voortvloeien uit het afschaffen van het huidige woonsubsidiebeleid van hypotheekrenteaftrek (en misschien ook huurtoeslagen indien de politiek moed krijgt) en de - overigens nog maar geringe - beperking van de fiscale voorrechten van eigenwoningbezit, mogen ons inziens door de politiek niet meer ter zijde geschoven worden. Premier Balkenende weigert zich iets aan te trekken van het rapport van het CPB, zeggend dat eigenwoningbezitters dan worden opgezadeld met mogelijke waardevermindering van hun vermogen en met onzekerheid. 

Over de onzekerheid en stelselmatige koopkrachtvermindering bij huurders door de jaarlijks terugkerende huurverhogingen en het huurplan van minister Dekker (nu Winsemius) hoor je CDA en VVD nooit bezwaar maken, ook niet in deze verkiezingstijd. De boodschap is helder: huurders mogen wel in onzekerheid verkeren, zich grote zorgen maken en kaalgeplukt worden, maar huiseigenaren niet.

De redactie, 15 september 2006


Filialisering: de uitverkoop van Nederland

(Elsevier.nl)  Bart Tromp - Voor de top van het bedrijfsleven bestaat het vergrijzingsprobleem niet. Zeker tot het 70ste levensjaar blijft men actief, de werkzaamheden gespreid over een handvol commissariaten. Dan is het voor de meesten mooi geweest. Zo ook voor Aad Jacobs, lang bestuursvoorzitter van de ING, daarna onder meer president-commissaris van VNU en Koninklijke Olie. In het recente Netwerk-onderzoek naar macht in Nederland eindigde hij na Elco Brinkman en Alexander Rinnooy Kan op de derde plaats van wat ooit ‘de tweehonderd van Mertens’ heette. (Op 19 oktober 1968 hield de voorzitter van het Nederlands Katholiek Vakverbond, P. Mertens, een fameus geworden rede waarin hij stelde dat ‘de hele economie van ons land in handen is van rond de tweehonderd personen’.)

In een afscheidsinterview in NRC Handelsblad nam Jacobs de gelegenheid te baat om zijn zorg uit te spreken over de toekomst van het bedrijfsleven. Hij voorzag de filialisering van Nederland. Dat vreemde woord heeft hij geleerd van de gouverneur van de Belgische centrale bank, die het gebruikte toen ING toestemming vroeg om de Belgische bank BBL te kopen. Dat was in diens ogen een nieuwe stap in de filialisering van België: alles gaat naar het buitenland.

Dit gevaar bedreigt volgens Jacobs ook Nederland. Hij vreest dat steeds meer Nederlandse bedrijven en instellingen zullen worden opgekocht door grote buitenlandse bedrijven en investeringsmaatschappijen, die worden gedreven door winstzucht op korte termijn. ‘Ik ben bang dat over tien tot vijftien jaar geen Nederlands bedrijf meer in de AEX-index zit.’

Jacobs kondigde aan dat hij hierover met minister Gerrit Zalm (VVD) gaat praten, maar geeft aan niet over pasklare antwoorden te beschikken. Zoals hij het gevaar beschrijft, gaat het om twee heel verschillende, ja zelfs tegenstrijdige zaken. Het eerste wat Jacobs aan de orde stelt, is dat Nederland zich uiterst naïef opstelt in de internationale economie. Het doet net of hier geen sprake is van lands–belang en legt geen enkele belemmering in de weg van overnamepogingen uit het buitenland. Deze naïviteit staat in schril contrast met de houding van landen als Duitsland en Frankrijk, maar ook van de Verenigde Staten.

Denk maar aan de liberalisering van de energiesector, waarmee Nederland in Europa vooroploopt, met als vrijwel onvermijdelijke uitkomst dat de Nederlandse energieproducenten op termijn worden overgenomen door Franse of Duitse – die wel nog steeds door de staat worden beschermd. De waarschuwing van Jacobs luidt hier dat Nederland niet moet doen alsof er echt een vrije internationale economie bestaat waar staten geen barrières voor buitenstaanders opwerpen en eigen ondernemingen bevoordelen.

Zijn waarschuwing heeft ook betrekking op een situatie waarin dat niet meer het geval is en waarin de wereld één economische ruimte is. In dat geval zullen grotere spelers even makkelijk of zelfs makkelijker Nederlandse bedrijven overnemen.

Volgens de tegenwoordig dominante neoliberale economische theorie is daar niets mis mee. Zo komt een optimale internationale economie tot stand, louter op basis van marktwerking en daaruit voortvloeiende kapitaalstromen. Deze neoliberale heilseconomie is van hetzelfde utopische karakter als die van de communistische heilstaat van weleer. In het kapitalisme is niet de markt doorslaggevend, maar macht, vooral de macht van grote staten, die in feite de spelregels van de wereldeconomie bepalen en naar believen negeren.

Jacobs heeft zo dubbel gelijk. De KLM is overgenomen door Air France, Hoogovens ging op in Corus. Het krantenconcern PCM is in handen van een Britse participatiemaatschappij, die het bedrijf straks met grote winst weer wil afstoten. Het zijn maar enkele voorbeelden. Filialisering betekent niet alleen dat bedrijven onder buitenlands bestuur komen te staan, wat inhoudt dat Nederlandse werkgevers en Nederlandse consumenten in zijn afwegingen niet meer een belangrijke rol spelen. Maar filialisering betekent ook dat er voor Nederlanders in zulke bedrijven minder carrièrekansen bestaan en allerlei juridische en financiële dienstverlening, en ondersteuning verdwijnt of verhuist.

De logica van Jacobs’ betoog leidt tot het overwegen van maatregelen op nationaal niveau. Maar het echte probleem ligt op het niveau van het huidige kapitalisme, dat geobsedeerd is door kortetermijnwinst voor aandeelhouders. Die heten zo, omdat zij anders hun aandelen niet willen houden.

Bron: Elsevier

25 juli 2006

Zie ook het artikel:  Wat is globalisering?

 

 

Regeren per enquête en de argwaan van de kiezer

 

(Elsevier.nl) Syp Wynia - De kabinets-enquête naar wat de Nederlanders aanwillen met Europa is niet helemaal nutteloos, maar veel deugde er ook niet aan en het kabinet trekt bovendien andere conclusies dan het onderzoek zelf.

Na het ‘nee’ tegen de Europese Grondwet zou er een groot debat komen, dat er niet kwam. In plaats daarvan kon iedereen die dat wilde op internet een reeks vragen beantwoorden. Die vragen werden door 97.452 mensen ingevuld, wat het kabinet-Balkenende een groot succes vindt, hoewel het uiteindelijk om minder dan een procent van de kiezers gaat en er per invuller 8 euro aan advertenties uit is gegeven.

De vragen in de vragenlijst waren deels trefzeker en geven dan ook een duidelijk beeld (Nederlanders vinden Europa wel klaar, Turkije mag er niet bij). Maar ook werden vragen gesteld en dus antwoorden gegeven op eerdere pijlsnelle kabinetsconclusies – ‘Europa gaat te snel’ wat suggereert dat Europa goed gaat, maar dat de burgers het tempo even niet aankunnen – die verder niet leven, maar waar het kabinet vervolgens wel conclusies aan verbindt. Invullers werden in verwarring gebracht met de vraag of ze meer ’samenwerking’ willen, waar het kabinet vervolgens uit concludeert dat ze meer Brusselse besluitvorming willen.

Meer samenwerking
Het kabinet zegt op basis van de internet-enquête dat de burger in het verband van de Europese Unie ingezet moet worden op ‘groei en werkgelegenheid, veiligheid en energie’, maar de enquêteresultaten tonen zelfs volgens het kabinet iets anders aan, namelijk dat de Nederlanders ‘meer samenwerking’ willen op het gebied van ‘asielbeleid, terreurbestrijding, milieu en energie’. Dat is al iets heel anders, maar bij nalezen van het eigenlijke onderzoek blijkt zelfs die conclusie niet gewettigd en al helemaal niet als dat betekent dat Nederland bevoegdheden moet overdragen aan Brussel.

De enquête-resultaten ademen een gunstig oordeel over ‘samenwerken’, waar het kabinet geneigd is dat te vertalen in ‘een gemeenschappelijke beleid’. Dat kunnen echter geheel verschillende zaken zijn. In het eerste geval houdt Nederland zijn volledige zeggenschap, in het tweede geval wordt in principe een deel van de nationale soevereiniteit overgedragen. Naar de behoefte om bevoegdheden naar Brussel, Straatsburg en Luxemburg over te dragen op het één of andere terrein is in geen enkel geval gevraagd. Als dat alles per ongeluk is, is dat onvergeeflijk. Als het met opzet is, is het nog erger.

Samengevat: de methode deugt niet, de vragen waren deels suggestief, er worden conclusies getrokken die er niet zijn en uit die conclusies worden ook nog eens kabinetsconclusies getrokken die daar niet op aansluiten. En vervolgens zei minister Ben Bot (Buitenlandse Zaken, CDA) ook nog eens dat de regering niet teveel achter dergelijke enquêtes aan moet hollen.

Uit het onderzoek bleek ook dat de invullers de politiek met wantrouwen bejegenen en dat zelfs deze enquête met argwaan werd aanschouwd. De mensen met argwaan blijken gelijk te hebben gekregen.

Bron: Elsevier

26 mei 2006

Balkenende vraagt meer verzet tegen racisme, 
maar Wilders haalt
uit naar koningin Beatrix


DEN HAAG (ANP) - Tweede Kamerlid Geert Wilders is kwaad op koningin Beatrix en premier Balkenende. Wilders heeft zich geërgerd aan het optreden van koningin Beatrix die vorige week bij een bezoek aan een moskee in Den Haag geen handen schudde met moslimmannen, uit respect voor hun geloof.

Wilders: „De Koningin en premier Balkenende doen de Nederlandse normen en waarden in de uitverkoop. Zeker nu dat optreden van de Koningin ook nog eens door premier Balkenende als voorbeeld van tolerantie is gesteld”.

Premier Balkenende vindt dat christen-democraten alles op alles moeten zetten om de racistische gevoelens onder de Nederlandse bevolking terug te dringen. Het gevoel dat je in Nederland niet welkom bent vanwege je geloof kan makkelijk postvatten, met de ,,indringende cijfers'' over racistische gevoelens die onder de bevolking leven, merkt minister-president Balkenende. Tien procent van de Nederlandse bevolking is uitgesproken racistisch, ruim een kwart is zeer negatief over allochtonen, bleek eind vorige week. ,,Wel te verklaren, maar niet goed'', vindt de premier, gisteravond te gast bij CDA-partijgenoten in Zwartsluis. De racistische houding onder een deel van de bevolking is naar zijn idee nauw verbonden met de godsdienstige opvattingen van allochtonen. ,,Er is veel veranderd door de aanslagen in New York, Londen en Madrid. Dat heeft ertoe geleid dat de opvattingen over de islam negatief zijn beïnvloed.''

Nederland moet de vrijheid geven om geloof te belijden en voor racisme is geen plaats, is de boodschap van Balkenende. ,,Er is in Nederland altijd ruimte geweest voor religies. Juist het CDA hecht eraan dat mensen voor hun geloof moeten kunnen uitkomen. Laten we asjeblieft ruimte geven aan elkaar en niet de weg opgaan van racisme en onbegrip.'' 

Maar of er in het onderhavige 'onderzoek' van Motivaction suggestief gewerkt is in de wijze van vraagstelling en of er een goed onderscheid gemaakt is tussen gevoel voor nederlandse etnische eigenwaarde en 'racisme' is volstrekt onduidelijk. Het onderzoeksbureau weigert helderheid te verschaffen. 

7 juni 2006

Zie in verband met de verloochening van het eigen volksbesef (de etnische categorie) het artikel van Erik van Goor over religie en etniciteit in Open Orthodoxie: Vrij baan voor genocide, benevens zijn meest recente artikel Het racistische spook, als ook onze redactionele bevinding in Tijdingen onder Balkenende vergist zich deerlijk

Het is buitengewoon laaghartig van de gevestigde orde dat ze de autochtone bevolking al tientallen jaren een eigen nederlandse collectieve identiteit ontzegt terwijl ze ons volk wel onophoudelijk van racisme laat beschuldigen door publieke gezagsdragers en media. Er heeft een mentale hersenspoeling plaats gevonden welke uitstekend past bij een totalitair schrikbewind. Zie
Veertig jaar lafheid.


Ontwikkelingshulp is spookhulp

'Ontwikkelingshulp verdwijnt in Westerse zakken'

Bijna de helft van het budget van de Europese Unie voor ontwikkelingshulp gaat op aan Westerse consultants en bureaucratie.

Waakhond
De EU stelde in 2004 34 miljard euro aan hulp beschikbaar. Daarvan kan volgens ontwikkelingshulp-waakhond ActionAid 19,5 miljard euro als 'echte hulp' worden gezien. De rest ging op aan andere zaken. ActionAid noemt een project in Cambodja als voorbeeld. Westerse consultants kregen daar 13.400 euro per maand, terwijl lokale functionarissen 31 euro verdienden. Vaak is hulp aan allerlei voorwaarden verbonden en heeft het ontvangende land niets te zeggen.

Politiek zelfbedrog

Volgens ActionAid worden vooral bedrijven in het donorland beter van de hulp. En vaak wordt hulp ook gegeven uit wereldpolitieke overwegingen. De behoefte 'iets te doen', daar gaat het om, en niet om het antwoord op de vraag of dat 'iets doen' ook daadwerkelijk helpt. Het is allemaal een groot misverstand, die ontwikkelingshulp. Zelden zijn de armen beter geworden van de hulp, vaak eerder alleen maar slechter. Niet een deel van de hulp is spookhulp, het is allemaal spookhulp.

Ontwikkelingslobby's

De lobbymolens draaien deze weken, met de vervroegde verkiezingen in het vooruitzicht, weer op volle toeren. Zeker bij al die Nederlandse instellingen die het in de jaren 2008-2011 wederom geheel of gedeeltelijk moeten hebben van de gigantische staatsruif op het gebied van ontwikkelingshulp. Die uitgaven zijn tot dusver vastgepind op een vast percentage (0,8 %) van het bruto binnenlands product en zullen in de volgende kabinetsperiode op rond de 15 miljard euro uitkomen.

Burger minder belast

Als Nederland dan toch hulp. hoe nutteloos ook, wil geven, dan zou het om te beginnen het percentage waarmee de Nederlandse economie voor deze spookhulp wordt afgeroomd, kunnen laten zakken tot het West-Europese gemiddelde van zo'n 0,35 procent. Dat bespaart de Nederlandse belastingbetaler de komende kabinetsperiode ongeveer 6,5 miljard euro. Wie dan op privébasis spookhulp wil geven om er een fijn gevoel aan over te houden, die moet dat dan maar vooral zelf doen.


Bron: RTLZ.nl, 5 juli 2006


Wilders wil 16 miljard lastenverlichting

 

DEN HAAG - De Groep Wilders/Partij voor de Vrijheid wil de lasten met bijna 16 miljard euro verminderen. De belastingtarieven zouden daardoor zeer fors omlaag kunnen. Modale inkomens zouden er door zijn plan 7 procent op vooruit gaan en AOW'ers 4 procent.

Dat blijkt uit een plan dat Geert Wilders woensdag presenteert in Den Bosch. Financiële dekking vindt hij onder meer door te snijden in Europese afdrachten, ontwikkelingssamenwerking en de subsidies voor cultuur en media. Wilders wil het tarief in de eerste belastingschijf verlagen van 34,15 naar 30 procent. Het tarief in de tweede schijf moet van 41,45 naar 35 procent, dat in de derde schijf van 42 naar 35 procent en dat in de vierde schijf van 52 naar 40 procent. Ook het belastingtarief voor 65-plussers moet flink omlaag. Bovendien wil Wilders de AOW-uitkeringen met 3,8 procent verhogen zodat de jarenlange bevriezing ervan enigszins wordt vergoed..Ook zelfstandige ondernemers komt Wilders tegemoet. De belasting op inkomsten uit aanmerkelijk belang zou omlaag moeten van 25 naar 20 procent.

Om zijn voorstellen te betalen wil Wilders de Nederlandse bijdrage aan de EU voor een groot deel schrappen. Ze zou omlaag moeten van 4,7 miljard naar 185,5 miljoen. Dat kan, aldus het Kamerlid, door de stoppen met Europese landbouwsubsidies en de fondsen voor achtergebleven regio's. Het budget voor Ontwikkelingssamenwerking zou moeten dalen van 0,8 naar 0,15 procent, hetgeen 3,3 miljard oplevert. Van het budget van 5,5 miljard van het ministerie van Economische Zaken wil Wilders nog maar 1,8 miljard overeind laten. Verder moet het mes in cultuur en media. Openbare bibliotheken worden ontzien, maar subsidies voor opera en dergelijke moeten verdwijnen. Voor de publieke omroep zou nog maar één tv-zender, één radiozender en de Wereldomroep moeten overblijven. Deze operatie moet 1,3 miljard opleveren. Door het snoeimes te zetten in het ambtenarenapparaat haalt hij zo'n 3 miljard binnen.

Wilders zegt dat zijn 'Plan voor een nieuwe gouden eeuw', zoals de titel luidt, de kern zal vormen van het verkiezingsprogramma van zijn partij. Het moet zorgen voor een stevige economische opleving. Volgens hem is een groot deel ervan zo uit te voeren, als daar een Kamermeerderheid voor te vinden zou zijn. Alleen het schrappen van een groot deel van de Europese uitgaven kan pas na een akkoord daarover in Brussel. (ANP)

© Het Parool, 26-04-2006

zie ook Linksom en rechtsom besparen

 

Politieke kaste haat saamhorige middenlaag

Van links tot rechts is er grote overeenstemming bij de politieke partijen over welke groepen in de samenleving door politiek beleid begunstigd moeten worden, welke gunsten dan vervolgens verhaald worden op de andere groepen door forse extra lastenverzwaringen. Dat zijn al te dikwijls de lagere en middelbare inkomensgroepen uit de middenlaag en dan natuurlijk vooral de niet of nauwelijks geörganiseerden en meest weerlozen uit die middenmoot zoals huurders, gepensioneerden en ouderen zonder inkomsten uit tegenwoordige arbeid.  Kortom met name middengroepen die hun door politiek beleid toegebrachte schade nergens kunnen compenseren en niet snel de straat op zullen gaan om te protesteren. Deze groepen zijn er de laatste jaren tijdens paarse en rechtse kabinetten telkens percenten in koopkracht en bestedingsruimte op achteruit gegaan terwijl de groepen met de hoogste en laagste inkomens, de hoogmodale tweeverdieners net zo goed als de bijstandstrekkers, hun inkomen vaak goed vooruit zagen gaan of gerepareerd kregen middels extra inkomensondersteuning via allerlei toeslagen, specifieke kortingen en dergelijke. bare inkomensgroepen uit de middenlaag en dan natuurlijk vooral de niet of nauwelijks geörganiseerden en meest weerlozen uit die middenmoot zoals huurders, gepensioneerden en ouderen zonder inkomsten uit tegenwoordige arbeid.  Kortom met name middengroepen die hun door politiek beleid toegebrachte schade nergens kunnen compenseren en niet snel de straat op zullen gaan om te protesteren. Deze groepen zijn er de laatste jaren tijdens paarse en rechtse kabinetten telkens percenten in koopkracht en bestedingsruimte op achteruit gegaan terwijl de groepen met de hoogste en laagste inkomens, de hoogmodale tweeverdieners net zo goed als de bijstandstrekkers, hun inkomen vaak goed vooruit zagen gaan of gerepareerd kregen middels extra inkomensondersteuning via allerlei toeslagen, specifieke kortingen en dergelijke. 

De middenmoot van ons volk, welke zich even vertegenwoordigd voelde bij Pim Fortuyn maar geen politieke belangenbehartigers van linkse of rechtse signatuur kent en geen doeltreffende lobby's van vakbonds- of werkgeverszijde of soms een Woonbond achter zich weet, betaalt het gelag. Moedwillig blijkt de politieke kaste keer op keer een maatschappelijk systeem van onderlinge verdeeldheid in stand te houden waarin ongelijke behandeling plaats vindt tussen groepen uit de middenlaag die òf omlaag gedrukt worden òf omhoog gestuwd worden om door dit politieke uiteenspelen een zo groot mogelijke uiteenrijting van de middenklasse, het hart van ons volk te bevorderen. Het is de verdeel-en-heers-tactiek van de gevestigde orde waarbij het midden vermalen en verbrokkeld wordt om van deze middenmoot de kiezerssteun te bestendigen aan de gevestigde politieke kaste der machtspartijen, van rechts voor de rijken tot links voor de armen.  

In de politiek is men nu weer bezig om de bestedingsverschillen te versterken door sommige groepen uit de middenlaag zoals gezinnen met jonge kinderen en bezitters van een eigen woning zoveel mogelijk te begunstigen en ouderen, gepensioneerden en huurders juist veel koopkracht af te pakken. Dit gebeurt bij het nieuwe zorgstelsel en het nieuwe huurstelsel middels een herverdeling van welvaart die ongekend van omvang en scherpte is en de al zeer ongunstige belastingherziening van 2001 in ernst evenaart. 

Een voorbeeld uit de praktijk is de gepensioneerde met een bruto inkomen van rond de  € 30.000,- die op z'n enkelvoudige AOW van € 636,69 een 'inkomensafhankelijke bijdrage' voor de zorgverzekeringswet (Zvw) van € 42,01 (6,5 %) moet afdragen zodat hij - na een geringe inkomensvergoeding van € 9,66 (dat is dus wel eventjes een gulle € 1,06 meer dan vorig jaar!) - netto € 604,34 betaald krijgt van de SVB, en over z'n aanvullende pensioen van ongeveer € 21.000,- aan Zvw-bijdrage rond € 932,- (4,4 %) betaalt, zodat hij zich gesteld ziet voor een inkomensafhankelijke bijdrage voor zijn ziekteverzekering van rond € 1466,- (4,9 % van zijn bruto inkomen !); let wel dat dit komt bovenop z'n nominale premie voor de  zorgverzekeringspolis. Dat wil zeggen dat er eigenlijk een extra verhoging van de belastingheffing in de eerste en tweede belastingschijf is bijgekomen van gemiddeld per schijf 4,9 % voor mensen zonder de vergoeding van een werkgever of uitkeringsinstantie voor de Zvw ! Natuurlijk is dit kabinet wel zo wijs geweest deze Zvw-bijdrage formeel buiten de inkomstenbelasting te houden en geen ziektekosten- of zorgheffing, of zorgbelasting te noemen; over volksverlakkerij gesproken. Van enige koopkrachtcompensatie voor deze nieuwe heffing is echter nauwelijks sprake, tenzij men in aanmerking komt voor een zorgtoeslag. Eigenlijk is sprake van een forse verhoging van de tarieven van de eerste twee belastingschijven voor kleine zelfstandigen en ouderen. Maar volgens de regering Balkenende II/III is deze inkomensachteruitgang 'niet onbedoeld'' geweest en dus in haar visie gerechtvaardigd. En dan mopperen de ministers nog over het onbegrip van de burgers voor het zo noodzakelijk geachte kabinetsbeleid ! 

Hetzelfde laken een pak is het bij het nieuwe huurstelsel waarbij huurders in de geliberaliseerde en te liberaliseren 'vrije' huursector opgescheept worden met forse huurverhogingen ver boven het inflatieniveau, ongeacht hun inkomenssituatie die de afgelopen jaren nauwelijks of niet de inflatie heeft bijgehouden. Bovendien zal de betaalbaarheidsheffing die de regering volgens het voorstel IBH (Interimwet Betaalbaarheidsheffing Huurwoningen) oplegt aan verhuurders om deze te laten bijdragen aan de verhoging van de huursubsidies voor de laagste inkomens (tegenwoordig huurtoeslagen genoemd), volop verhaald mogen worden op dezelfde reeds jarenlang zwaar uitgemolken huurders door middel van weer extra huurverhogingen. Is men èn huurder èn oudere met een middeninkomen, dan is de inkomensachteruitgang helemaal buitensporig groot. Voor hen is het "na het zuur nog meer zuur". Bij de woorden van de premier dat de economie aantrekt en de koopkracht stijgt, denken ze gek te worden. En het vreemde is dat de politieke kaste van links tot rechts zich volstrekt ongevoelig toont voor de noden van deze ernstig benadeelde groepen uit de middenlaag van ons volk. 

Van de rechtse VVD, CDA en D66 hoeft niets verwacht te worden. Ze koesteren allereerst de gegoede burgerij, welvarende middenstanders, zakenlieden en bovenlaag ondermeer middels de onbeperkte fiscale aftrek van hun hypotheekrente. Maar ook op links, de PvdA en andere, hoeft niet gerekend te worden zoals gebleken is bij de recente debatten rond het rampzalige huurplan van minister Dekker waarbij PvdA en CDA slechts aandacht hadden voor de huurders uit de laagste inkomensgroepen, bij de gestrande formatiebesprekingen tussen CDA en PvdA van begin 2003 waarbij deze partijen het bestonden in hun toenmalige kabinetsplan een huurbelasting te willen invoeren voor mensen die geen huursubsidie ontvingen en daarom zouden 'scheefwonen', en bij de eerdere grote belastingherziening van 2001 van Wouter Bos, Willem Vermeend en Gerrit Zalm met invoering van groene belastingheffingen (ecotax) en het begunstigen van eigenwoningbezitters door het fiscaal ontzien van het bezit van de eigenwoning door deze onder te brengen in box 1met tal van tariefsverlagingen en faciliteiten zoals de hypotheekrenteaftrek maar zonder enige gelijkwaardige tegemoetkoming aan huurders in de 'vrije huursector'. 

Links hangt tegenwoordig volop de liberalistische leer aan, uitgezonderd de SP, maar beschermt wel met steun van rechts de onderlaag middels toeslagen en kortingen. Allebei zijn ze immers uiterst beducht voor de wassende allochtone populaties. De PvdA-voorstellen van Wouter Bos - voorzover reeds enigszins bekend - behelzen een behoefte- en inkomensafhankelijk systeem van woontoeslagen, fiscalisering van de volksverzekeringen zoals de AOW en afschaffing van vrijwaring van de AOW-premieheffing voor gepensioneerden, en betekenen zo een verdere aanslag op de toch al wankele positie der middeninkomens. Naar nu berekend is, gaan gepensioneerden met een bruto inkomen van rond de € 30.000,- dik 14 tot 17 % aan koopkracht verliezen !, en dat wordt 'minder meer' genoemd door de PvdA.  Het is een moedwillige linkse inkomenspolitiek van nivellering en verarming tegenover ouderen, dwars in tegen staand pensioenbeleid (met franchise-korting bij de pensioenopbouw) en fiscale wet- en regelgeving waarop deze dachten te kunnen vertrouwen om na pensionering, meestal al gepaard gaand met financiële achteruitgang, toch gepast hun leven voort te zetten. Om pensioengaten te voorkomen zou fiscalisering van de AOW (met gelijktrekking van de belastingtarieven) gepaard dienen te gaan met een sterke verlaging van de franchise en kan ze redelijkerwijs ook slechts geleidelijk ingevoerd worden.

Een pensioen (inclusief AOW) van 70 % van het eindloon is thans bij de meeste pensioenfondsen het maximaal haalbare en vereist dan ook vrijstelling van AOW-premieheffing om niet fors achteruit te gaan. Zij worden 'rijke ouderen' gevonden in socialistische kring.  Dit is ronduit belachelijk mede gezien de nieuwe zorgheffing en de huidige torenhoge woonlasten die velen van hen die geen afbetaalde eigen woning bezitten, ook afdragen net zo goed als jongere gezinnen. Beneden de ongeveer € 18.000,-, later onder massieve druk bijgesteld naar € 23.000,-, mag men van de PvdA z'n hand gaan ophouden voor een inkomensafhankelijke ouderenkorting. 

Algemeen wordt de middenmoot echt steeds zwaar belaagd. Of het nu gaat om huren, zorg of pensioen, steeds komen de lasten voornamelijk bij deze groep terecht. De steun aan de onderklasse wordt uitgebreid door het laatste beetje aan nog aanwezige onderlinge solidariteit, dat ook wederkerig bedoeld is voor de overige - meest middelbare - inkomensgroepen, af te breken.   

Bij het wijzigen van het arbeidsmarktbeleid naar soepel ontslag en verhogen van de pensioenleeftijd wordt totaal voorbijgegaan aan de natuurlijke werkelijkheid van het tanen van veerkracht, gezondheid en vaardigheden bij het vorderen van de leeftijd. Langer mogen doorwerken is slechts aan weinigen gegund. Is men als oudere werkloos geraakt en zonder geschikt netwerk, dan wordt de kans op nieuw passend werk zeer gering. Een regering van PvdA met CDA of VVD is met al dit soort voorstellen gemakkelijk te vormen omdat voor geen van al deze partijen de belangen van hun gegoede kiezers en bestuurlijke elite zelf geschaad worden; zie het verleden. Ze bijten elkaar allerminst. Het politieke systeem van verdeling van het volk door middel van de politieke schijntegenstelling tussen links en rechts waar de bestuurlijke kaste met haar banenmachinerie voor partijleden heel wel bij vaart, blijft dan aangenaam onaangeroerd.  

Bij wat zich tot op heden aan politieke nieuwlichters heeft aangediend, is ook geen aandacht en begrip te bespeuren voor de welvaartsachteruitgang van deze middengroepen van ons volk. Het algemene, nationale belang, anders dan van het grote bedrijfsleven, is geen richtsnoer meer. Het is allemaal (neo)liberalisme en bevorderen van vrij verkeer en marktwerking wat de klok slaat. En men laat zich in gijzeling houden door de sociale, financiële en andere eisen die de afgedwongen integratie stelt, ingegeven door de buitengewone grote angst voor het allochtonendom dat hoe dan ook op z'n wenken bediend en tegemoet gekomen wordt.

 

 

De redactie,  21 en 28 april 2006

 


Rechtse gevestigde partIjen door kiezer afgestraft


De gemeenteraadsverkiezingen van jongstleden 7 maart zijn door veel kiezers benut om hun grote ongenoegen te uiten over de sociale afbraak die onder het rechtse kabinet Balkenende II is uitgevoerd. Onder het mom van het neerleggen van meer verantwoordelijkheid bij burgers is ruim baan gemaakt voor winstverhoging bij het bedrijfsleven en voor lastenverzwaring bij de gewone burgerij om de rijksoverheid zelf niet in de rijksuitgaven te laten snijden *, behalve dan in de sociale uitkeringen. Tegelijk heeft de allochtonie die op gemeentelijk vlak uitgebreid stemgerechtigd is, het succes van links bovenmatig versterkt door een behoorlijke opkomst en massaal stemmen op de voor haar meest gunstige machtspartij, de PvdA. Die linkse partij wordt in de volksmond niet om niets "partij van de allochtonen" genoemd. 

Ondanks de schaamteloze vleierijen van het CDA bij monde van premier Balkenende naar allochtone kiezers, vooral naar islamieten onder hen, hebben de allochtonen zelf voor de zekerstelling van hun belangen voor links gekozen. Het CDA heeft er geen garen bij gesponnen met winst uit die allochtone hoek, maar heeft eerder de eigen achterban van zich vervreemd. Het buitengewoon grote verlies van het CDA moet wel mede veroorzaakt zijn doordat veel modale christelijke kiezers financieel flink geraakt zijn door de eenzijdige bezuinigingspolitiek van het CDA. Deze traditionele kiezers moeten zich bijzonder veronachtzaamd voelen door het liberalistische kabinetsbeleid en het gedrag van hun prominenten.

Als de trend van deze verkiezingsuitslagen doorzet naar volgend jaar en er zich geen sociale centrumpartij aftekent die de kiezer een alternatief biedt voor de flauwe keuze tussen rechts en links, vrezen we dat de multiculturele, paarsrode agenda van vroeger weer helemaal terugkomt. Plaatselijk zal dat nu al gebeuren met Nijmegen als 'lichtend' voorbeeld. Gelukkig laten de uitslagen tegelijk een andere beweging onder de kiezers zien: Leefbaar Rotterdam, Lijst Smolders en Lijst Nawijn hebben het uitstekend gedaan; en sommige splinterpartijen behaalden hier en daar onverwachts een zetel. In een jaar kan nog veel ten goede veranderen. 

 

De redactie, 8 maart 2006

* zie Linksom en rechtsom besparen

 

Balkenende vergist zich deerlijk

De kern van de Nederlandse identiteit kan onmogelijk het “respect voor religies” zijn wat Balkenende wil. Men kan nog zoveel respect hebben voor de religie of cultuur van een ander, maar onmisbaar is het respect voor de eigen achtergrond die zeker niet alleen maar religieus bepaald hoeft te zijn,

Die achtergrond is wezenlijk meer, vooral als we bedenken dat thans ruim de helft van autochtoon Nederland onkerkelijk is.Wie geen achting heeft voor zijn eigen volk, geen volksbesef en nationaal gevoel heeft, kan moeilijk menen dat de ander, de van buiten af komende immigrant, hem cultureel nog ziet staan. Van de premier zouden moslims in hun geloof niet gekwetst mogen worden, maar over het omgekeerde hoor je hem nooit. Vanuit de Koran wordt opgeroepen tot heilige oorlog tegen andersdenkenden, tegen de ongelovigen en de heidenen, die met hel en verdoemenis bedreigd, als varkens behandeld en gedood mogen worden. Het is van origine een onverdraagzaam geloof dat de minderwaardigheid van andere culturen predikt. Sommige christenen beschouwen moslims - omdat ze een monotheïstische, geschreven religie hebben - vooral als medegelovigen, een stuk beter dan hun 'afvallige' eigen volksgenoten. 

Zo ook Balkenende, die het steeds doet voorkomen of alleen gelovigen moraal kennen en een betekenisvolle levens- en wereldbeschouwing hebben. Hooghartig lijkt 'onze' premier neer te zien op mensen zonder welomschreven godsdienst; immers in zo'n visie dat religie allesbepalend is op zedelijk, maatschappelijk gebied, hoeft met de ongelovige, andersdenkende volksgenoten geen rekening gehouden te worden. Mede hierdoor gesteund gaan de allochtone gemeenschappen hier, in een europees gastland, onbelemmerd door met het heftig praktiseren van hun gewoonten en gedachten waar wij Nederlanders ons maar bij hebben neer te leggen. Balkenende mag respect tonen voor andere religies, maar als hij gevoelloos is voor wat autochtoon Nederland -  zeg maar het ‘eigen volk’ - beleeft, vindt en bindt, sluit hij op z'n minst half Nederland dat geen religie belijdt, uit van deelname aan het gesprek. 

Het tot ‘kern’ van de Nederlandse identiteit willen verklaren van respect voor religies met hun aanhangers, zelfs als deze hoofdzakelijk opgang maken ten gevolge van aanwas van groepen van buitenaf, en ongeacht wat ook de gevolgen zijn zoals Balkenende doet, en het niet willen verdedigen van de eigen gemeenschap betekenen bij massale immigratie van anderen dat men zich onder de voet laat lopen. Het is een zichzelf - in collectieve zin - wegcijferen voor anderen wat tot collectief cultureel en materiëel verval leidt. Dat is dan ook precies wat de afgelopen 40 jaar met Nederland aan het gebeuren is.

Het is deze “weg-met-ons”-mentaliteit van de politieke en economische bestuurders en de opiniemakers, die echt voornamelijk gedacht blijken te hebben aan hun particuliere succes en fortuin, welke ons land zo in de vernieling gebracht heeft en grote delen van ons volk vervreemd heeft van het gezag en zijn instituties.      

 

De redactie, 9 februari 2006

zie ook bij Berging: Slappe knieën van Europa

 


Hoe anti-nationaal wil de AIVD uitpakken?

AIVD: Lonsdale-jongeren 'potentiële dreiging'  

 

De zogenoemde Lonsdale-jongeren zijn een 'potentiële dreiging voor de democratische rechtsorde'. Dat zegt de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).

(Novum, 18 januari 2006) - Lonsdale-jongeren vormen een groeiende bedreiging voor de openbare orde in Nederland. Van een concrete dreiging voor de democratie is echter nog geen sprake. Dat staat in het onderzoek 'Lonsdale-jongeren in Nederland' van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Minister van Binnenlandse Zaken Johan Remkes (VVD) heeft dat woensdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het gaat om jongeren die zich hullen in kleding van het merk Lonsdale, dat wordt geassocieerd met rechts-extremisme. Het AIVD-rapport is een vervolg op bevindingen van mei vorig jaar. Doel van deze vervolgstudie was onder meer te onderzoeken in hoeverre groepen Lonsdale-jongeren een gevaar voor de democratie vormen. Remkes schrijft in een begeleidende brief aan de Kamer dat botsingen tussen allochtonen en Lonsdale-jongeren de verhoudingen in de samenleving verder op scherp kunnen zetten.

Het grootste deel van de Lonsdale-jongeren is niet rechts-extremistisch, zo bleek al uit de AIVD-rapportage van vorig jaar. Dat is nu bevestigd. Vreemdelingenhaat, nationalisme en frustraties over de multiculturele samenleving zijn wel wijdverbreid onder Lonsdale-jongeren, door de AIVD ook betiteld als 'gabbers'. Het nieuwe onderzoek toont nogmaals aan dat Lonsdale-jongeren nauwelijks georganiseerd zijn in bredere verbanden dan lokale groepen.

Het gebruik van rechts-extremistische symbolen en van provocerende taal zorgt volgens de AIVD voor confrontaties met allochtone jongeren, met name in kleinere gemeenten. Op termijn kan dit maatschappelijke gevolgen hebben, schrijft Remkes. Ook meldt hij dat de Lonsdale-cultuur en zijn rechts-extremistische imago 'nergens een zodanige vlucht hebben genomen als in Nederland'.

Na het verschijnen van het eerste rapport kreeg de AIVD kritiek van belangengroepen en onderzoekers van racisme. De problematiek zou niet serieus genoeg zijn genomen. Remkes zegt nu dat de dienst de bedreiging die Lonsdale-jongeren zouden kunnen vormen voor de openbare orde zeker niet bagatelliseert. De aandacht van de AIVD wordt de komende tijd gericht op de rol die rechts-extremisten spelen bij het radicaliseren van Lonsdalers.

Nederlandse jongeren neigen volgens onze gezagselite dus naar extremisme als ze uiting geven aan volksverbondenheid, terwijl allochtone jongeren die zulks doen, voor hun verdrukte cultuur en identiteit op de bres zouden staan.

 


Vrije woord niet veilig bij de politiek


Binnen de VVD in de Tweede Kamer lijkt zich een groep te keren tegen het plan van CDA-minister Donner van Justitie om het verheerlijken, bagatelliseren, vergoelijken of ontkennen van oorlogsmisdrijven, genocide of terroristisch geweld, te verbieden. Daarmee kan een meerderheid voor dit verregaande voorstel over apologie wegvallen. Eerder had coalitiegenoot D66 het al verworpen. 

De voorgenomen maatregelen van Donner betekenen een fikse aanslag op het grondwettelijke recht van de vrije meningsuiting, ook voor niet-moslims en dus ook voor Nederlanders die kritiek uiten op deze barbaarse doctrine of zich uitspreken tegen de zogeheten multiculturele samenleving. Het is dus ernstig oppassen geblazen, want voor je het weet wordt deze wet toegepast op Nederlanders die het niet eens zijn met de visies van de gevestigde orde. De gedachtenpolitie, door Pim Fortuyn meesterlijk opzij geschoven, is snel weer volop terug. De LPF zou het met het voorstel van Donner moeilijk moeten hebben.

VVD-Kamerlid Hirsi Ali zei vrijdag in het NOS Journaal dat ze zich aansluit bij de kritiek van de rechters op het plan. Volgens hen gaat het te ver en kan het de rechter in een lastig parket brengen, zo heeft de Raad voor de Rechtspraak in een advies aan Donner geschreven. Ook VVD-Kamerlid Weekers, die namens de fractie de justitiewoordvoerder is, zei vrijdag in een reactie dat hij twijfels heeft over de effectiviteit van het plan. Ook vraagt hij zich af of de vrijheid van meningsuiting geen geweld wordt aangedaan. Weekers benadrukte dat hij nog geen definitief standpunt heeft bepaald, omdat hij het wetsvoorstel nog niet onder ogen heeft gehad. De VVD-fractie het er onderling nog niet over gehad. Tegengesteld aan de uitlatingen in Buitenhof van zijn fractiegenoot Hans van Baalen blijkt nu echter fractievoorzitter Jozias van Aartsen beducht voor de dreigende aantasting van de vrijheid van meningsuiting. 

Voor de gevestigde politiek en de kerkse koningin Beatrix blijken keer op keer mensen met andere, zogenaamd incorrecte gedachten en gevoelens van geen waarde zoals in hun tijd een Janmaat en Fortuyn en - op zijn terrein van mediavakman - de ludieke Van Gogh. Toch heeft minister Donner op 2 november jongstleden gelukkig afgezien van z'n wetsvoorstel, al doet hij dat onder grote druk van vrijzinnig liberale zijde en met bijzonder veel tegenzin. 

 

29-10-2005 , bewerkt door de redactie uit "Ook VVD wellicht tegen aantasting belangrijkste grondrecht" in www.democrates.net , op 31 oktober en 7 november 2005, "

Kleine man boet voor de leut van de bovenlaag

Oud-topvoetballer Johan Cruyff spant de Telegraaf voor zijn karretje en brult dat het schandelijk is dat zijn Cruyff Foundation zomaar 8 % successierechten moet betalen aan de graaiende staat en daardoor niet in staat zou zijn voor allochtone jongeren nog drie trapveldjes meer  te laten aanleggen. Dat zijn foundation voor dit 'goede doel' van hem, de 'god van het voetbal' zoals columnist Rob Hoogland hem in de krant van een paar dagen later omschrijft, vindt hij - en in zijn kielzog de meeste fracties in de Tweede kamer - ongehoord. Dat Wijn, staatssecretaris van Belastingzaken, aanvankelijk geen oren heeft naar dit gebrul en geenszins van plan is hem en de machtige voetballobby (denk ook aan Kalou die volgens hen bevoordeeld moet worden) spoorslags hun zin te geven, wordt meteen afgeschilderd als ongepast tegenover Cruyff, als iets wat Wijn tot in lengte van dagen nagedragen zal worden. Die zwicht weer een paar dagen later dan ook voor zoveel machtsvertoon vanuit de gevestigde orde. Om de schijn van meten met twee maten te vermijden wordt het schenkingsrecht voor goede doelen, dat zijn de subjectieve doelen van de politiek, afgeschaft. Cruyff zegeviert binnen no time zoals al voorspeld was door Hoogland.

U weet al wie het ontstane gaatje van rond 50 miljoen euro in de belastingopbrengsten moet gaan vergoeden, dat is de kleine man die met een verhoging van de kansspelbelasting naar 30 % betaalt. Even terzijde: door sommigen wordt terecht opgemerkt dat het van de zotte is dat voor goede doelen slechts zo weinig aan schenkings- en successierechten hoefde te worden afgedragen aan de Staat, terwijl voor anderen veel hogere tarieven gelden ! Over verschil in behandeling gesproken. Maar het zijn dan ook meestal maar particuliere erfgenamen en geen heilige goede doelen. 

De geschiedenis blijft zich keer op keer te herhalen. Was het niet vastgoedmagnaat Ed Maas, destijds voorzitter van de pasgearriveerde LPF die - toen staatssecretaris Steven van Eijk, ook LPF, het lef had om allerlei fiscale franje van zijn voorganger Willem Vermeend (PvdA, nu VVD) aan cadeautjes voor de beter gesitueerden  te willen schrappen en ook een fiscale voordeelregeling voor de vastgoedsector aan wilde pakken - meteen zijn partijgenoot op Financiën terugfloot. Het ging om grote bedragen. Vanwege dit schielijke inbinden van Steven voor de brief van Ed Maas werden ter compensatie wel zeer forse verhogingen van de accijnzen op alkohol en tabak ingevoerd ! De kleine man moest ook toen de opengevallen gaten in de begroting dichten, destijds ten behoeve van de winsten van de machtige vastgoedbranche.

Overigens ging ook het opruimen van de fiscale franje van het vorige paarse kabinet (beleggingsfaciliteiten voor 'goede doelen' als groen beleggen (windmolenparken), sociaal-ethisch beleggen en meer van dergelijke modieuze politieke paradepaardjes) natuurlijk niet door; die cadeautjes waren immers bedacht voor de bovenlaag die in het parlement overvloedig vertegenwoordigd is.

De politieke partijen van links tot rechts maken merendeels zelf deel uit van de gevestigde orde, dus van de bovenlaag. Al behartigen ze vaak ook de belangen van de onderklasse vanuit politiek eigenbelang, uit idealen of omdat ze er ronduit buitengewoon bang voor zijn vooral nu die onderlaag zo verkleurd is, de belangen van de bovenlaag zullen ze zeker niet uit het oog verliezen, een enkeling daargelaten. Tekenend voor die genoemde angst voor de allochtonen is het optreden van premier Balkenende na de moord op Theo van Gogh en onlangs bij de aanvang van de Ramadan. 

Het onvermijdelijke gevolg is dat tot in lengte van dagen steeds weer de gemakkelijkste weg gezocht wordt in deze parlementaire schijndemocratie. Voor de hoofdmoot van de overheidsinkomsten, voor de grillen en grollen van de bovenlaag, voor haar gerief, voordelen en aanzien draait immer de gemakkelijk aan te pakken gewone burgerij op. Er is geen sprake van een rechtvaardig bestuur en van zorg om het nationale algemene belang. De toestand van de kleine man en met hem de welvaart van ons Nederlandse volk laat de kaste van bestuurders en managers - onder wie nogal wat oud-politici - bij overheid, (semi)publieke instellingen en bedrijfsleven in wezen volstrekt koud. 

 

De redactie, 19 oktober 2005 

Sociale discriminatie in de middenklasse

 

 

 

De gevestigde politiek benadeelt gewone huurders fiscaal en sociaal al heel lang wat betreft kansen op vermogensopbouw, belasting van (liquide) bezit, vrijstellingen en woonsubsidies zoals huurtoeslag en hypotheekrenteaftrek, die met bijna 2 miljard en 11,7 miljard euro betaald worden uit de algemene middelen van de rijksbegroting ! De subsidies en fiscale voordelen drijven de prijs van woningen op. Zo worden met staatssteun bouwen en wonen kunstmatig duur gehouden, zeker ook in het gereguleerde gedeelte van de woningvoorraad waarvoor immers de huursubsidie geldt waardoor in de huren een hoge bodem gelegd is. De verhuurder ontvangt immers bij een huursubsidieklant de huursubsidie en brengt wel aan de anderen een maximale huur in rekening. Zot is dat die niet-ondersteunde, gewone huurders in het huisvestingsjargon als dank voor hun vette huurafdrachten bestempeld worden als 'scheefwoners' die zouden moeten 'doorstromen'. Ondanks het opblazen van de koop- en huurprijzen waarop een heilzame correctie zou behoren te volgen, kunnen er mede door deze vormen van staatssteun geen nuttige, noodzakelijke prijsdalingen op de woningmarkt plaatsvinden. De lage en hoge inkomensgroepen, onderkant en bovenlaag worden in hun woonlasten al met al fors tegemoet gekomen, terwijl met name modale huurders slechts mogen dokken.

 

Doordat de eigen woning bij de belastingherziening van 2001 ondergebracht is in box 1 van de inkomstenbelasting, is fiscale discriminatie ingevoerd tussen huurders en eigenwoningbezitters. In 2004 was het gemiddelde vermogen per Nederlands huishouden 264.000 euro (na aftrek van alle schulden waaronder de hypotheekschuld). Het vermogen bij veel eigenwoningbezitters is vooral ontstaan in de jaren '90 door de huizenprijsexplosie. Ze hebben er in wezen niets voor hoeven doen, maar werden met de hypotheekrenteaftrek wel fiscaal bevoordeeld en ontzien. Door de belastingherziening wordt dit grotendeels door de prijzenhoos verkregen vermogen nog verder ontzien door sterk verlaagde tarieven van hooguit 0,6 % in box 1 van het eigenwoningforfait. Dit forfait is bovendien beperkt  tot ten hoogste € 8.750,- bij een 'huis' van meer dan 1.200.000 euro. In strijd met elke fiscale logica en billijkheid wordt het eigenwoningforfait ook nog verminderd naar gelang van de mate van aflossing van de hypotheek zodat, wanneer het huis volledig hypotheekvrij geworden is, dit forfait over het verkregen woninggebonden vermogen nul is. Echt de wereld op z'n kop. 

Hoe anders wordt omgegaan met het zonder staatssteun verworven vermogen van huurders. Boven € 39.044,- per gezin (zonder kinderen) wordt dit tegenwoordig belast met 1,2% in box 3. Huurders met een bescheiden vermogen van bijvoorbeeld 109.044 euro, een bedrag dat volgens de norm van vroeger nog onder de vermogensvrijstelling zou vallen, betalen hierover nu jaarlijks  € 840,- extra aan belastingen. 

Aldus is een grote kloof ontstaan binnen de middenklasse - ook al heeft men hetzelfde arbeids- of pensioeninkomen - in koopkracht, bestedingsmogelijkheden en maatschappelijke behandeling tussen huishoudens met lage woonlasten (in het algemeen kopers van vóór pakweg 1996) en met hoge woonlasten, onder welke laatste verreweg de meeste huurders. Het meest schrijnend is het verschil onder de ouderen.

  

Huurders met een gemiddeld gezinsinkomen van één tot twee maal  modaal worden stelselmatig achtergesteld. Voor hen zijn er geen toeslagen, kortingen, subsidies of andere voordelen, maar wel jaarlijkse huurstijgingen. In het parlement zitten hoogstwaarschijnlijk nauwelijks huurders. De bijna 2 miljoen hurende huishoudens met middeninkomens missen te enen male een politieke belangenbehartiger om hun fiscale en andere benadelingen glad te strijken. Hoewel ze eenderde deel uitmaken van de Nederlandse bevolking, vormen ze de grootste vergeten middengroep van het land die voor alles opdraait en altoos de volle som betaalt. 

 

 

De redactie 18 oktober 2005


Akkoord EU en Turkije over toetredingsonderhandelingen - 

een ZWARTE dag voor Europa !

 

 

(Novopress), LUXEMBURG - De Europese Unie heeft maandagavond na lang en moeizaam overleg overeenstemming bereikt met Turkije over de onderhandelingen over toetreding. Dat heeft de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Abdullah Gül gezegd. Hij is onderweg naar Luxemburg voor het begin van de gesprekken.

De Europese ministers van Buitenlandse Zaken gaven daar maandagavond formeel hun goedkeuring aan het raamwerk voor de onderhandelingen met Turkije, meldde het Britse voorzitterschap, De gesprekken zullen naar verwachting beginnen zodra Gül in Luxemburg is gearriveerd.

Volgens Gül hebben de toetredingsgesprekken slechts één doel: een volwaardig lidmaatschap van Turkije. Andere opties worden volgens de Turkse bewindsman niet genoemd in het raamwerk waarover nu een akkoord is bereikt. Oostenrijk lag lange tijd dwars en wilde de mogelijkheid openhouden dat Turkije slechts een speciaal partnerschap zou krijgen. Voor Ankara was dat onbespreekbaar.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Jack Straw voerde herhaaldelijk 'harde en moeilijke' gesprekken met zijn Oostenrijkse ambtgenoot Ursula Plassnik. ’s Ochtends waarschuwde Straw dat de EU “aan de rand van de afgrond” stond. “Als we de juiste weg kiezen, bereiken we de zonnige weiden. Als we de verkeerde kant opgaan, kan dat rampzalig zijn voor de Europese Unie.

Oostenrijk stond alleen met zijn dreigement een veto over de onderhandelingen uit te spreken. De overige 24 lidstaten pleitten voor een begin met de gesprekken met Ankara. Oostenrijk claimde echter ook te spreken namens de Europeanen die de Turkse toetreding niet zien zitten. Dat aantal zou volgens onderzoek wel 75 procent van de EU-inwoners zijn. Oostenrijk ging aan het einde van de middag echter overstag, nadat achter de schermen door Amerika hevige druk uitgeoefend is en voor Kroatië plotseling het licht op groen gezet werd.

Hiermee bewijzen deze Eurocraten opnieuw dat de democratie een farce, een leugen, is ! Volledig de eerdere referenda naast zich neerleggend, waarin de kwestie ‘Turkije’ wel degelijk een rol heeft gespeeld bij de uitslag. Een zwarte dag voor Europa.

3 oktober 2005

http://nl.novopress.info/ Nee!

 

Over vijf  weken is de volksstemming over de Europese Grondwet. Oppervlakkig gezien verandert die Grondwet weinig aan de huidige situatie. Het maakt dus eigenlijk niet uit of u voor of tegen stemt. Maar pas op, grondige bestudering van de tekst leert dat de Grondwet een groot gevaar herbergt.

Vandaar dat er volgens ons alle reden is 1 juni tegen te stemmen. Het is vrij simpel. Door de Grondwet verliest Nederland de mogelijkheid om nog langer zelfstandig te beslissen over zijn immigratiebeleid. Ook kan Nederland niet langer zelf regelen welke buitenlanders recht hebben op een uitkering. Samen zorgen deze twee bepalingen voor een rechtstreekse ondermijning van de sociale zekerheid in Nederland. Want gezien de hoge Nederlandse uitkeringen zal vanuit arme landen van de Europese Unie een ware toeloop ontstaan op het sociaal paradijs aan de Noordzee.

Daarbij heeft de grootscheepse immigratie naar Nederland de afgelopen decennia al voor talrijke andere problemen gezorgd. Niet voor niets probeert het kabinet-Balkenende de immigratie af te remmen. Dat mislukt straks hopeloos als andere lidstaten van de Europese Unie de regels mede opstellen.
Door zich tegen de Europese Grondwet te keren, kan Nederland uitzonderingen afdwingen op het punt van immigratie en sociale zekerheid. Denemarken heeft dat bijvoorbeeld op andere terreinen voor elkaar gekregen, nadat de Denen het Verdrag van Maastricht hadden weggestemd.

Hoe meer Nederlanders op 1 juni tegen stemmen, hoe steviger de onderhandelingspositie van Nederland wordt. Vandaar ons advies tegen te stemmen. Dat is geen stem tegen Europese samenwerking, maar een stem vóór zelfbeschikking.BEZWAREN TEGEN DE NIEUWE EUROPESE GRONDWET

                              
In Elseviers Weekblad van 19 Maart heeft de heer Wynia zeven  bezwaren tegen de Europese Grondwet genoemd. Wij geven hiervan de opsomming. En er zijn nog meer bedenkingen.

1.
De Euro is ons opgedrongen zonder dat wij ons daarover vooraf hebben kunnen uitspreken. Bovendien bleken de officiële argumenten niet steekhoudend en was er nauwelijks sprake van een normaal besluitvormingsproces. De willekeurige koers van de Euro is een voorname oorzaak geweest van de vele prijsstijgingen en van de scheve verhouding met de dollar. Er is een zijdelings verband met de nieuwe Grondwet. Minister Zalm is er niet in geslaagd om de fnuikende begrotingstekorten in de nieuwe grondwet aan banden te laten leggen.

2.
Het is niet waar dat de toetreding van Turkije niets met de nieuwe grondwet heeft te maken. Turkije zal na toetreding heel snel het grootste land zijn en dan staat haar de weg vrij om onevenredig grote invloed op de kleinere landen uit te oefenen. In de nieuwe grondwet krijgen de grote landen meer macht terwijl zij minder bang behoeven te zijn voor het daadwerkelijk toepassen van Europese sancties.
De Turkse premier heeft in eigen land gezegd, dat Turkije Europa snel zal islamiseren. Met vrij verkeer van goederen en personen is dat zeker niet denkbeeldig, zeker niet als men daarbij in aanmerking neemt hoeveel moslims er al in Europa zijn. (Duitsland ca 3 miljoen, Frankrijk ca 5 miljoen, Nederland 1 miljoen). Een groot probleem is dat de aanhangers van de Islam nauwelijks respect voor andersdenkenden hebben. De problemen zullen daardoor in de toekomst alleen nog maar groter kunnen worden terwijl de zogenoemde bufferwerking ten opzichte van andere islamitische landen eerder in een chantagemiddel van Turkije kan ontaarden dan bijdragen aan een stabilisering van invloedssferen. Bovendien dreigt Europa medeverantwoordelijk te worden voor het conflict met de Koerden.

3.
Europa wordt te groot. Tengevolge van de laatste uitbreidingen naar het oosten en zuiden, met vooral arme landen, is de invloed van Nederland op het Europese beleid veel geringer geworden. Met de huidige Europese grondwet zijn wij daarom beter af. Bovendien neemt het aantal landen dat dissident gedrag kan vertonen (bij voorbeeld op het gebied van bewaking buitengrenzen, criminaliteitsbestrijding, (misbruik van) landbouwsubsidies, stabiliteitspact e.d.) of grenst aan probleemgebieden, sterk toe.

4.
In de nieuwe grondwet worden nog veel meer nationale bevoegdheden naar Brussel overgeheveld en krijgen de grote landen meer invloed zodat wij overstemd zullen worden. De behoefte aan het bestrijden van de wijdverbreide corruptie en verspilling zal afnemen, en de eigen rol van Europa op het gebied van buitenlandse zaken, defensie en ontwikkelings­samenwerking zal toenemen ten koste van de bestaande nationale voorkeuren, prioriteiten en banden.

5.
Steeds meer Europeanen zullen zich in Nederland gaan vestigen. De aantrekkingskracht van onze sociale verworvenheden op lager opgeleiden (kansarmen) is groot. In de nieuwe grondwet worden ook onze bevoegdheden op het gebied van immigratie van landen buiten Europa, naar Brussel overgeheveld.
Dit is bezwaarlijk omdat het ene land veel immigranten, ook laag opgeleide, wil en Nederland niet. Die laag opgeleiden immigranten mogen dan via andere Europese landen naar Nederland komen. Ook het voortdurende groeien van de aantallen illegalen uit verschillende regio's in de Derde Wereld en uit communistisch China, en de reeds bestaande grote werkloosheid, zullen de sociale en financiële draagkracht van de 'rijke' Europese landen teboven gaan.

6.
De immigranten waaronder veel analfabeten en immigranten die geen Nederlands willen leren, zijn er voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de problemen in de zorg, onderwijs, gevangeniswezen, politie, huisvesting, achterstandsbuurten e.d. De sociale zekerheid wordt maar in beperkte mate een directe Europese bevoegdheid. Echter hebben de inwoners van Europa na enkele jaren volgens de nieuwe grondwet recht op onze sociale zekerheid, die in veel Europese landen minder is dan bij ons. De Nederlandse verzorgingsstaat met haar relatief hoog uitkeringsniveau komt daardoor nog meer onder druk te staan waardoor de acceptatie van allochtonen en nieuwe asielzoekers verder zal afnemen.

7.
Wij betalen al 15 jaar meer aan Brussel dan wij terugkrijgen. Ruim 5,5 miljard euro dragen we jaarlijks af aan de Europese ruif. Als burger betalen wij het meest van alle lidstaten. Er is weliswaar geen direct verband met de nieuwe grondwet, maar het door het kabinet Balkenende bedongen veto-recht over de Europese begroting zal er niet komen als Nederland zonder voorwaarden te stellen akkoord gaat met de nieuwe grondwet. Daarbij blijken landen die een uitzonderingspositie hebben bedongen - zoals Groot-Brittannië - te profiteren van de Nederlandse naïviteit.

8.
Stap voor stap wordt Nederland een machteloze provincie van een oppermachtige Europese Unie. Zonder dat ons ooit iets is gevraagd heeft de regering daarvoor wel getekend. Laten we nu eens pas op de plaats maken in plaats van ondoordacht door te denderen in de richting van een Euroese superstaat die nauwelijks te controleren valt.

9.
De Europese Unie zoals die nu functioneert, leidt tot sociale en culturele uitverkoop. Alles is gericht op maximale vrijheid voor grote bedrijven. Zij hebben dit Europa ook bedacht. In hun visie hoort geen sterke publieke en sociale sector. Zij willen dat alle publieke voorzieningen verkocht moeten kunnen worden, om geld aan te verdienen. Ook onderwijs en gezondheidszorg en zelfs veiligheid. Europa als één grote vrije markt voor de handigste zakenlieden; dat wordt nu officieel vastgelegd in de zogenaamde Grondwet. Zelf kiezen wat je als land wilt, is er niet meer bij. Een grote, onomkeerbare stap de verkeerde richting uit. 

10.
Naast Europese samenwerking op economisch gebied legt de zogenaamde Europese Grondwet ook verregaande militaire samenwerking (interventiemacht) vast. Dit zal gaan leiden tot een peperduur Europees leger, dat elders op de wereld aan oorlogen kan deelnemen en aan de leiband zal lopen van de NAVO en dus van de Verenigde Staten. Deze interventiemacht zal ook ingezet worden om Europese autochtone opstanden te smoren en gaat tientallen miljarden euro’s extra kosten. Laten we dat geld gebruiken voor echte veiligheid en voor zaken als werkgelegenheid, goede woningen, scholing en gezondheidszorg, en vergrijzing. Daar komen we nu geld tekort !


De redactie, 30 april 2005
 


 


De Groep Wilders belicht

In tegenstelling tot gebruikelijk willen we onze lezers een voorlopig oordeel onzerzijds op de zogenaamde 'onafhankelijkheidsverklaring', het programma van Geert Wilders niet onthouden. Met het geheel aan voorstellen plaatst hij zich hiermee aan de uiterste rechter kant van het politieke spectrum, met name wat betreft zijn opvattingen omtrent de sociaal-economische arrangementen die Nederland vorm gegeven hebben en nog steeds voor enigszins aanvaardbare sociale verhoudingen gezorgd hebben ondanks veel kaalslag als gevolg van de heersende neoliberale politiek. 

Weliswaar valt hij het politieke establishment aan op gedane keuzes, tegelijkertijd sluit hij zich er weer naadloos bij aan door de neoliberale sociaal-economische agenda volop te omarmen en daar nog een schep bovenop te doen in neoconservatieve richting. Zonder meer wordt gepleit voor het verlaten van het Rijnlandse solidariteitsmodel, het stelsel van sociale zekerheid dat inhoudt dat ook mensen uit de middengroepen bij slechte omstandigheden mogen rekenen op steun tot een hun passend inkomenspeil, en wil hij dit model inwisselen voor het Amerikaanse, dat slechts een minimale inkomenswaarborg biedt. 

Zijn insteek is dus bepaald niet gunstig voor elkeen die tot de middengroepen behoort, zoals Wilders wel veinst. Ook zijn andere voorstellen zoals de handhaving van de hypotheekrente-aftrek tot in lengte van dagen, zijn pleiten voor het ontslaan van honderdduizenden ambtenaren en de nog verdere versoepeling van het toch al ruime ontslagrecht dat werkgevers hebben, mogen zakenlui, middenstanders, ondernemers en vaak al gegoede huizenbezitters strelen, zeg maar: het profitariaat van het beleid van de gevestigde politiek. Maar de overige mensen uit de middenklasse draaien er wel voor op en blijven het gelag betalen.  

Wat Wilders niet erkent, is dat er naast - en veelal verweven met de politieke elite (die 'paars' is want zowel 'links' als 'rechts') - een veel machtiger kaste in Nederland bestaat, namelijk de economische elite van het bedrijfsleven. Juist decennia lang danst het politieke gezag al geheel naar de pijpen van die economische kaste. Van de uitwassen van het neoliberale systeem (bouwfraude, grondspeculatie, zelfverrijking, oplichting en bedotting van kleine beleggers en verzekeringnemers, prijsopdrijvingen, enz.) wordt in zijn programma helemaal geen gewag gemaakt. Dus wordt ook geen plan geopperd om die uit te bannen. Over de nagenoeg volkomen onderschikking van het politieke bedrijf aan het machtige bedrijfsleven wordt geen enkele visie ontwikkeld en hiertegen wordt geen stelling betrokken door de Groep Wilders. 

Er zijn gelukkig ook enige goede punten in het programma. Wilders' ijveren voor een herwinning van de onafhankelijkheid van Nederland als nationale staat binnen de Europese Unie heeft wel onze instemming. Dus zijn afwijzen van de Europese grondwet en de euromunt, het in onze Grondwet verankeren van de Nederlandse taal als enige voertaal, zijn nadruk op kennis van eigen land, volk en geschiedenis (maar dan wel ingebed in de Europese omgeving), en zijn kritiek op corruptie en verkwisting bij ontwikkelingssamenwerking en het voortslepende Antillen-vraagstuk delen wij. 

Wilders laat zich echter - het geheel overziende - veel te veel kennen als leidsman van een politieke 'law-and-order'  groepering door eenzijdige preoccupatie met criminaliteit, veiligheid en Islam, terwijl buiten veiligheid andere overheidstaken nauwelijks van belang blijken. Om 'bij te tanken' en ideeën op te doen ging Wilders naar Amerika en Israël, en ging hij te rade bij de neoconservatieve Edmund Burke Stichting. Dat blijkt hem slechts bevestigd te hebben in z'n economisch liberalisme en overige rechtse opvattingen; een ruimere kijk op algemene, alledaagse noden heeft het niet opgeleverd. 

Het heeft bij Wilders niet bijgedragen om nieuwe gedachten te ontwikkelen behalve het op de rechter flanken van CDA en VVD toch al levende gedachtengoed. Maar brede lagen van het Nederlandse volk (lagere en middelbare inkomensgroepen) weten nu dat ze ook door diens groep gezien dit programma - door de puur 'rechtse' materiële belangenbehartiging en kortzichtigheid  - weer niet vertegenwoordigd zullen gaan worden voor wat betreft hun sociaal-economische zorgen en wensen. Er is alles bijeengenomen voorshands geen wezenlijke economische en politieke vernieuwing van de Groep Wilders te verwachten.

 

De redactie, 14 maart 2005


Geen plek voor congres Nieuw Rechts,

politieke vrijheden tellen niet

Een hotel en een restaurant in Rotterdam hebben geweigerd onderdak te verlenen aan een congres van de partij Nieuw Rechts dat zondag zou plaatsvinden. De partij dreigt nu als protest de straat op te gaan door het congres zondag voor het Rotterdamse stadhuis te houden. Dat stelde de partijleider Michiel Smit zaterdag.

Nieuw Rechts wilde op het congres, waarop ook de voorman van de Belgische partij Vlaams Belang Filip Dewinter zou komen, een actieprogramma presenteren voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. In eerste instantie boekte Nieuw Rechts daarvoor een zaal in het Rotterdamse Restaurant Plaswijck van het van der Valk-concern. Uit veiligheidsoverwegingen besloot de horecagelegenheid later echter af te zien van de zaalhuur.

,,Wij zijn vooraf door de partij niet goed geïnformeerd over de aard van deze bijeenkomst'', aldus een woordvoerder van Plaswijck. ,,We hebben er vanaf gezien omdat we de veiligheid van onze gasten, die voor ons altijd voorop staat, niet konden waarborgen.'' Partijleider Smit stelt echter dat het restaurant vooraf wel is geïnformeerd over de aard van de bijeenkomst.

De partij week op het laatste moment uit naar het hotel Holiday Inn in het centrum van Rotterdam maar ook dit hotel zag later af van de zaalhuur, zo bevestigde een woordvoerder van Holiday Inn zaterdag. Het hotel kon zaterdag niet ingaan op de reden van de afzegging.

Smit ziet de weigering van de horecagelegenheden als een aantasting van zijn rechten en wil de bijeenkomst daarom, bij wijze van demonstratie, zondag voor het Rotterdamse stadhuis houden. ,,We hebben het recht om te vergaderen'', aldus Smit. ,,Er waren minstens 250 mensen naar de bijeenkomst gekomen. Nu heb ik geen andere keuze dan met deze mensen de straat op te gaan.''

De politie is niet op de hoogte van de plannen voor de bijeenkomst in het stadscentrum. Smit wil zich echter niet laten afremmen wegens het feit dat hij geen toestemming heeft voor het protest. ,,Dan hadden ze maar wat anders voor ons moeten regelen'', aldus de partijleider.

5 maart 2005Baarlijke onzin van Balkenende

De hoogste politicus van Nederland sprak op 16 november in Straatsburg 732 europarlementariërs toe. Mr.dr. Jan Peter Balkenende, tijdelijk voorzitter van de Europese leiders, hield zijn betoog daar ''in zijn nationale hoedanigheid". Dat betoog begon als volgt: ''Nederland is trots op zijn diversiteit. Wij hebben sinds de Tweede Wereldoorlog grote groepen mensen opgenomen uit vele landen. Sommigen omdat zij werden vervolgd, anderen omdat zij een betere toekomst bij ons konden opbouwen en welkome versterkingen vormden op onze arbeidsmarkt. De bijdrage van deze mensen aan de kwaliteit van onze samenleving is groot en wordt gewaardeerd.”

Opmerkelijke woorden van onze minister-president. Maar is het ook waar, wat hij daar in Straatsburg vertelde? Is Nederland trots op zijn ''diversiteit’? Heeft Nederland ''grote groepen mensen opgenomen omdat zij een betere toekomst bij ons konden opbouwen”? Is ''de bijdrage van deze mensen aan de kwaliteit van onze samenleving groot”?

Er zijn gelukkig rekenaars die de moed hebben gehad na te gaan wat de immigratie voor Nederland heeft opgeleverd. De meesten werden, nadat ze hun onwelgevallige bevindingen hadden geuit – als ze die kans al kregen – meteen in de ban gedaan. We vermelden hier met ere Carlo van Praag, verbonden aan het Sociaal en Cultureel Planbureau, die in 1988 niet mocht publiceren dat in de dertien jaar die hij had bekeken ''etnische groepen” een beslag van 54 miljard gulden hadden gelegd op de collectieve middelen.

We vermelden met ere Pieter Lakeman, die in 1999 becijferde dat de Nederlandse immigratie de samenleving in een kwart eeuw 70 miljard gulden had gekost, te vermeerderen met rente.

We vermelden met ere Hans Roodenburg van het Centraal Planbureau, die de voorbije jaren in diverse publicaties becijferde dat de immigratie per saldo negatief is uitgevallen voor de mensen die al in het land woonden en ook negatief voor de overheidsfinanciën, en dat zij zeer belastend heeft uitgepakt voor de sociale zekerheid. De lage inkomens, de hoge werkloosheid en de vele uitkeringen onder allochtonen – alleen al vijf keer meer bijstandsuitkeringen dan onder autochtonen – hebben daar natuurlijk alles mee te maken. De enige winnaars, in termen van inkomen althans, waren de immigranten zelf. En dan had Roodenburg het niet eens over de vertienvoudiging van de misdaad in de laatste veertig jaar en het gegeven dat de gevangenisbevolking voor zo’n driekwart niet-westerse allochtonen telt.

Het is evenzeer onzin dat Nederland ''grote groepen” heeft opgenomen voor hún betere toekomst. Er waren in de jaren zestig sukkelende, uiteindelijk vaak ten dode opgeschreven bedrijven die geen goedkoop personeel meer konden krijgen – niet in de laatste plaats omdat Nederlanders steeds makkelijker aan steeds riantere uitkeringen konden komen. Die bedrijven mochten met medewerking van de overheid Turks en Marokkaans personeel halen, boven op de gastarbeiders die zich eerder al uit zichzelf hadden gemeld. Dat was een geste aan die bedrijven, niet aan de gastarbeiders. De filantropie begon pas later, onder de kabinetten van Den Uyl, Van Agt en Lubbers, die gezinnen en later ook neven, nichten en andere dorpsgenoten lieten binnenkomen.

Is Nederland trots op zijn diversiteit? Ja, ze zullen er zijn, de goedpraters die tot in november 2004 de multiculturele samenleving met al haar hoge kosten, haar ontwortelende effecten en haar gigantische veiligheidsproblemen nog steeds als een geweldige zaak zien. Maar namens ''Nederland’ sprak de premier niet.

In economische termen is de diversiteit sowieso een begrotelijke zaak. Landen met een meer taalkundige, culturele en etnische samenhang hebben het domweg makkelijker om zich economisch op de been te houden. Al was het maar omdat economie een emotionele zaak is. Het sleutelwoord is ''vertrouwen”. En dat vertrouwen neemt af naarmate de samenleving diverser is. Het zorgt voor stress, zoals ook de vele Nederlandse kandidaat-emigranten van nu zeggen, het kost economische groei, en de steun voor de staat met al zijn royale arrangementen wordt alleen daardoor al ondermijnd. Dat te ontkennen, mr.dr. Jan Peter Balkenende, is net zo cynisch als het om ideologische redenen prachtig vinden dat de verzorgingsstaat wordt opgeblazen door tot de besloten club die zo’n verzorgingsstaat per definitie is, ettelijke duizenden niet-betalende leden toe te laten.

Je vraagt je af hoe het in vredesnaam mogelijk is dat de premier van alle Nederlanders voor een Europese volksvertegenwoordiging zulke baarlijke nonsens uitspreekt en daar nog niet wordt tegengesproken ook.

 


 

40 jaar lafheid

 

www.DemoCrates.net, 7 dec 2004. 

Nederland beleeft z'n roerigste dagen sinds de Tweede Wereldoorlog. De volkswoede na de moord op Theo van Gogh is een verlate reactie op de decennialange ontkenning van de politiek dat immigratie tot buitengewone spanningen en tegenstellingen leidt. Zonder die erkenning blijft een oplossing uit. De kans om dat te doen, liet de premier glippen. 

 

 

Wat hier gebeurt, is van historische betekenis,' zei de schrijver Harry Mulisch temidden van tienduizenden demonstranten op de Amsterdamse Dam tegen de verslaggever van de Süddeutsche Zeitung. Het was elf uur nadat de cineast Theo van Gogh elders in de hoofdstad door een laffe moslim was afgeslacht. 'Deze moord zal ons Europa van de Europese Unie meer veranderen dan we beseffen. Ons kleine, vredelievende en rustige Nederland is verleden tijd. Ik kan het begrijpen als mensen het land willen verlaten.'

Mulisch was een van de eersten die de impact en de internationale context van de moord op waarde wisten te schatten. De moord werd door de 'geschokte' en 'verbijsterde' politici en de vele en onverwachte vrienden die Van Gogh na zijn dood bleek te hebben, vooral in verband gebracht met de vrijheid van meningsuiting en de ongeruste vraag of er in Nederland nu een 'wij' en een 'zij' waren ontstaan.

Nadat de eerste brandstichters en kladderaars hun werk hadden gedaan, verschoof het accent, ook in het buitenland, naar de vraag waar het tolerante "multiculturele" Nederland was gebleven. De minister-president verliet vervolgens, acht dagen na de moord op Van Gogh, voor het eerst de Haagse en Brusselse vergaderzalen om een troostend bezoek te brengen aan Uden, waar een islamitische school afbrandde.
Weer drie dagen later spraken premier Jan Peter Balkenende en minister van Justitie Piet Hein Donner hun christen-democratische partijgenoten toe met de boodschap dat het zaak was om in Nederland geen beledigende termen 'die wonden kunnen slaan' meer te gebruiken. De terrorist Mohammed Bouyeri werd wel heel snel beloond.

Zie de volledige versie op Veertig jaar lafheid

Lees verder op .... www.democrates.net
Nederlanders gaan inburgeren in eigen land  ?

 

108 Teleletekst  za 04 dec 2004 14.00 uur:

Ook inburgeren voor laag opgeleiden

Den Haag

Niet alleen allochtonen maar ook autochtonen die minder dan acht jaar onderwijs hebben gehad , moeten een inburgeringscursus volgen. Het kabinet heeft daartoe besloten op voorstel van minister Verdonk van Integratie.

Verdonk paste haar plan aan nadat de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken gesteld had dat het discriminerend is om alleen migranten te verplichten een inburgeringsexamen te halen. Door de leerplicht zullen weinig Nederlanders gedwongen worden de cursus te volgen.

In juni vond de bewindsvrouw het niet nodig om ook autochtonen te verplichten om in te burgeren.

Dit teletekst-bericht was op 4 december maar kort openbaar beschikbaar

 

Ons commentaar

Elk onderscheid op grond van etniciteit blijkt niet geoorloofd te zijn voor de gevestigde politiek, ook als het erg gezocht is om geen onderscheid te maken en leidt tot krankzinnige uitkomsten zoals in dit geval dat sommige Nederlanders die vanaf de wieg de Nederlandse taal, zeden en gewoonten hebben meegekregen, verplicht worden tot "inburgering". 

Het juridische bedenksel van een achtjarig verblijf in Nederland gedurende de leerplichtige periode wat voor iedereen gaat gelden, toont weer eens te meer aan hoezeer 'de politiek' beducht is voor een natuurlijk onderscheid naar etniciteit, etnische herkomst. Zelfs in gevallen waarin de toepasbaarheid van het etniciteitsbegrip evident is en in wezen onomstreden, wordt dit goede onderscheidingsmiddel gemeden uit valse angst. 

 


                        

Zorg om het andere volk

Na de moord op Theo van Gogh is het niet meer rustig geworden, waarbij her en der afkeurenswaardige daden plaatsvinden, zoals brandstichtingen. Opschudding over het anti-islamitische deel van deze daden is meteen volop uitgebuit door gezagsdragers om de opgekropte verbolgenheid van het volk te bezweren. Angstwekkend is dan hoezeer spraakmakend Nederland nu al vergeten wil dat het massale rouwbeklag bij diens dood voor velen in het teken stond van het belang van het vrije woord. Even leek het erop dat zijn dood niet helemaal om niets was geweest. Of heeft Theo van Gogh soms toch om niets de radicale islam gehekeld en de spot gedreven met moraalridders ?

Van die bekommernis om het vrije woord is thans nagenoeg niets meer over. Meteen al was er sprake van uitvergroting van de voorvallen, werd losgelaten dat die wandaden over en weer plaatsvonden en verschoof de aandacht volledig naar de positie van beklagenswaardig gevonden allochtonen, in het bijzonder marokkanen. De islam zou ten onrechte gedemoniseerd worden, zo wordt verkondigd. Dat dit land al jarenlang geteisterd wordt door uitwassen vanuit diezelfde marokkaanse gemeenschap lijkt in het gehele kader ineens onbelangrijk. 

Media, overheden en bekende, vooraanstaande Nederlanders, tot en met koningin Beatrix toe !, putten zich uit in een stortvloed van praatjes die voornamelijk tot doel lijken te hebben de onlustgevoelens tot zwijgen te brengen door weer een massief kleed van gedwongen politieke correctheid over het eigen volk heen te leggen. Gesmoord wordt weer elk tegendraads, eigenzinnig geluid. Nederland is gelukkig weer bang ! Bang voor terreur en bang om van discriminatie en racisme beschuldigd te worden. 

Het verhaal hoe Nederland verwerd tot  het verwarde volle land dat het thans is door de afgedwongen of - wat milder gezegd - opgedrongen immigraties, mag nog steeds niet al te volledig en duidelijk verteld worden. De maatschappelijke bovenlaag in dit land heeft keer op keer blijk gegeven geen boodschap te hebben aan de zorgen en noden van het gewone eigen volk. Verbolgen is dit Nederlandse volk, zo blijkt ook uit opiniepeilingen betreffende de waardering voor de 'samenleving'. Maar "de boel moet bijeen gehouden worden" zo stelt burgemeester Job Cohen.. En als de elite zich al geroepen voelt om zich te verantwoorden en zich bezorgd te tonen, dan doet ze dat bij voorkeur tegenover het andere volk. 

 

De redactie, 11 en 13 november 2004

Theo van Gogh vermoord

 

Er vaart een schok door Nederland dat Theo van Gogh in koelen bloede vermoord is door een marokkaanse man, die bovendien zogenaamd genaturaliseerd is. Wederom is met deze gruwelijke moord een aanslag gepleegd op de ruimte voor het vrije woord, op de vrijheid van meningsuiting, welke vrijheid Van Gogh, net als Fortuyn, zo dierbaar was. Wij betuigen ons diepe medeleven aan zijn naasten.

Bij de verontwaardiging over deze moorden zoals verwoord door publieke hoogwaardigheidsbekleders stelt deze redactie echter grote vraagtekens inzake de oprechtheid van die reacties. Het is immers zo, dat beide moorden te wijten zijn aan een geestelijk onverdraagzaam klimaat dat reeds heel lang Nederland bevangen houdt, ver vóór de opgang van Fortuyn, en z'n aanvang neemt in de jaren van de politieke correctheid en inquisitie van de Linkse Kerk. 

In die tijden werd het centrum-democraten van Centrumpartij en CD vaak al bij voorbaat niet toegestaan het vrije woord te voeren en werden zij tot het uiterste getergd en vervolgd door extreem-linkse benden, zonder dat het bevoegde gezag de klassieke vrijheden voor hen wenste te garanderen. Het gezag liet het integendeel meestal afweten tijdens de meeste beroeringen die plaatsvonden en ging soms zelfs over tot stompzinnige veroordelingen van de in hun vrijheden beknotte centrum-democraten.

Pas met Fortuyn en met de massale steun die deze voor overeenkomstige opvattingen twintig jaar later verwierf, bleek repressie niet meer in het voordeel van het gezag te werken, werd repressie niet meer gepikt en herzag een deel van de spraakmakende elites zijn houding inzake het algemeen eerbiedigen en handhaven van de klassieke vrijheidsrechten, vooral die van de vrijheid van meningsuiting. Pas onder druk van deze plotselinge, niet meer te stuiten wending in de publieke opinie is de wijziging van spreken en handelen bij het openbaar gezag en de media tot stand gekomen. 

Bij de overheid kon deze wijziging in optreden kennelijk slechts plaatsvinden en is in feite plichtmatig en zedelijk onontkoombaar geworden, nu het meedogenloze fanatisme van degenen die anderen het vrije woord willen ontnemen, spijtig duidelijk geworden is in moordend geweld.  

 

De redactie, 2 november 2004

 

Amsterdam-Petitie tegen toetreding Turkije tot de EU

gericht aan regeringsleiders en regeringen en de inwoners van de Europese Unie

Amsterdam, augustus 2004

        

Petitie:

Wij verzetten ons tegen de toetreding van Turkije tot de Europese Unie op enig moment. Er zijn demografische, politieke, economische, culturele, pragmatische en geografische redenen om Turkije niet te laten toetreden tot de EU.

Turkije mag een partner met privileges van de EU worden, geen lid.

Wij vinden het vooruitzicht van toetreding van Turkije tot de EU van grotere invloed dan de acceptatie van de Europese Grondwet. Elk EU lid zou daarom een referendum moeten houden over de toetreding van Turkije vóór december 2004.

Op dat moment starten namelijk de officiële onderhandelingen rondom toetreding.

Wij zijn er van overtuigd dat de meerderheid van de EU burgers zich zullen verzetten tegen de toetreding van Turkije als ze zich realiseren dat de toetreding ze geen blijvende voordelen biedt. Integendeel juist, ze zullen zich realiseren dat de toetreding een bedreiging vormt voor de welvaart, eenheid en stabiliteit van de EU.

Met ons verzet tegen de toetreding van Turkije willen wij onze diepste zorgen uitspreken over de politieke druk die de V.S. uitoefent om Turkije te laten toetreden tot de EU.

 

publicatie: http://amsterdampetition.bravehost.com/nederlandse%20versie.htm 

zie ook: http://www.euronational.org/db1.html 

lees verder in: Amsterdam petitie tegen toetreding Turkije tot de EU

 


De politiek krijgt klop

Gelukkig heeft het kiezerspubliek deze keer het gekunstelde verkiezingscircus van de gevestigde politiek goeddeels aan zich voorbij laten gaan voor wat het was. Het heeft ondanks de geringe media-aandacht zijn stem bij voorkeur gegeven aan eurosceptische partijen en hierbij met name gekozen voor de fel kritische klokkenluider Paul van Buitenen. 

Dankzij een lage opkomst heeft het weldenkende deel der natie zijn stem beloond gezien met een onverwacht goede uitslag zodat Van Buitenen met zijn fractiegenote door kan gaan met zijn belangrijke werk: het scherp in de gaten te houden van handel en wandel van de Europese instellingen, nu als onafhankelijke europarlementariërs.  

Het kiezerspubliek heeft hiermee in deze tijd van sociaal-economische achteruitgang te kennen gegeven dat het wars is van de geldsmijterij die zo kenmerkend geworden is bij het politieke handelen van de gevestigde orde. 

Aangenaam is ook dat het ingeprente denken volgens het links/rechts-schema van 'de politiek' meer dan voorheen als fopspeen doorzien wordt en terrein verliest, want én links, PvdA én rechts, VVD boeten in.

In Vlaanderen - en zelfs over geheel België genomen - is verheugend dat het eurosceptische Vlaams Blok met een voortgezette opmars de tweede partij is geworden; het volk weerspreekt hiermee de veroordeling die het Gentse hof van beroep kortgeleden uitsprak over met het Vlaams Blok verbonden organisaties. 

Elders in Europa zijn dezelfde verschijnselen van apathie en weerzin tegenover het Europa zoals dat tot op heden gestalte krijgt, zo alom tastbaar dat de gevestigde orde de wijdverbreide, scherpe afwijzingen niet meer kan negeren en in acht behoort te gaan nemen.

Voor veel stemmers op Van Buitenen is het achteraf wel droevig dat hij zich bij de linkse Verts/ALE (groenen) in plaats van bij de eurosceptische EDD of UEN heeft aangesloten. 

De redactie, 11 juni 2004, aangevuld op 14 juni en 7juli 2004 

 Een rampplan voor de democratie

Minister van Justitie Donner en CDA-fractieleider Maxime Verhagen willen de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst verdergaand inperken. Daartoe zou een nieuw artikel: 'Opruiing tegen de democratische rechtsstaat' voortaan in het strafrecht ingevoerd moeten worden. Last but not least: de strafrechter(!) moet met dit artikel gaan oordelen om zgn.'anti-democratische' partijen te laten verbieden.
U voelt het al aankomen: om godsdienstige overtuigingen die gebaseerd zijn op een geschrift kun je nimmer boeken laten verbieden of verspreiders strafbaar stellen, om de simpele reden dat je daardoor een hele godsdienst verbiedt en daardoor de vrijheid van godsdienst onmogelijk maakt. Maar, zo is het natuurlijk wel mogelijk om op instigatie van de politiek(!) hiermee politieke partijen te verbieden om zeer vage redenen via de rechterlijke macht die dan aan alle 'democratische' touwtjes trekt. 
Een heel sluw en vals plan waar veel oppositie tegen moet komen om hier geen Belgische toestanden (zoals het politieke vonnis tegen het Vlaams Blok) te creëren. Dit is dus een heel gevaarlijk plan: 'Opruiing tegen de democratische rechtsstaat' is voor heel veel interpretaties vatbaar !!!.

Jessica Bulthuis, 28 april 2004


Politiek vonnis in België

 

Rechter: Vlaams Blok racistisch   Teletekst NOS  21 Apr 2004
Gent - De rechtse partij Vlaams Blok is schuldig aan racisme, heeft het Hof van Beroep in Gent bepaald. Het Hof baseert deze uitspraak op verkiezingsprogramma's van de partij, waarin ondermeer stond hoeveel procent van de buitenlanders in België crimineel is.

Volgens de rechter maakt het Blok zich schuldig aan 'aanzetten tot haat en discriminatie'. De zaak was aangespannen door het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding.

Vlaams Blok-voorman Philip de Winter reageerde furieus op het vonnis. "Ik pik het niet dat wij niet kunnen zeggen wat we vinden" zei hij.

[21/04/2004] - Vlaams Blok verlaat zaal

Het was voor de aandachtige luisteraar duidelijk van het begin van de zitting. Op elk juridisch punt, zelfs het meest onbelangrijke, gaven de rechters het Vlaams Blok ongelijk, met de nodige kronkelredeneringen. Het gaat hier over lieden die het duidelijk niet begrepen hebben op onze politieke partij. Of wilden zij gewoon het regime een plezier doen?

De aanwezige leden van het Vlaams Blok konden op de duur niet meer aanhoren hoe een karikatuur werd gemaakt van hun partij. Op een bepaald ogenblik verlieten ze dan ook allemaal de zittingszaal. De pers stroomde mee buiten en Frank Vanhecke gaf een geïmproviseerde persconferentie.

Zijn woorden waren duidelijk en welgekozen. Hij gaf toe dat het Vlaams Blok inderdaad één ernstige fout heeft begaan: “We hebben lang geloofd dat dit land een rechtstaat is. Dit is niet zozeer een nederlaag voor het Vlaams Blok, maar wel voor de vrije meningsuiting en de democratie. Wij roepen de Vlaamse kiezers op om hier op 13 juni een krachtdadig antwoord op te geven”.

Bijna twee uur nadat de partijkopstukken de zaal verlieten, sprak de rechter een veroordeling uit. Een zware slag voor de democratie in Vlaanderen.

[22-04-04] -Vrijheid van meningsuiting ook in België!

Komende maandag 26 april
zal op initiatief van Nieuw Rechts betoogd worden voor de Ambassade van België voor de vrijheid van meningsuiting en democratie. Dit naar aanleiding van het politieke proces tegen het Vlaams Blok, partnerorganisatie van Nieuw Rechts in Vlaanderen. België krijgt meer en meer de allures van een sovjetdictatuur, met politieke processen tegen de oppositie. Met rechters die bepalen wat u nog wel mag denken en zeggen, en vooral wat niet. 

21 en 22 april 2004

 

 


Multicultureel slagveld

 

De politieke elites hebben Nederland sinds het begin van de jaren zeventig om willen bouwen in een multiculturele heilstaat. Nederlanders hebben hun oude buurten verlaten en moesten noodgedwongen in de polders gaan wonen om ruimte te maken voor de zich vestigende migranten. Allerhande allochtone culturen deden hun intrede in onze steden waar grote stadsdelen in het verloop van enige decennia veranderden in vervreemde oorden waar het verblijf voor de achtergebleven oorspronkelijke Nederlanders vaak niet meer te harden is. 

Op de frontlinies van de kortgeleden nog geprezen multiculturele 'samenleving', op de straten, in de publieke ruimten, op de scholen vinden heftige botsingen plaats tussen leden van de verschillende bevolkingsgroepen. Akelige voorvallen zijn schering en inslag geworden. Men kan dan toch in gemoede niet meer spreken van 'incidenten'. Zulks betreft ook de moord op de conrector van de vmbo-afdeling van het al enige tijd beruchte Haagse Stevin College, nu Terra College geheten. Het is afschuwelijk dat al deze zaken gebeuren en niet te keren blijken.  

Wat niet beweerd kan worden, is dat de gevestigde politiek hierin vrijuit gaat. Er is door buitenstaanders veelvuldig tegen al deze slechte ontwikkelingen en tegen dit bevolkingsbeleid stelling genomen. Voor de bij tijd en wijle hoogoplopende multiculturele spanningen, voor de algemene, wederkerige etnische en sociale felheid, en voor de sterk toegenomen volte, schaarste en duurte in ons land ten gevolge van de massale immigraties - nu al ettelijke tientallen jaren aan de gang - van honderdduizenden migranten is genoegzaam gewaarschuwd, bij voorbeeld al door Willem Drees sr. in zijn nadagen en even later door de sinds 1980 werkzame centrum-democraten (Centrumpartij en CD). En in 2002 weer door Pim Fortuyn. De gevestigde orde heeft hun bezwaren steeds weggehoond en henzelf voor zover dat mogelijk was naar de zelfkant van de maatschappij verbannen. In het geschapen demoniseringsklimaat werd de laatste zelfs omgelegd.

De meeste reacties van gezaghebbenden op de kille moord (of moeten we het op doodslag houden?) op docent Van Wierden zijn behoorlijk huichelachtig in het licht van het vermelde geestesklimaat waarin ons land zich nog altijd bevindt. Doeltreffende maatregelen tegen de gevaren die ons volk bedreigen, zijn nooit genomen. Het tij is niet gekeerd.

 

De redactie, 16 januari 2004 Een heel erg rapport

Elseviers dagelijks commentaar, 19 januari 2003

Commissie-Blok verzwijgt de ware oorzaak van het integratieprobleem: immigratie

Door Syp Wynia

Toen twee jaar geleden ten overvloede duidelijk werd dat een groot deel van het Nederlandse publiek geen genoegen meer neemt met de aanhoudende problematische immigratie naar Nederland, reageerde de nieuwe Tweede Kamer met het instellen van een commissie die de integratie ging onderzoeken. Vandaag kwam die commissie, voorgezeten door de VVD'er Stef Blok, met haar rapport: 2.500 pagina's, 68 conclusies en 27 aanbevelingen.

Die commissie had er helemaal niet moeten komen. Ieder verstandig mens had al kunnen bedenken dat het probleem van de non-integratie van vaak niet- of laagopgeleiden uit rurale streken in de Derde Wereld begint met hun binnenkomst. Zonder de bereidheid de kraan dicht te draaien is elk debat over de massale groei van het aantal niet-westerse allochtonen in Nederland onzinnig en verlies van kostbare tijd.

De commissie-Blok was dus al overbodig, maar blijkt na publicatie van het eindrapport nog teleurstellender dan kon worden gevreesd. Een centraal zinnetje in het rapport luidt dat 'het integratiebeleid gebaseerd moet zijn op een realistische onderkenning van de internationale migratiestromen'. Daarmee verbloemt de commissie dat de nooit voorziene, nooit geplande vestiging van grote stromen mensen uit Azië, Afrika en Latijns-Amerika in Nederland het gevolg is van veertig jaar passief en actief overheidsbeleid. 

De commissie wenst, met uitzondering van het LPF-lid Joao Varela, niets te doen aan de inperking van de desastreuze grensoverschrijdende gezinsvorming. Wie dat niet wil, wil helemaal geen integratie. De commissie kiest in plaats daarvan voor dweilen met de kraan open en het uitsmeren van problematische immigranten-groepen over Nederland, in de verwachting dat dat helpt. Niet de immigratie moet aangepakt, in die visie, maar ook buurten en steden die tot dusver verschoond waren gebleven van de negatieve gevolgen moeten hun deel van 
de mislukte integratie (*). Zo'n rapport kan het best meteen de prullenbak in.

(*) en wijken en plaatsen met gevluchte Nederlanders die uit nood en zorg daar gingen wonen. (noot van de Redactie) 

 


 

'Club van tien miljoen' richt politieke partij op

 

Van onze verslaggever
maandag 20 oktober 2003 

AMSTERDAM - Paul Gerbrands, aanvoerder van de omstreden 'Club van tien miljoen', gaat een politieke partij oprichten. Deze week stapt hij naar de notaris voor het vastleggen van de statuten van wat voorlopig de 'Partij tegen overbevolking' gaat heten.

Er is een bestuur van drie personen, de statuten zijn klaar. Wanneer de partij meedoet aan verkiezingen, weet Gerbrands nog niet. 'Ik wil zeker geen grote partij. We willen problemen op tafel leggen. Als het te hard gaat, moet er onmiddellijk een ledenstop komen.'

.......

Aldus de Volkskrant vanochtend 20 october 2003

 

Onze bevindingen over deze 'Club van Tien Miljoen' kunt U lezen in het artikel "Volledige bezetting. Het Bochtenwerk van de Club van Tien Miljoen", kortgeleden verschenen in Heemland 27.

 


Afschaffen van positieve discriminatie

Hedenochtend kwam op het nieuws dat de VVD de positieve discriminatie wil afschaffen. Onderstaand bericht plukten wij van de VVD-website.

VVD Nieuws

5 okt 2003 - Tweede-Kamerfractie VVD 

VVD wil af van "positieve discriminatie" 

De VVD Tweede-Kamerfractie wil af van “positieve discriminatie” of “positieve actie” ten aanzien van vrouwen en personen behorende tot een bepaalde etnische of culturele minderheidsgroep. “Het is niet meer nodig dat in deze tijd nog voorrangsbeleid wordt gevoerd voor deze groepen,” aldus Ruud Luchtenveld. De VVD-woordvoerder stelt dit tijdens het wetgevingsoverleg op maandag 6 oktober a.s. over de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) aan de orde. Namens de VVD-fractie heeft hij inmiddels een wijzigingsvoorstel ingediend.

Nooit heeft naar onze ervaring de VVD werk willen maken van wijziging van deze en soortgelijke schandelijke wetten en regels ter bevoorrechting van allochtonen en vrouwen. Namens de Centrumdemocraten hebben Mart Giesen en anderen uit deze inmiddels opgeheven politieke vereniging herhaaldelijk en indringend stelling genomen tegen positieve discriminatie, ook wel positieve actie genoemd. Toen al wilde hij hierbij - gelijk de VVD thans - een uitzondering maken voor (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers, en ook voor langdurig werklozen. Voor die stellingname verwijzen we hier naar zijn bijdragen in de Provinciale Staten van Zuid-Holland en de provinciale commissies over de periode 1991-1995. 

Als voorbeeld hiervan raadplege men het alhier aan te tikken gedeelte van Heemland 05, Uit de Provincie, handelend over het positieve-actie-beleid van de provincie in 1993, (Uitgebreider is een en ander na te lezen in het Heemland Archief, Heemland 01-08 (archiefjaar 1991-96)) 


De redactie, 6 october 2003


 

Commissie integratiebeleid

 

De belangrijkste uitkomst van het Verweij-Jonker instituut is, dat Nederlanders jaloers zijn op het succes van allochtonen en dat dat het ongenoegen voedt bij Nederlanders over de multiculturele samenleving.

We zien het. Links probeert haar greep op de publieke opinie langzaam maar zeker terug te pakken door bijna moeiteloos via de media zulk soort indioterie aan de man te brengen. Zelfs de VVD tuint erin bij monde van haar voorzitter Stef Blok van de tijdelijke commissie onderzoek integratiebeleid, welke commissie het bestaat om zonder enige kritische zin slechts de volop gecompromitteerde bestuurders en adviseurs van het minderhedenbeleid van de overheid te ondervragen, maar niet de tegenstanders van dit beleid. En waarom worden er geen financiële deskundigen zoals Pieter Lakeman gehoord over de kosten van het immigratie- en integratiebeleid ? 

Als weldenkend Nederland tegenwicht wil bieden tegen dit proces van geestelijke verdwazing, dan moeten we in ieder geval stoppen met ons te conformeren aan het politiek-correcte krachtenveld dat Links in staat stelt zijn wandaden, begaan tegen de autochtone bevolking,  zelfs achteraf steeds nog goed te praten.

De redactie, 25 september 2003

Zie voor een uitgebreid bevind en de voorgeschiedenis op www.democrates.net het artikel:
Moslims in Nederland moéten mores leren 

 


Moslims in Nederland móeten mores leren

Dat zijn commissie zo in de schijnwerpers zou komen te staan zal Stef Blok niet vermoed hebben. Blok is de leider van een clubje Kamerleden dat luistert naar de naam 'tijdelijke commissie onderzoek integratiebeleid'.

Het betreft een parlementair onderzoek naar het integratiebeleid van een reeks regeringen over een periode van dertig jaar. Bekeken moet worden hoe dat beleid er uitzag, of het in de praktijk werkte en of het consistent is geweest. Na maandenlang voorbereidend werk, vanaf december 2002, begonnen deze week de openbare verhoren van de commissie.

Niet de verhoren van de commissie maar het door haar uitbestede 'bronnenonderzoek' van het Verwey-Jonkerinstituut (VJI) trok deze week alle aandacht. Daarmee werd meteen weer duidelijk dat het minderheden-, allochtonen- of integratiebeleid een politiek zeer omstreden onderwerp is. Dat is overigens niets nieuws. Ten grondslag aan de commissie-Blok ligt een motie van SP-fractievoorzitter Jan Marijnissen. Hij verwoordde eind vorig jaar, het jaar van de Fortuyn-opstand, het gevoelen van velen in de samenleving om het politiek correcte denken over het integratiebeleid eindelijk eens aan de kaak te stellen. Andere partijen, op de LPF na, sloten zich bij Marijnissens verzoek aan dit gevoelige overheidsbeleid kritisch tegen het licht te houden.

Dat juist Marijnissen de kat de bel aan bond, is vast geen toeval. Zijn partij heeft, toen het nog een 'socialistiese' splinterclub was, aan den lijve ervaren hoe het voelde tegen de heersende politieke hoofdstroom in te gaan. Een plan van de SP om 'retourmigranten' een premie te geven, werd bestempeld als het bevorderen van ,,vreemdelingenhaat''. We spreken dan over 1983. Ruim tien jaar eerder werd een andere partij beticht van racisme. Dat was de partij van W. Drees jr.: DS'70. De democratisch- socialisten stonden een restrictief toelatingsbeleid van immigranten voor. Heel tekenend is het voorbeeld dat de socioloog Herman Vuysje in zijn boek 'Correct. Weldenkend Nederland sinds de jaren zestig' (1997) aanhaalt. Onderzoekster Marlene de Vries stelde aan het eind van de jaren zeventig voor geen arbeidsbemiddeling meer te bieden aan buitenlanders die weigerden de Nederlandse taal te leren. Zij werd uitgemaakt voor een ,,nieuwe Hitler''.

Vuysje spreekt daarom van een ,,etnisch taboe''. Een taboe dat mede tot stand kwam doordat vanuit het welzijnsdenken van de jaren zestig de nieuwelingen in de Nederlandse samenleving werden gezien als een groep die bovenal hulp en zorg nodig had. Zij kregen het stempel zielig opgedrukt. Mensen die het waagden kritiek te uiten, autochtonen, heten racist. Dat bepaalde het politieke klimaat en zorgde voor een overzichtelijk speelveld. Dat de werkelijkheid veel genuanceerder en vooral hardnekkiger was, kwam pas veel later naar boven.

Janmaat

Dat etnisch taboe kon lange tijd gekoesterd worden doordat de weinig aansprekende politicus Hans Janmaat de tolk werd van ontevreden autochtone Nederlanders. Janmaats handwerk in de Tweede Kamer leverde hem bar weinig op. Vanwege buitenparlementaire acties werd hij zelfs door de rechter veroordeeld. Hij waagde het te zeggen dat, als hij de macht zou krijgen, de multiculturele samenleving zou worden afgeschaft. Een andere omstreden leus van hem was: vol is vol. Wie de begrotingstoelichting van minister Verdonk leest, staat te kijken wat er in Nederland is veranderd. De bewindsvrouw, verantwoordelijk voor het vreemdelingen- en integratiebeleid in het kabinet-Balkenende-II, stelt dat het kabinet afscheid neemt van de gedachte dat Nederland een multiculturele samenleving is. De boodschap die zij heeft voor allochtonen en immigranten is: u moet integreren, u moet Nederlands leren, u moet weten en accepteren wat er in de Grondwet staat. Verder wijst ze de idee af dat allochtone, etnische groepen per definitie een verrijking van de samenleving betekenen. De afstand tussen allochtonen en autochtonen, aldus de minister, is te groot. Die afstand moet verkleind worden en het zijn de nieuwkomers die zich moeten inspannen die kloof kleiner te maken.

Eerherstel


In dit licht is het niet vreemd dat de politicoloog Fennema dit voorjaar eerherstel bepleitte van de politicus Janmaat. Dat is er niet van gekomen. Janmaat bleef een politieke krabbelaar in de marge, zoals Marijnissen dat nog was in het begin van de jaren tachtig. Andere krachten en een charismatische politicus zorgden ervoor dat het etnisch taboe in Nederland werd verpulverd. Die krachten zijn de opkomst van de politieke islam culminerend in het terrorisme van 11 september 2001. Die charismatische politicus was Pim Fortuyn. Wat Janmaat niet voor elkaar kreeg, lukte hem wel. Hij wist hele volksstammen te mobiliseren op het integratiethema. Voor hij het politiek toneel betrad, had Fortuyn al een drietal boeken gewijd aan het thema: moderniteit en islam. De kern van zijn kritiek is dat de islam niet door de Verlichting is heen gegaan en zich zodoende niet de kernwaarden van de Westerse samenleving heeft eigen gemaakt. Die waarden van de moderniteit, aldus Fortuyn, zijn wel door jodendom, christendom en humanisme omarmd. De islam daarentegen verwerpt die waarden zoals de individuele verantwoordelijkheid van mensen, gelijkwaardigheid van de seksen, scheiding van kerk en staat en wijst ze zelfs af.

Vooral op dit thema geselde Fortuyn de paarse politiek en trok hij ten strijde tegen wat hij noemde de 'Linkse Kerk'. In die typering vatte hij politieke partijen, wetenschappers en journalisten samen die jarenlang het etnisch taboe met liefde koesterden.

Fortuyn werd vermoord, maar zijn gedachtegoed overleefde de aanslag glansrijk. Zie de kruidige bewoordingen waarin minister Verdonk zich namens het kabinet uit. In politieke zin is het roer volledig om. De bekende politicoloog en columnist John Jansen van Galen ontwaart zelfs een nieuw taboe in politiek Nederland. Die correctheid schrijft voor dat je moslims in Nederland mores moet leren. Wanneer een bestuurder het waagt verdraagzaamheid te bepleiten, zoals de Amsterdamse burgervader Job Cohen, wordt hij bestempeld als een slapjanus.

Zo is het debat wat eerst niet gevoerd kon en mocht worden ontaard in een gevecht tussen 'gelovigen' die elkaar vanuit hun loopgraven bestoken. Aan de ene kant de idealistische multiculti's met hun heimwee naar de jaren zestig en in de andere loopgraaf de anti-multiculti's die elke moslim het liefst vandaag nog van hun geloof willen 'bevrijden'.

De boodschap van het deze week uiteindelijk toch maar bekend gemaakte 'bronnenonderzoek' van het Verwey Jonker Instituut doorbreekt opnieuw het politieke taboe. Uit dat onderzoek komt naar voren dat het integratiebeleid niet totaal is mislukt. Steker nog, op onderdelen zijn er wel degelijk successen geboekt, klinkt het "wetenschappelijk verantwoord."

Dat maakt het voor de commissie-Blok des te moeilijker om in dat politiek-correcte mijnenveld te overleven. Daarbij heeft de commissie het zichzelf ook nog eens lastig gemaakt door uitgerekend het hoofdonderwerp van Fortuyn, de politieke islam, de religie, als invloedrijke factor vooralsnog niet tot onderzoeksthema te nemen. Misschien dat het later nog aan de orde komt, beloofde Blok zuinigjes. Na nog een volle week van verhoren in de oude vergaderzaal van de Tweede Kamer trekt de commissie op moderne wijze het land in om her en der het oor te luister te leggen. Daarna breekt de fase van het verwerken van alle gegevens aan en zet de commissie zich aan het formuleren van conclusies en aanbevelingen. Voor het kerstreces wordt het rapport van de parlementaire commissie verwacht. De gebeurtenissen van deze week maken dat velen dat rapport met meer dan gewone belangstelling tegemoet zullen zien.Robert ,  28 sept 2003

 

Voorbereiden op WO 3

 

Op de anders bepaald pro-Amerikaanse webstek www.overwinnen.net verscheen onlangs deze nederlandse vertaling door zijn webstekbeheerder M. Koenraadt  van de door M. O'Meara verzorgde recensie van het boek "Avant-Guerre. Chronique d'un cataclysme annoncé". Dit boek van de nieuw-rechtse schrijver Guillaume Faye bevat een felle waarschuwing aan alle Europeanen om zich niet te vergissen, het lot in eigen handen te nemen, de kolonialisatie en de-europeanisering van Europa te keren, en vooral niet te vertrouwen op de VS !!. 

Dat Koenraadt deze vertaling levert en op zijn belangwekkende webstek aandacht vraagt voor  waarschuwingen vanuit nationalistische, populistische kringen, geeft duidelijk aan hoezeer ook in conservatieve, rechts-liberale richting gevreesd wordt voor de huidige rampzalige toestand.    


Voor het volledige artikel van 13 augustus 2003 klik alhier:
Voorbereiden op WO3 

origineel: http://www.overwinnen.net/artikelen.php?id=37 

Het gure klimaat voor de Centrumdemocraten
in rechterlijk Nederland

In dit artikel wil ik aan de hand van de bespreking van de ‘due regard’ clausule in art. 4 van het IVUR (Verdrag inzake de uitbanning van rassendiscriminatie) en van relevante uitspraken van de Europese Commissie voor de rechten van de mens en het Europese Hof voor de rechten van de mens in Straatsburg en de bespreking van enkele arresten over de Centrumdemocraten, aantonen, dat de Nederlandse rechters in hun uitspraken in het afgelopen decennium onvoldoende rekening hebben gehouden met de ‘due regard’ clausule en de uitspraken van de Commissie en het Hof in Straatsburg. Het klimaat voor de Centrumdemocraten was in rechterlijk Nederland dan ook ronduit guur.
 

Een belangwekkend juridisch vertoog van mr. drs. J.J. van der Gulik

lees verder in: Guur klimaat (Copyright © 2003  J.J. van der Gulik)terug naar Hoofdbladzijde Heemland

of naar

Heemland, Tijdingen 2008

Heemland, Duur woonland

Heemland, Sociale kaalslag

Heemland Berichten

Open brief aan minister Nawijn

Heemland, Kabinet bezig met kaalslagaanvang der berichten

 

mail:  heemland@heemland.nl